กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์

 
     
 

ร.๑๑ พัน.๓ รอ.

 
     
 

www.rta.mi.th/21123u

 
     
 

e-mail : inf11regt3kg@yahoo.com

 
1