skriv til Informanten

Arkivet

Ude i Felten

 

 

Velkommen til InformantenOnline

Månedens tema er ”antropologi i organisationer”, men derudover har redaktionen modtaget rigtig mange debatindlæg om det sociale liv på Moesgaard. På vanlig vis byder Informanten også på artikler fra felten og boganmeldelser.

Som noget nyt kan du sende dine kommentarer til artiklerne eller nye artikler indenfor månedens tema direkte til InformantenOnline. Disse indlæg bliver lagt ud løbende men kommer ikke med i et trykt eksemplar af Informanten.

God læselyst!

Om InformantenOnline

InformantenOnline er et samarbejde mellem Informanten og Ude i Felten – for tiden varetaget af Rasmus Beck, Martine Lind Pedersen og Mimi Larsson. Alle henvendelser; indlæg, kritik, kommentarer, spørgsmål og gode ideer er meget velkomne.

 

 

December 2002

 

Læs lederen!

 

Artikler i dette nummer
Viden i Organisationer
”Å wa we do så sæl’ te wos?”
Årgang 2001: Hvad med fremtiden?
Årgang 2000: I Medgang og Modgang
Baraklogik
Helvede på Jord
In Vino Veritas
Når Antropologer Ikke Mener Noget
Dem om Os
…OG MANGE FLERE!!!
Næste deadline (til tryk)

1.februar 2003

Redaktionen

Rasmus Thirup Beck    

Marie Bræmer

Martine Lind-Pedersen

Jesper Vind

Helene Wad

Teknisk konsulent

Rasmus Stampe

Sidens administrator

Mimi Larsson

 

 

. informanten er et blad for og af studerende ved etnografi i Århus .

 

Hvad mener du? Skriv til Informanten

Dette nummers øvrige artikler

 

Antropologi i organisationer

 

Redaktionens leder

For anden gang i træk bryder Informanten alle rammer. Hele 64 sider spændende læsning sidder du med i hænderne. Det er blevet et hårdt arbejde at redigere—men det er alt sliddet værd!

Dette nummer byder på et svigtet tema og et sub-tema, der tog overhånd. Der er anmeldelser, debat, input fra verden omkring os og meget mere—alt sammen krydret med lidt jul...

Temaet denne gang er ”antropologi i organisationer”. Denne voksende antropologiske fagtradition har netop nu kronede dage på Moesgaard med masser af feltarbejds– og specialestuderende, der beskæftiger sig hermed og undervisere, der brænder for at hjælpe dem på vej.

Det er en central pointe at der er tale om ”antropologi i organisationer” og ikke ”organisationsantropo-logi”. Redaktionen mener, (inspireret af bl.a. Jakob Krause) at antropologers indtog i organisationerne ikke skal resultere i en ny antropologi, men snarere i den gamle teori anvendt konstruktivt i nye rammer. Det er givtigt at analysere ”moderne” samfund med de analyseredskaber, der fortrinsvist er udviklet i ”traditionelle” samfund!

Og der er masser at tage fat på: Kulturbegrebet antager nye former i nogle moderne virksomheder; arbejderen—eller, mere sigende, med-arbejderen—møder på arbejdspladsen med forandrede motiver og motivationer; virksomhedskultur skal eksporteres til andre lande og virksomheder...o.s.v.

Men dette spændende tema blev i nogen grad svigtet af studerende og undervisere—kun 4 indlæg kunne det blive til…

Til gengæld voksede antallet af indlæg relateret til subtemaet—Socialt liv på Moesgaard—næsten redaktionen over hovedet. Måske blev folk inspireret af redaktionens gennemførte spørgeskemaundersøgelse om samme emne, hvis resultater også offentliggøres her. Udover de ønskede beretninger fra hver årgang og vores eget kvantitative eksperiment er der kommet både kritiske, opfordrende, direkte sure og meget underholdene artikler om det sociale liv blandt etnografi-studerende.

Der er også kommet breve ”derudefra”: Vi har en lettere forsinket rapport fra en Friedman-klon om antropologi m.m. i Lund. Vi har en artikel fra vores udsendte medarbejder i Palæstina, der giver et skræmmende billede på situationen lige nu i de besatte områder.

Der er også kommet gang i boganmeldelserne: Denne gang én om go’e gamle Odysseus og en anden om forskellige historiske beskrivelser af danskerne,”Dem om os”.

Endelig byder dette nummer på masser af interessante debatartikler: Der er et svar til sidste nummers religions-artikel, der er to indlæg som, uafhængigt og fra hver sin vinkel polemiserer antropologisk ”political correctness” ,og der en lille kunstfærdig tanke om vores fags lighed med snekrystaller…

I forbindelse med debat kan redaktionen også byde på et nyt tiltag. I forbindelse med vores samarbejde med ”Ude i felten”, som administrerer ”Informanten online”, er det nu muligt at fortsætte debatten dér eller komme med tilknyttede indlæg—hvis der er for langt at vente til næste nummer. Send dine indlæg til InformantenOnlines administrator

Ellers er der ikke andet tilbage end at sige god jul og god fornøjelse med de næste mange sider...

 

Hvad mener du? Skriv til Informanten

Dette nummers øvrige artikler