Ekonomski fakultet Rijeka

 

.

Smjer: INFORMATIČKO POSLOVANJE  (HTML)

(prezentacija u HTML obliku za pregledavanje na Internetu)

 

Smjer: INFORMATIČKO POSLOVANJE  (PowerPoint)

(prezentacija u PowerPointu za kopiranje)