Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: vanakkuyilE
Film: Priyanka
Notes: s r1 g3 m1 p d1 n3 S

vanakkuyilE kuyil tharum kaviyE kavitharum isaiyE
m g m d RS d m  m d  m d RS d m m d  md Sn dn md gm rg s

kodi malarE malar vidum idhazhE idhazh tharum madhuvE
s n. s s sm m g  m d  dm dn nd   n S  S R nS dm dn nSdmgrs

malarilum malaiyilum nadhiyilum un uruvamE
m m d dm m g g g  m m d d  m mg g g

therivathenna azhagazhahAi therivadhenna
d n S R  S nd n n S  n d n n  S

Stanza :

un gnAbaham nenjil vandhAduthE O..yAmalE ennai pandhAduthE
GM G2 S n  S G2 GM G2 S n  GM G2S n S G  MP M G2S

un poomugam kaNNil nindrAduthE nAn konjavE ennai mandrAduthE
GM G2 S n  S G2 GM G2S n  GM G2 S n S G  MP M G2S

padithAl inithidum puthinam unai nAn marappadhu kadinam
S G2G2M G2SS n  S G2 G2M GM  GM G M G2S  n S MG2

alaiyAi thodarnthidum ninaippu valaikkuL thavithidum thavippu
SG2 G2M G2 S  S n  S G2 G2M G M  GM G M G2 S  n S SMG2

thuLirkkum Asai thuLirthAl
S G2 G2M G2S n S SG2

mEni silirkkum midhakkum parakkum
S n2 n2d2 n2S d p  dn2 S n2 dpm