Source: geocities.com/ilaiyaragam/notes

               ( geocities.com/ilaiyaragam)    
Song: Ye aathaa
Film: Payanangal Mudivathillai


----------------------------------------------------------------------

Legend for the notes:
s = sa  = C
r1 = ri 1 = C#
r2 = ri 2 = D
g2 = ga 2 = D#
g3 = ga 3 = E
m1 = ma 1 = F
m2 = ma 2 = F#
p = pa  = G
d1 = da 1 = G#
d2 = da 2 = A
n2 = ni 2 = A#
n3 = ni 3 = B
S = sa  = C [next octave; higher "sa"]
R1 ...


Notes: s r2 g2 m1 p d1 n3 S
r=r2, g=g2, m=m1, d=d1, n=n3 [unless otherwise specified]

----------------------------------------------------------------------


Ye  aaththaa   aaththoaramaa  vaariyaa
pS  R G RG    R  GR S SR   S n n
GC+ D+ D#+ D+D#+ D+ D#+D+ C+ C+D+ C+ B B

naan paaththaa  paakkaamalae   poariyaa
pS  R G RG   R  GR S SR    S S S
GC+ D+ D#+ D+D#+ D+ D#+D+ C+ C+D+ C+ C+ C+

adi 
PP
G+G+

Ye  aaththaa   aaththoaramaa   vaariyaa
pS  R G RG    R  GR S SR   S n n
GC+ D+ D#+ D+D#+ D+ D#+D+ C+ C+D+ C+ B B

naan paaththaa  paakkaamalae   poariyaa
pS  R G RG   R  GR S nSR   S S S
GC+ D+ D#+ D+D#+ D+ D#+D+ C+ BC+D+ C+ C+ C+

 akkambakkam  yaarumillaa  allikkalaam   vaapulla
 G P G M   R M R G   G P G M    M2 M2 P
D#+ G+ D#+ F+ D+ F+ D+ D#+ D#+ G+ D#+ F+  F#+ F#+ G+


(Ye aaththaa)


Stanza 1:

aavaaram poovaaga allaama   thullaama anaikkath thudichchirukkaen
n S n  S n S S RG R   S  S S  RG  R  S S  n S R
B C+ B  C+ B C+ C+ D+D#+ D+ C+ C+ C+ D+D#+ D+ C+ C+  B C+ D+

achchaaram poattaachchu anjaaru   naalaachchu thanichu thavichirukkaen
n S  n  S  n  S  S RG R   S S  S  R G R  S S n S R
B C+  B C+  B  C+ C+ D+D#+ D+ C+ C+  C+ D+ D#+ D+ C+ C+ B C+ D+

 thavichcha manasukkuth thanni thara vaenaamaa
 M G  R  S S S S  S  G R S n n n
F+ D#+ D+ C+ C+ C+ C+ C+ D#+ D+ C+ B B B

 thalumbum nenappukku allikkiraen  neevammaa
 M G R  S S S S  S G R S   n2 n2 n2
F+ D#+ D+ C+ C+ C+ C+ C+ D#+ D+ C+  A# A# A#

maarula  kulirudhu  saerththenna anachchaa
p d n2  d p d n2  d  p d  n2 dp  dn2 dn2n
G G# A# G# G G# A# G#  G G# A# G#G G#A# G#A#B

theerumadi kulirum kattip pidichchikka
n  n n n n2n2n2 d d  p p  d  n2
B  B B B A#A#A# G# G# G G  G# A#

  
  
(Ye aaththaa)


Stanza 2: (notes are similar to stanza 1)

naamboaraen munnaala neevaadi pinnaalae naaykkar thoattaththukku
paesaadhae kannaala ennaadi ammaalae aadura aattaththukku
sirichcha sirippila sillaraiyum sedharudhu
sevandha mogangandu emmanu padharudhu
pavazha vaayila theriyura azhagap
paaththadhumae manasungettuth thavikkudhu 

(Ye aaththaa)