Først bok: SKAPELSET

 

Kapittel 1

MORTEN VAERSTE SKOLEN OG BESTE MUSIKKEN

kapittel 2

A-HA I LONDON FOERSTE SKRITT TIL SUKSESS

Kapittel 3

HYPPODROME OG PUNK FOLKET I LONDON FOR VERO

Kapitell 4

PANINARIS TID OG KINDERHEIM FOR VERO

Kapitell 5

FRA TAKE ON ME TIL 007 FOR A-HA

Kapitell 6

VERO BEGYNNER AA SNAKKE HOEYT MED SEG SELV

Kapitell 7

KONSERT I MILANO APRIL 1988 FOR VERO

Kapitell 8

HOEYSKOLES PROBLEMER  FOR VERO

Kapitell 9

MORTEN GIFTER SEG OG VERO TENKER IKKE PAA HAM

Kapitell 10

INTERVJUET I MILANO, VERO ELSKER MORTEN IGJEN

Kapitell 11

FOERSTE REISE TIL NORGE FOR VERO 

Kapitell 12

MORTEN OG VERO MOETES I EN DROEM

Kapitell 13

BRERAS AKADEMI FOR VERO, HENNES KUNST

Kapitell 14

PLANETENS SKAPELSE PAA EN ANNEN DIMENSJON

Kapitell 15

SIEGFRIED WILDTS FOEDELSE PAA WILDT

Kapitell 16

FORSKJELLIG FOLKETS SKAPELSE PAA WILDT

Kapitell 17

FRANCESCA FUSE' D'UNDER KOMMER PAA WILDT

Kapitell 18

LYSALVER KONGEN RIVER PHOENIX KOMMER PAA WILDT

Kapitell 19

KONG OLAV AV KRIGERLAND OG KLOSTEREN

Kapitell 20

AMASONERS DRONNING VERA OLAVSDATTER

Kapitell 21

KONGEN OLAVS SOENNER FOEDELSE PAA WILDT

Kapitell 22

MAGNE FURUHOLMEN KOMMER PAA WILDT

Kapitell 23

PAAL WAAKTAAR-SAVOY KOMMER PAA WILDT

Kapitell 24

VERO BLI KJENT MED FOERSTE KJAERRESTE

Kapitell 25

KAOS' AVGRUNNE SKAPELSE FOR LUCIANOS SKYLD

Kapitell 26

VERO BLIR EN STATUE, SIEGFRIED KOMMER PAA JORDEN

Kapitell 27

MORTEN FINNER IKKE MER VEIEN TIL WILDT

Kapitell 28

FOERSTE KATASTROFE PAA PLANETEN WILDT

 

Andre bok: VANEGUTTEN

 

Kapittel 1

SIEGFRIED REISER TIL NORGE OG BLI FORELSKET I LANDET

Kapitell 2

MORTENS FOEDELSE PAA WILDTS PLANET SOM VANEGUTT

Kapitell 3

MORTEN VOKSER OPP I EN ALVHEIMS SKOG, SKJULT FRA GUDDER

Kapitell 4

ALVERS DRONNING BLIR FORELSKET I HAM

Kapitell 5

HAN BLIR EN MUSE OG SLAAR HENNE

Kapitell 6

HUN KALLER ODHINN TIL AA FAA HJELP

Kapitell 7

VANENE SKJULER MORTEN PAA MIDGARDR

Kapitell 8

MORTEN HATER NY FAMILIE I JEVNDOEGN

Kapitell 9

FAREN SELGER HAM SOM SLAVE I JAAG

Kapitell 10

VERA OLAVSDATTER KJOEPER HAM TIL AA FAA HJELP

Kapitell 11

VERA HAR EN KRIG MOT BROREN HENNES, HAN VINNER

Kapitell 12

MORTEN FAAR VOND OG BLIR GRAVID FOR ET TROLLDOM

Kapitell 13

VALKIRYENE KOMMER OG TAR MORTEN TIL ASGAARDR

Kapitell 14

ODHINN BEDOEMMER HAM HOS LOKI

Kapitell 15

FREYR OG FREYA SPOER HJELP TIL SIEGFRIED

Kapitell 16

LOKI FENGSLER MORTEN HOS TROLLS SLOTT

Kapitell 17

MORTEN LAERER AA SPISE GODE SJELLENE

Kapitell 18

MORTEN DROEMMER VERO SOM SNAKKER HAM OM WILDT

Kapitell 19

SIEGFRIED KOMMER TIL AA REDDE MORTEN FRA TROLL

Kapitell 20

MORTEN LAERER AA JOBBE MED SIEGFRIED FOR PLANET

Kapitell 21

MORTEN SNAKKER OM VERO MED SIEGFRIED

Kapitell 22

KAOS DREPER SOLEN I EN KRIG MOT PLANETENS FOLK

Kapitell 23

SIEGFRIED ORGANISERER EN KONGRESS MED ALLE RASENE 

Kapitell 24

MORTEN FAAR BARNET, DET BLIR NY SOL FOR PLANETEN

Kapitell 25

MORTEN GRAATER FORDI HAN LIKER IKKE LIVET SITT

Kapitell 26

MOREN FREYA SNAKKER MED HAM OM VERO

Kapitell 27

MORTEN DROEMMER JORDENS VERDEN OG A-HA

 

Tredje bok: GJENFØDELSE

 

Kapittel 1

JEG VEKKER MORTEN FRA DROEMMEN

Kapitell 2

SIEGFRIED OG MORTEN I ALVHEIM TIL AA FEIRE SOMMEREN

Kapitell 3

MORTEN SER VEROS STATUE

Kapitell 4

LYSALVER KONGEN RIVER VIL OEDELEGGE STATUEN

Kapitell 5

MORTEN VEKKER VEROS STATUE

Kapitell 6

SIEGFRIED SJULER SEG PAA JORDEN IGJEN

Kapitell 7

KONSERT FOR VERO, HELE PLANETEN ER MED

Kapitell 8

VERO OG MORTEN SNAKKER OM FORTIDEN

Kapitell 9

GUDRUN MORTENSSENS FOEDELSE

Kapitell 10

ICH BIN ROEVER MORTEN FOR HANS MAKT

Kapitell 11

GUDRUN REDDER FAREN SIN

Kapitell 12

SIEGFRIED KOMMER PAA PLANETEN MED MATTEO

Kapitell 13

MORTEN HATER MATTEO SOM BLIR MARTIN LIEDER

Kapitell 14

MARTIN LIEDER DREPER GUDRUN MORTENSSEN

Kapitell 15

SIEGFRIED SJULER SEG PAA WILDT

Kapitell 16

MORTEN DREPER MARTIN LIEDER

Kapitell 17

VERO GAAR TIL JORDENS VERDEN, VIRKELIGHET

Kapitell 18

ANDRE KATASTROFE PAA WILDT, ALLE RASENE DOER

Kapitell 19

SIEGFRIED LETER ETTER MORTEN PAA WILDT

Kapitell 20

HANS SJEL LIGGES I ALVHEIM, KROPPEN I ASGAARDR

Kapitell 21

SIEGFRIED OG SUNSHINE REDDER MORTEN

Kapitell 22

SIEGFRIED VISER PLANETEN WILDT TIL MORTEN

Kapitell 23

MORTEN REDDER WILDTS NATURE

Kapitell 24

VERO OG SIEGFRIED TRETTER OM WILDT OG JORDEN

Kapitell 25

VERO KOMMER TILBAKE TIL WILDT

Kapitell 26

 VERO SNAKKER MED MORTEN OM VIRKELIGHET

Kapitell 27

VERO HATER VIRKELIGHET OG VIL FINNE WILDT DER

Kapitell 28

MORTEN OG VERO IGJENSKAPER PLANETENS LIV

Kapitell 29

KONSERT FOR WILDTS GJENFOEDELSE

 

Fjere bok: DETTE ER MIN VERDEN

 

Kapittel 1

MORTEN OG VERO BOR PAA WILDT

Kapitell 2

ODHINN VIL KOMME PAA JORDEN MED SIEGFRIED

Kapitell 3

WILDTS FOLK HATER ODHINN, VERO OG MORTEN BLIR GUDDER

Kapitell 4

ODHINN VIL AT MORTEN AAPNER DOEREN TIL JORDEN

Kapitell 5

JEG OG VERO HJELPER MORTEN MOT ODHINN

Kapitell 6

ODHINN OG SIEGFRIED ER NEDERLAGTE 

Kapitell 7

NOEN PAA WILDT TROR AA VAERE EN MANN FRA JORDEN

Kapitell 8

MORTEN HJELPER MENNESKENE PAA JORDEN I VIRKELIGHET

Kapitell 9

VERO HAR PROBLEMER MED TRO PAA JORDENS VERDEN

Kapitell 10

WILDT FORLATER TIL SEG SELV

Kapitell 11

MORTEN SIER VERO AA BLI PAA JORDEN

Kapitell 12

VERO VIL IKKE OG DE STAAR I MIDT MELLOM DE TO VERDENENE

Kapitell 13

MORTEN OG VERO VED SIEGFRIEDS GRAVSTEIN

Kapitell 14

JEG SOEKER WILDTS FOLK OG SNAKKER MED NYE GUDDENE

Kapitell 15

MORTEN HJELPER ALVER MOT MENN I EN KRIG

Kapitell 16

ICH BIN ROEVER HAN MENS HAN SOVER

Kapitell 17

JEG SIER TIL VERO AT HUN ER FERDIG TIL AA FAA BARN

Kapitell 18

ICH BIN FAAR ET BARN MED MORTEN

Kapitell 19

VERO FINNER MORTEN TRETT MEN VET INGENTING

Kapitell 20

SUNSHINE FORKLARER HVA MORTEN HAR GJORT MENS HAN SOV

Kapitell 21

VANENE LAGER ET HUS FOR GUDDENE I EN NY DIMENSJON

Kapitell 22

MORTEN HAR IKKE MAKT I SEG MER

Kapitell 23

 VERO BLIR VELDIG SYNT PAA MORTEN

Kapitell 24

MORTEN TREFFER ET BARN SOM DREPER NESTEN HAM

Kapitell 25

JEG FINNER MORTEN OG DRAR PAA BIBLIOTEK

Kapitell 26

JEG ER HOS VERO TIL AA FAA HJELP FOR MORTEN

Kapitell 27

VERO LETER ETTER ICH BINS BARN

Kapitell 28

MORTEN MAA DREPER BARN OG SOEKER VERO

Kapitell 29

MORTEN MOT BARNET HANS

Kapitell 30

BARNET VINNER, VERO SOVNER 

 

Femte bok: VI SKAL TREFFES EN DAG

 

Kapittel 1

FREYR OG FREYA TAR VERO OG DRAR TIL ASGAARDR

Kapitell 2

HELE PLANETEN HATER MORTEN

Kapitell 3

MORTEN SJULER SEG PAA JORDEN

Kapitell 4

SUNSHINE FINNER MORTEN OG HJELPER HAM

Kapitell 5

MORTEN I ASGAARDRS HAGE

Kapitell 6

ORKIDEENE GIR HAN MAKT

Kapitell 7

VANENE KALLER ICH BINS BARN

Kapitell 8

MORTEN VEKKER VERO OG DREPER ICH BINS BARN

Kapitell 9

 WILDTS FOLK VIL AT MORTEN OG VERO DRAR BORT

Kapitell 10

MORTEN OG VERO DRAR TIL EN ANNEN DIMENSJON

Kapitell 11

VERO OG JORDENS VENNER

Kapitell 12

VERO SNAKKER MED MORTEN I VIRKELIGHET

Kapitell 13

VERO JOBBER MED MELDING LIST

Kapittel 14

KONSERTER I OSLOS STADION OG I ZURICH

Kapittel 15

PROBLEMER HJEMME

Kapittel 16

ANNE METTE SOM CAMILLA MALMQUIST?

Kapitell 17 

ET TEGN, ET SMIL

(historien fortsetter)

LYDSTRIMMEL (VERDENS MUSIKK)

 

 

 

1