Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: unnai thAnE
Film: nallavanukku nallavan
Notes: s r2 g2 m1 p d2 n2 S

unnai thAnE thanjam endru nambi vandhEn nAnE
p p  d dS d  S  G R S d p g  r gr

uyir pooveduTHu oru mAlaiyittEn
ss  rg s r rs ss rgm g gs

vizhi neer theLiTHu oru kOlamittEn
s s  rgm m m mpm rg srs s s

Stanza:
malarin kadhavondru thirakkindradhA
d S S  S RS d  p d d SdS S S

mounam veLiyE..ra thavikkindradhA
dS GR S S RSR p d d d  d nd

peNmai pudhithAga thudikkindradhA
dS S  S RS d p d d SdS S S

uyiril amudhangaL surakkindradhA
dS GR SS RSR p  d d d  d nd

muTHam koduTHAnE idhazh muTHu kuLiTHAnE
n n  n Snpd dp pg   n n  n Snpd dp

iravugaL idhamA..na..dhA
pn d p  mm mg3 pm grs

katti pidiTHAl
g3 g3 m m gs

thottu izhuTHAl
g3 g3 mm gs

vetkam enna saTHam pOduthA
g3 g3 m m p g  r s s