MIHAI POPA

ÎNDRUMAR PENTRU RESTABILIREA SĂNĂTĂȚII

Text îngrijit și completat de
Protosinghel Sofian Ardelean

Se tipărește cu binecuvântarea
Prea Sfințitului CALINIC

Episcopul Argeșului
 
Editată de Mănăstirea Brazi
București, 2000

    Cuvânt înainte
    Din partea autorului
    Introducere

I. ASPECTE PRIVIND SĂNĂTATEA, BOALA, VINDECAREA

    A. Sănătatea
    B. Boala
    C. Vindecarea

II. ETAPELE RESTABILIRII SĂNĂTĂȚII SUFLETEȘTI ȘI TRUPEȘTI

    A. Intrarea sub ascultarea unui părinte duhovnic iscusit
         Cuvânt despre ascultare din Patericul egiptean
    B. Rugăciunea sub ascultare
        1.
Rugăciunea particulară
            a. Rugăciunea permanentă
            b. Citirea Sfintelor Cărți
            c. Ostenelile trupului
               
Efectele medicale ale rugăciunii
        2. Rugăciunea în bisercă
            a.
Sfintele taine
                1. Taina Sfântului Botez
                2. Taina Sfintei Mirungeri
                3. Taina Sfintei Spovedanii
                    Cuvânt despre pocăință și falsă pocăință
                    Cum se cuvine a ne păzi de păcate
                    Sfaturi în legătură cu duhovnicul și duhovnicia
                    Câteva din uneltirile diavolului la Taina Sfintei  Spovedanii
                4.
Taina Sfântului Maslu
                5. Taina Sfintei Împărtășanii
                6. Taina Sfintei Cununii
                   
Cuvânt despre uciderea de copii (avortul)
                7. Taina Sfintei Preoții
           
b. Ierurgiile
                Molitfele Sfântului Vasile cel Mare
                Rugăciunile la Sfintele Moaște și la Icoanele făcătoare de minuni
                Apa sfințită în Biserica Ortodoxă
            c.
Laudele, acatistele și paraclisele
            d. Sfânta Liturghie
    C. Postul sub ascultare – Postul creștin ortodox
        1. Temeiul scripturistic al postului
        2. Temeiul patristic și canonic al postului
        3. Cum să postim
        4. Treptele postului
        5. Felurile postului
        6. Durata postului
        7. Dezlegări de posturi pentru bolnavi și suferinzi
        8. Foloasele postului
        9. Virtuțile medicale ale postului
        10. Aspectele terapeutice și profilactice ale postului  în tratamentul afecțiunilor tumorale
            a.
Regimul alimentar
            b. Pregătirea spirituală
        11. Terapia prin plante (fitoterapia)
        12. Radioul și televizorul în timpul postului

III. IMUNOTERAPIA TRUPEASCĂ ȘI SUFLETEASCĂ

    A. Imunoterapia trupească
       
Metodica preparării și administrării autovaccinului antigripal
    B. Imunoterapia sufletească
        Aspecte privind ispita și suferința în viața creștină

IV. ASPECTE PRIVIND TERAPEUTICA BOLILOR MINTALE

    A. Nebunia de origine somatică (trupească)
    B. Nebunia de origine demonică
    C. Nebunia de origine spirituală
        1. Tristețea
        2. Acedia

V. SCOPUL VIEȚII CREȘTINE

    A. Scopul vieții pământești
        1. Bucuria vieții în Hristos
   
     2. Dragostea de Dumnezeu și de aproapele
    B. Moartea
        Momentul morții în viața familiei creștine
    C. Viața de după moarte
        1. Veacul de acum
            Raiul
            Iadul
        2. Veacul viitor

Aprecieri despre lucrarea Îndrumar pentru restabilirea sănătății

BIBLIOGRAFIE

ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3

Counter 1