Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: vAda vAttudhu
Film: chakkaLathi
Notes: s r2 g3 m1 p d2 n3 S

vAda vAttudhu
m g mg r rg

oru pOrvai kEkkudhu
sr m g  mg r rg

idhu rAthiri nE..ramadi
gm  pSn S n2d p d m dpmgr

Stanza :

yEdhO yEkkam yEdhO nAttam
S n  S S  S n  S S

enna vAttum ille thookkam
p mg g gmd p mg g  g

orE A....sai orE vELai
dd d1dn d  ggr rgg

thottA pO...dhum kettA pO..hum
d  d d1dn d  g gr rgp m

onna nenachEn thavichEn
p dp p d dp  p n np