Download CAI

Download บทเรียน CAI

การ Download และติดตั้งบทเรียน

  1. Download โปรแกรมติดตั้งระบบอ่านบทเรียน แล้วใช้โปรแกรม Winzip ทำการ Extract to ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ แล้วเปิดโฟลเดอร์ คลิก 2 ครั้งที่ setup.exe เมื่อหน้าจอบอกให้ใส่แผ่นสุดท้าย จงกด Enter รอจนขึ้นคำว่า Finish ที่ขอบบนของกรอบ คลิก x ปิดกรอบ
    คลิกที่นี่เพื่อ Download โปรแกรมติดตั้งระบบอ่านบทเรียน

  2. Download บทเรียนที่ต้องการ แล้วใช้โปรแกรม Winzip ทำการ Extract to ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ตามชื่อของบทเรียน แล้วเปิดโฟลเดอร์บทเรียน คลิก 2 ครั้งที่ไอคอนรูปแว่นขยาย ชื่อ cai.exe จะขึ้นหน้าต่างให้คลิกที่ไฟล์แรกของบทเรียนซึ่งมีส่วนขยาย (นามสกุล) เป็น .cai (บทเรียนเหล่านี้ สร้างด้วย CAI EZ Tools รุ่นเก่า แสดงได้บน Windows95, 98, Me, 2000 ถ้าจะให้ใช้กับ WindowsXP ได้ด้วย ต้องเปลี่ยนไปสร้างด้วย CAI EZ 2000)
  3. เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่บทเรียน อาจทำไอคอนเป็น Shortcut ไว้ที่ Desktop โดยคลิกขวาที่ไอคอน ชื่อ cai.exe เลือกคำสั่ง Create Shortcut จะขึ้นไอคอน ที่เป็น Shortcut คลิกขวาที่ Shortcut เลือก Rename พิมพ์ชื่อใต้ไอคอนให้เป็นชื่อของบทเรียน กด Enter แล้วคลิกขวาที่ไอคอน เลือกคลิกคำสั่ง "Property" ขึ้นหน้าต่างมา คลิกที่แท็บ "Shortcut" เพิ่มชื่อไฟล์แรกของบทเรียนซึ่งมีนามสกุล .cai ในช่อง Target โดยพิมพ์ห่างจาก CAI.EXE ไป 1 เคาะ เช่น

    C:\linear\CAI.EXE math1.cai

    เพื่อให้ตัวอ่านบทเรียน (CAI.EXE) ตรงไปอ่านไฟล์ math1.cai ทันที กด OK แล้วคลิกขวาที่ไอคอน เลือกคำสั่ง Cut ตัดไอคอนที่เป็น Shortcut นี้ไปวางไว้ที่ Desktop

เครื่องที่เคยทำข้อ 1 แล้ว ครั้งต่อ ๆ ไปไม่ต้องทำข้อ 1 อีก ให้ Download บทเรียนไปดำเนินการตามข้อ 2 ได้เลย

คลิกบทเรียนที่ต้องการ Download