Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: VeNNilavukku
Film: ThAlAttu pAdavA
Notes: s r2 g2 m1 p d1 n3 S


VeNNilavukku vAnathai pudikkalaiyA
p p p R S  nRS R  n R S n dpm

yEn kaNNumaNikku indha kALaiya pudikkalaiyA
m  r m m p d p d  nSn d n S n d dp

thendralE konjam nee kELu
p  p p p p  pd pdpm

indha sEdhiya angu nee kooru
m m  smm m m m mp mp mr

oru poovum siru kAthum thaniyAgAdhu
gr sr rg r g mp pd m p dRSRSR GRS


Stanza 1:

unnai vida sondham yedhu anbai vida sorgam yedhu
p R  S R S R  S S  p R  S R S R  S n

unnai vittu nenjam idhu engE vAzha pO..gindradhu
n S  n S n RS n dpm m p r m  n2d d p p

kaNNai thottu vAzhum imai endrum thaniyAgA..dhammA
p R  S  R SR SR SRS p R  S R SRSR S  n

unnai andri en jeevan thAn ingE ini vA..zhA..thammA
n S  n S n S n  dpm m p rm n2d n2d p  p

unnOdu illAdha en vAzhvu eppOdhum yE....dhu  yEdhu
p m2p d p p  p m2 p d p p  dp pm mg gr sr rg

ondrAna pinnAlum kaN mooda nErangaL yE....dhu  yEdhu
p m2p d p p  p  m2 p d p p  RS Sn nd dp pd pd

iru vAnam ena vAzhum ini mArA..dhu
gr sr rg rg mp pd mp dRSR SR GRS