Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: shree dEvi
Film: Ilamai koalam
Notes: s g2 m1 d1 n2 S

shree dEvi en vAzhvil aruL seiya vA
nS  dmm gm gs s  n.s g sn. s

porut chelvamE kalai deivamE
n.s  sm m dmg g m  md d ndgmg

malar poonguzhal kalaimaNi
g mdmg md n S  g m d n

Stanza 1:
mAnai pOla kaNgaL reNdum enai pArkkumA
gm m m m dmgd  dmgd  n.s sg sn.sm dmg

vAnulAvum manjaL mEham mazhai sErkkumA
mg mmdd  dg m  mn n g m  dn nGS

veeNai tharum nAdham thuNaiyA..humA
GSnS  S S  S n3  g m dn3 n3S

iNaiyilA kalaivANi  karuNai pongumA
SG G MGM S Sn SG Snd g m d  nS S SGnSdn mdgms

Stanza 2: (notes similar to Stanza 1)
koyil vAsal thEdi thEdi alai pAindhathE
dEva dEvi unnai eNNi manam OiyndhathE
ingE unai kaNdEn nalla nEramE
iNaiyilA kalaivANi karuNai pongumA

Stanza 3:
kandhaha maNi Osai ponga thaNdai thanadhu thALam konja
g s n. s s ss  s s sn. s  s m g  m m  m m

mirudhuvAna mEniyOdum amudhamAna jAdaiyOdum
m g m mdd d d d d  dg m mnn n n n n

iLaiya thOhai azhagu mangai iniya rAham pAdi Adi
mg m md d  dg m mn n  ng m mGG  d n SS

thiraNdu kulungum iraNdu kOvai pOndra idhazhkaLOdu
S G G S M M  SG G SnG  S  G Sn  S ndn

sirandhathoru virundhu ena thuNai varuvadhu aruL tharuvadhu
S G S n d n S n  dm S n  d m g s  n.s g m d n