VADITELJ FITNESA - INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA VADBA

Vsebina:
Tečaj obsega 50 ur predavanj in vaj ter 20 ur obvezne prakse. Na tečaju kandidati pridobijo teoretično in praktično znanje:delne funkcionalne anatomije, osnov fiziologije; delne biomehanike in kineziologije, osnov motorike in treniranja motoričnih sposobnosti; osnov metodike, sestave vadbene enote; osnove vaj krepitve z lastno težo, elastičnimi pripomočki in lahkimi utežmi (skupinska vadba), obvladovanje gibanja ob glasbi in vodenje (skupinska vadba); osnove vaj krepitve z lastno težo na trenažerjih in s prostimi utežmi; aerobni trening; osnov komunikacije in vodenja skupine in posameznikov;

NATANČEN URNIK BOSTE DOBILI PO POSLANI PRIJAVI!

Pogoji za vpis:
Vpišejo se lahko polnoletni kandidati s končano najmanj 3-letno poklicno šolo. Po uspešno opravljenem tečaju z izpitom kandidati prejmejo diplomo FZS in Inštituta za šport.

Možnost napredovanja:
Po uspešno opravljenem izpitu in dokazilu o enoletnih delovnih izkušnjah je možno nadaljevanje za naziv:
Strokovni delavec 1, 2. nivo: inštruktor fitnesa - individualna in skupinska vadba

Cena tečaja: 69.000 sit
Cena vključuje teoretično gradivo, prvo opravljanje izpita in diplomo. Možnost plačila na dva obroka: prvi obrok poravnate pred začetkom tečaja, drugega pa morate poravnati pred koncem tečaja!

Popusti:
Če se iz istega fitnesa, društva idr. prijavi več kandidatov, se upošteva popust (plačnik je v celoti pravna oseba - fitnes, društvo), in sicer:

3-4 osebe: 10 % popusta,

5-6 oseb: 20 % popusta,

7 in več oseb: 30 % popusta.


Termini tečaja:
LJUBLJANA:
15., 16., 22., 23. februar, 1., 2. marec 2003.

Lokaciji tečaja in informacije:
LJUBLJANA:
Center OTELO, Breznikova 17, Domžale
in fitnes center SportClub, Gortanova 22

Stik:
Jožica S. Žnidar: 041 760 437
in Tadej Majerle: 031 692 123.

Način prijave in plačila:

1. Znesek tečajnine nakažete na:

TRR FZS: 02013-0089144856
in ob registraciji predložite potrdilo o plačilu. Obvezno pravilno napišite popoln naziv in naslov plačnika.

Namen plačila: vaditeljski tečaj.
Prejemnik: FZS, Celovška 25, 1000 Ljubljana.

2. Prijava je dokončna, ko prijavnica prispe na naslov:

SportClub, d. o. o.
Gortanova 22
1000 Ljubljana
e-pošta:
sportclub@telemach.net
ali

AFA, d. o. o
Kranjska pot 5
1218 Komenda
e-pošta:
afa@moj.net


3. Prijavnico si lahko natisnete,
če kliknete tukaj. Izpolnjeno prijavnico nam pošljite po pošti.

4. Podrobnejše informacije: Po prejetju vaše prijave vam bomo poslali še vse podrobnejše informacije o samem tečaju, lokaciji inpotrditev vaše prijave.


Pogoji odstopa:
 

do 5 dni pred začetkom z 20-odstotnim odbitkom prijavnine;

do 2 dneva pred začetkom s 50-odstotnim odbitkom prijavnine,

za odpoved na zadnji dan in pozneje ni vračila vplačanega zneska.

Še nekaj informacij o sistemu usposabljanja strokovnih kadrov:

Fitnes zveza Slovenije je bila 30. marca 2000 sprejeta v polnopravno članstvo Olimpijskega komiteja Slovenije. S tem je dobila priznanje kot panožna zveza in je po zakonu o športu in s potrditvijo strokovnega sveta RS skupaj z Inštitutom za šport Fakultete za šport tudi nosilec usposabljanja strokovnih kadrov za področje fitnesa - individualna in skupinska vadba (skupinska vadba so vse oblike vodene vadbe, ki se izvajajo v dvoranah za aerobiko ali v prostorih s trenažerji).

Po končanem usposabljanju FZS in Inštitut za šport izdata Potrdilo o usposobljenosti, ki je osnova za pridobitev licence. To potrdilo je edini veljavni dokument o usposobljenosti za fitnes (skupinska in individualna vadba) v Sloveniji.

Sočasno s programom usposabljanja je bil sprejet sistem licenciranja kadrov. Usposobljeni kadri (ne glede na stopnjo) morajo imeti za opravljanje dela v športu veljavno licenco, to podaljšujejo z licenčnimi seminarji in drugimi tečaji, ki jih potrdi FZS.

Licenčne točke pridobivate samo z udeležbo na prireditvah, ki jih evidentira in potrdi FZS. Zahtevano število točk morate po opravljenem licenčnem seminarju in s članstvom v FZS (kar je pogoj za prvo pridobitev licence) zbrati do konca leta 2003, ko sledi drugo licenčno obdobje. Več o sistemu boste izvedeli na razpisanem tečaju za vaditelja.
 

BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZA SLOVENIJE

Vse ljubitelje našega športa obvešèamo, da smo ustanovili ( pa tudi uradno registrirali ) BODYBUILDING IN FITNESS ZVEZO SLOVENIJE, neprofitno zvezo društev in klubov, ki delujejo na podroèju bodybuildinga in fitnessa.
Osnovni cilj : razvoj in napredek bodybuildinga in fitnessa v Sloveniji !!!
Smo uradni predstavniki vseh svetovnih - mednarodnih zvez : IFBB , WPF, WABBA, IBFA, NABBA, WWF , torej naših tekmovalcev ne bomo omejevali, ampak jim nudili èim veè.

Trenutno imamo spletno stran na :
www.geocities.com/bfzslo

Vabimo vse klube in društva, ki imajo enake cilje, da nam se pridružijo.
 
 
 
1