Kreatiini

Kreatiinin käytöstä alkaa olemaan jo paljon tutkimuksia:

Mm. tällaisia:

####################################
Aloita kreatiinin käyttö tankkauksella. Tankkaa 4 x 5g kreatiinia 5-7 vuorokautta. Tämän jälkeen alkaa ylläpitovaihe, jossa kreatiinia annostellaan 10g vuorokaudessa. Nauti kreatiini yhdessä dekstroosin kanssa. Sekoitussuhde 1:2 eli 10g kreatiinia ja 20g
dekstroosia. Dekstroosia käytetään aina kreatiinin kanssa samanaikaisesti koska sen avulla kreatiini imeytyy jopa 50% paremmin.

####################################Kreatiini on tärkein lisäravinne, jota mietinnössä ei
käsitelty. Tutkimukset 1990-luvulla ovat osoittaneet
viiden päivän kreatiinikuurin parantavan työskentelykykyä suorituksissa, jotka koostuvat hyvin
lyhyistä työ- ja palautumisjaksoista. Jatkuva
kreatiinin käyttö saattaa parantaa kykyä tehdä
voimaharjoituksia, mutta lisää pitkiä tutkimuksia
tarvitaan.

########################################

(Fit24h)

Kreatiinin vaikutukset suoritustehoon ja palautumiseen on selkeästi osoitettu lukuisin tutkimuksin. Kaikki välilliset energianlähteet (hiilihydraatit, rasvat ja
proteiini) muutetaan välittömiksi energianlähteiksi (ATP ja KP)lihassupistusta varten. ATP (adenosiinitrifosfaatti) on ainoa mahdollinen
energianlähde lihassolulle.

Kreatiinin avulla nostetaan lihaksen KP (kreatiinifosfaatti) varastoja ja
parannetaan merkittävästi ATP:n uudelleenmuodostusta anaerobisessa lihastyössä. Näin pystytään ylläpitämään kovempaa harjoitustehoa pidemmän aikaa. Kreatiinista on siten hyötyä lyhytkestoisissa anaerobisissa
kilpailulajeissa ja harjoituskaudella kaikissa nopeutta ja suurta voimantuottoa vaativissa lajeissa. Lisäksi kreatiini nopeuttaa palautumista vähentämällä
ammoniakin määrää elimistössä sekä lisäämällä solun sisäistä nestemäärää ja parantamalla näin aminohappojen ja glukoosin pääsyä lihassoluihin(anabolinen vaikutus).

Päivittäiset kreatiinin käyttömäärät urheilijoilla liikkuvat 5-10 gramman välillä riippuen urheilijan painosta ja lihasmassan määrästä. Päivän annos on hyvä
nauttia heti harjoituksen jälkeen tai lepopäivinä ennen aamiaista tyhjään vatsaan. Huolehdi siitä, että käyttämässäsi kreatiinivalmisteessa kreatiinin
imeytyminen on varmistettu.

Kreatiinia pidetään tällä hetkellä maailman käytetyimpänä lisäravinteena. Kreatiini on noussut tähän asemaan yksinkertaisesti sen takia, että se
todella toimii. Se nostaa suorituskykyä anaerobisissa suorituksissa ja tämä on myös perusteltavissa.

Lihasten välitön ja ainoa mahdollinen energianlähde
on adenosiinitrifosfaatti (ATP). ATP varastot riittävät kuitenkin ainoastaan n. kahdeksi sekunniksi, minkä jälkeen uutta ATP:tä muodostetaan nopeasti ja
tehokkaasti kreatiinifosfaatin (KP) avulla. Tämä alaktinen eli ilman maitohappoa tapahtuva energianmuodostusvaihe kestää seitsemän sekuntia,
jonka jälkeen, mikäli työskentely jatkuu intensiivisenä ja happea ei ole saatavissa, aletaan muodostaa ATP:tä maitohappokäymisen avulla glykogeenista.

Mikäli kreatiinifosfaattia (varastot riittävät 7 - 30 sekunnin ajaksi) on vielä saatavissa, käytetään sitä apuna ATP:n muodostamisessa, koska se on nopein ja tehokkain tapa. Kreatiini nostaa lihassolujen kreatiinifosfaattipitoisuutta ja parantaa siten energiantuottoa ja vähentää maitohapon muodostusta. Kreatiinin avulla kyetään siis työskentelemään
suuremmalla teholla ja pidemmän aikaa, toisin sanoen parannetaan voimantuottoa, nopeutta ja intensiivistä suoritusaikaa.

Kreatiinin on myös todettu nopeuttavan palautumista sekä anaerobisissa, että aerobisissa lajeissa. Tämän arvellaan johtuvan kreatiinin kyvystä sitoa lihassoluihin nestettä, mikä parantaa ravintoaineiden kuljetusta soluihin. Tähän perustuu myös lisääntynyt proteiinisynteesi, joka taas ilmenee
lihaskasvuna. Kreatiinista on tehty todella lukuisa määrä tutkimuksia eripuolilla maailmaa. Näissä tutkimuksissa on selvitetty paitsi kreatiinin suorituskykyä nostavia vaikutuksia, niin myös mahdollisia haittavaikutuksia.

Positiiviset vaikutukset suorituskykyyn on kyetty kiistatta todistamaan ja kaikkein skeptisimpienkin tutkijoiden on ollut pakko myöntää kreatiinin teho. Haittavaikutuksia sen sijaan ei ole havaittu, mikäli haittana ei pidetä soluja volymisoivaa vaikutusta ja siitä seuraavaa painon nousua. Tämähän todellisuudessa on erittäin toivottava vaikutus edellä mainituista syistä johtuen.

Kiistattomista tutkimustuloksista huolimatta mediassa on esiintynyt epäilyjä ja harhaanjohtavia kirjoituksia kreatiinin haitallisuudesta ja tehosta. Tämä
tietenkin johtuu asiantuntemattomien journalistien tietämättömyydestä ja puutteellisesta perehtymisestä tutkimuksiin sekä sensaatiohakuisuudesta. Tällaista kirjoittelua voidaan pitää lukijoita harhaanjohtavana ja todella epäeettisenä. Luulisi maamme valtalehtien tarkistavan toimittajiensa kirjoitukset ennen julkaisemista. Vai pyritäänkö tällaisilla kirjoituksillatietoisesti herättämään lukijoiden kiinnostus ja siten parantamaan levikkiä?

Monet uskovat lehtikirjoituksiin ja tämän seurauksena jopa saattavat lopettaa kreatiinin käytön. Tämä on todella sääli, koska kerrankin urheilijoilla ja
kuntoilijoilla on mahdollisuus käyttää suorituskyvyn parantamiseen tehokasta, luonnonmukaista ja täysin turvallista lisäravinnetta, jolla ei ole
mitään tekemistä vaarallisten doping-aineiden kanssa.

Puheet kreatiinin vaarallisuudesta alkoivat ¨vuonna 1997, kun kolme painijaa kuoli ja he olivat kaikki käyttäneet kreatiinia. Tästä joku keksi vetää
johtopäätöksen, että kuolemat johtuivat kreatiinin käytöstä. Tämä käynnisti valtaisat tutkimukset, joissa selvitettiin kreatiinin mahdollisia haittavaikutuksia.
Suuri osa noista tutkimuksista on saatu päätökseen ja
julkaistu. Minkäänlaisia haittavaikutuksia kreatiinin käytöstä ei yhdessäkään tutkimuksessa löydetty, uusia positiivisia vaikutuksia kylläkin.

Tässä muutamien huippututkijoiden yhteenvetoja tutkimuksista. Dr. Ray Sahelian: Kolmen yliopistopainijan kuolemien objektiivinen tutkiminen paljastaa, että he kaikki kuolivat päivää ennen ottelua raa'an ja rajun painonpudotusvaiheen aikana. Yksi painijoista yritti pudottaa kahdeksan kiloa neljässä päivässä, hän kieltäytyi nauttimasta nestettä ja polki kuntopyörää kumipuvussa lähes saunalämpötilassa kaksi tuntia.

Lääketieteelliseltä kannalta katsottuna on erittäin todennäköistä, että näiden painijoiden kuolema aiheutui voimakkaasta nesteen rajoittamisesta ja lämpöhalvauksesta. Dr. Paul Greenhaff, apulaisprofessori, Nottinghamin yliopiston tutkija:
Kreatiinin nauttiminen lisäravinteena aiheuttaa joillakin käyttäjillä virtsan kreatiniini (kreatiini-aineenvaihdunnan sivutuote) arvon nousua, jota käytetään munuaisten toiminnan indikaattorina, mutta tämä nousu korreloi lihasten kreatiinipitoisuuden nousua ja heijastaa lisääntynyttä kreatiinin hajoamista kreatiniiniksi eikä suinkaan epänormaalia munuaisten toimintaa. Tutkimukset
ovat osoittaneet, että jatkuvalla kreatiinin nauttimisella ei ole vaikutusta munuaisten toimintaan.

Dr. Richard Kreider, apulaisprofessori, Memphisin yliopiston tutkija: Ei ole epäilystäkään, etteikö kreatiini ole oikein käytettynä tehokas suorituskykyä
nostava lisäravinne. Tätä väitettä tukemaan on lukuisia tutkimuksia, jotka ovat arvioineet kreatiinin tehoa erilaisissa rasituksissa. Näissä sekä lyhytaikaisissa (5-7 päivää) että pitkäaikaisissa (7-54 päivää) tutkimuksissa on todettu, että kreatiinin käyttö lisää paitsi maksimivoimaa, niin myös hyppytehoa, työmäärää toistuvissa maksimaalisissa lihassupistuksissa,
tehoa 6-30 sekuntia kestävissä pyrähdyksissä, korkealla teholla tehtävän työmäärän kasvua 90-300 sekuntia kestävässä rasituksessa sekä maksimaalista suorituskykyä.

Ainoa haittavaikutus tutkimuksissa, joissa on käytetty 1,5-25 gramman päiväannoksia 3-365 päivän ajan potilailla ennen ja jälkeen leikkausten, harjoittelemattomilla henkilöillä ja huippu-urheilijoilla, on ollut painon nousu, joka on toivottu vaikutus suurimmalla osalla käyttäjistä.
Kreatiinin on todettu vähentävän kokonaiskolesterolia ja seerumin triglyseridiarvoja sekä nostavan hyvän HDL kolesterolin pitoisuutta. Kreatiinin on jopa todettu parantavan sydämen toimivuutta ja vähentävän infarktiriskiä sydäntautipotilailla.

Dr. Jeff Stout, apulaisprofessori, Greightonin yliopisto: Ei ole olemassa minkäänlaisia julkaistuja tutkimuksia, jotka tukisivat väitteitä kreatiinin haittavaikutuksista. Todettuja vaikutuksia ovat olleet painon nousu, lihasmassan kasvu, voiman ja nopeuden paraneminen sekä veren rasva-arvojen lasku. En usko kreatiinin käytöstä olevan minkäänlaista terveyshaittaa. Sen sijaan kreatiinin hyödyt suorituskyvyn parantamiseksi ja
jopa lääketieteellisessä käytössä on hyvin dokumentoitu tieteellisissätutkimuksissa. Vastaavanlaisiin päätelmiin ovat tulleet muutkin tutkijat eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen olympiakomiteakin on ottanut kantaa kreatiinin käyttöön. KOK:n lääketieteellisen valiokunnan puheenjohtaja Alexander DeMerode
toteaa, että kreatiinia ei tulla kieltämään, koska se on täysin turvallinen aine, jota saa myös ruoasta ja on siten luonnollista ravintoa. Ainoa peikko, joka liittyy kreatiinin käyttöön, liittyy sen puhtauteen.

Vuonna 1998 kreatiinin hinta putosi romahdusmaisesti, jopa kolmannekseen siitä, johon oli totuttu. Tämä saattaa selittyä sillä, että markkinoille on tullut
kreatiinin valmistajia, jotka tekevät kreatiinia epätäydellisesti. Tämän seurauksena joistakin kreatiinivalmisteista löytyy jäämiä niistä
kemikaaleista, joita käytetään kreatiinin valmistuksessa. Pitoisuudet voivat olla jopa 1 %:n luokkaa, eli 10 g:n päiväannoksella elimistöön tulee
kemikaaleja 100 mg. Näiden melko voimakkaiden kemikaalien vaikutusta ihmiseen voi vain arvailla.

Yksikään suurista yrityksistä, jotka myyvät
kreatiinia kuluttajille, ei valmista kreatiinia itse, vaan ostaa ne tehtailta, joita on toistakymmentä eripuolilla maailmaa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja
Saksassa. Puhtaan kreatiinin valmistus on kallista ja senmaailmanmarkkinahinta on korkea, joten hintakilpailun ollessa kovaa houkutus ostaa halpaa, epätäydellisesti valmistettua kreatiinia kasvaa melko
suureksi.

Kuluttajahan ei eroa huomaa, onhan purkissa silti 99 %:sta kreatiinimonohydraattia. Vaikka siis jonkin yrityksen kreatiinipurkissa on vuosi sitten ollut puhdasta 100 %:sta kreatiinimonohydraattia, saattaa siinä tänä päivänä ollakin jotain muuta. Ainoa tapa varmistua siitä, että ostamasi kreatiini on puhdasta, on pyytää myyjältä sellainen esimerkiksi Suomen tullilaboratorion tekemä analyysitodistus, joka on otettu erästä, joka on tuotu maahan aivan viime kuukausina. Pitoisuuden on siis oltava 100 %, mikäli et
välttämättä halua elimistöösi ylimääräisiä kemikaaleja.

Respond to this message

Esa Mattila/Finnish Power
(no login)
lisää July 7 2001, 10:37 AM

(Terveyskaupat)

Kaupallisesti kreatiini tuli markkinoille 1993. Suomessa se tuli suuren yleisön tietoisuuteen Suomen
voitettua jääkiekon maailmanmestaruuden 1995; kiekkoilijat kertoivat julkisuudessa käyttävänsä
kreatiinia lisäravinteena. Nykyään sitä nauttii suurin osa maailman ammattilais- ja amatööriurheilijoista lähes kaikissa urheilulajeissa. Yli 8 % amerikkalaisista urheilevista koululaisista ilmoittaa nauttivansa kreatiinia ruuan lisänä.

Turkulaiset lastenlääkärit osoittivat ensimmäisinä maailmassa, että kreatiinilisä saattaa olla
hyödyksi harvinaisessa silmän rappeutumistaudissa, gyraattiatrofiassa. (4-6) Tästä havainnosta
käynnistyi uusi tutkimushaara, kreatiinin käyttö neuromuskulaaristen ja -degeneratiivisten
rappeutumissairauksien sekä sydän- ja syöpätautien ja vanhenemismuutosten ehkäisevänä ja täydentävän hoitona.

Mitä kreatiini on?

Kreatiini on aminohappo, jota normaalisti syntyy ihmisen aineenvaihdunnassa arginiinista, glysiinista
ja metioniinista. Aikuisessa ihmisessä on noin 120 grammaa kreatiinia, josta 95 prosenttia on luurankolihaksissa. Lihaksiston kreatiinista noin 60% on fosfokreatiinina ja loput 40% vapaana kreatiinina. Sydänlihas, aivot, verkkokalvot ja siittiöt sisältävät runsaasti kreatiinia. Sitä erittyy myös äidinmaitoon.

Ihminen saa kreatiinia myös ravinnosta, pääasiassa lihasta ja kalasta. Taulukko 1 osoittaa eräiden
ravintoaineiden kreatiinisisällön.

Ihminen kuluttaa normaalisti päivittäin noin 2 g kreatiinia; urheilijoiden kulutus voi olla 3-4 g/vrk.
Aineenvaihdunnassa kyetään syntetisoimaan noin 1 g/vrk; loput pitäisi saada ravinnosta (tai lisäravinnosta). Vajausta saattaa esiintyä kasvissyöjillä, kroonisesti sairailla, toipilailla ja urheilijoilla,
jolleivät he nauti kreatiinia ruuan lisänä.

Lisäravinteena käytetään yleisimmin kreatiinimonohydraattia. Se on valkoista mautonta jauhetta, jota nautitaan joko sellaisenaan tai sekoitettuna jugurttiin, veteen, maitoon, kaakaoon tms. Kreatiinia ei pidä keittää eikä kuumentaa mikroaaltouunissa, eikä sen kera suositella kahvia.

Farmakokinetiikkaa

Kun kreatiinia aletaan ottaa lisäravinteena, nousee sekä vapaan kreatiinin että fosfokreatiinin
pitoisuus lihaksissa ja muissa kudoksissa neljän päivän ajan. Lisäys on suurin henkilöillä, joiden
lähtötaso on matala, kuten kasvissyöjillä ja yli 50-vuotiailla. Kreatiinin nauttiminen hiilihydraattien
kera lisää vapaan kreatiinin sekä fosfokreatiinin pitoisuutta noin 10 % enemmän kuin pelkkä
kreatiini.

Kreatiinia hajoaa aineenvaihdunnassa vakionopeudella noin 2 grammaa/vrk kreatiniiniksi, joka erittyy
pois munuaisten kautta virtsan mukana. Kreatiinin käyttäjällä voi siis olla kohonnut kreatiniini ilman
munuaisvauriota. Virtsaan voi erittyä myös kreatiinia, sillä ylimäärä erittyy virtsaan sellaisenaan.

Kun kreatiinin käyttö lopetetaan, palaa lihasten kreatiinipitoisuus lähtötasolle noin kuukauden
kuluessa. Lisäravinteena nautittu kreatiini ei siis vaikuta haitallisesti elimistön omaan kreatiinin
tuotantoon, ainakaan jos kreatiinia käytetään suositusten mukaisesti jaksoittain.(1,2)

Annostelusta

Kreatiinin käyttö aloitetaan yleensä tankkaamalla 5-7 vrk:n ajan 0.3 g/kg (20-30 g) kreatiinia
päivässä neljään annokseen jaettuna. Silloin lihasten kreatiinipitoisuus nousee nopeasti
maksimiinsa. Latausvaiheessa tulisi juoda runsaasti nestettä.

Ylläpitoannos on 0,03 g/vrk eli 2-4 g/vrk. Samaan tulokseen päästään ilman latausvaihetta 2-5
gramman päiväannoksella, mutta silloin lihasten kreatiinivarastojen täyttyminen kestää kuukauden.
Muille kuin urheilijoille suositellaan viikon tankkauksessa kreatiinia 5 g 1-2 kertaa päivässä, ja
ylläpitoon 2-5 g/vrk. Kreatiinin käytössä suositellaan kuukauden taukoa kolmen kuukauden käytön
jälkeen.
Kreatiinin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksia ei ole vielä riittävästi tutkittu, joten lääkkeitä käyttävien
henkilöiden on syytä neuvotella lääkärin kanssa mahdollisesta kreatiinin (ja muiden lisäravinteiden)
käytöstä.

Miten kreatiini lisää voimaa ja kestävyyttä?

Kreatiini yhtyy elimistössä fosforiin, jolloin syntyy fosfokreatiinia eli kreatiinifosfaattia. Se yhtyy
solujen mitokondrioissa adenosiinidifosfaattiin (ADP) ja vetyioniin muodostaen adenosiinitrifosfaattia
(ATP), jota lihas käyttää energian lähteenä. ATP:n synteesi puolestaan riippuu suoraan lihaksen
vapaasta kreatiinista tai fosfokreatiinista. Vapaa kreatiini voi fosforyloitua kreatiinifosfaatiksi.

Lisäravinteena nautittu kreatiini lisää lihaksiston vapaan kreatiinin sekä kreatiinifosfaatin määrää ja
kohottaa siten ATP:n uudistumista lihastyössä. Kun lihaksistossa näin syntyy jatkuvasti
maksimaalisesti ATP:a, jaksaa urheilija tehdä uuden spurtin tai muun ponnistuksen, vaikkei olisi
ehtinyt palautua täysin. Kreatiini vaikuttaa siis lihaksessa kahdella tavalla: se lisää kreatiinifosfaatin
pitoisuutta lihaksessa ja nopeuttaa sen uudismuodostusta. Kreatiini hidastaa myös maitohapon
(laktaatin) tuottoa lihastyössä. Urheilija väsyy vähemmän, hän kokee itsensä vahvemmaksi ja saa
harjoittelusta nopeammin irti enemmän tehoa.)

Kreatiinilisä lisää nopeutta ja voimaa 5-25 %. Samoin se kasvattaa lihaksistoa kaksi kertaa enemmän kuin pelkkä harjoittelu. Eräässä tutkimuksessa kolmen kuukauden kovan harjoittelun jälkeen kreatiinia saaneiden miesten lihaksisto kasvoi 6,3 %, kun plaseboryhmässä kasvua oli 3,6 %. Kreatiiniryhmä jaksoi nostaa penkkipunnerruksessa 24 % enemmän, plaseboryhmä vain 16 % enemmän kuin ennen harjoituskautta.(8) Kymmeniä vastaavia tuloksia on julkaistu erilaisissa
ponnistuksissa.

Aivan kaikki, 10-30 %, kreatiinia kokeilleista ihmisistä eivät ole huomanneet mitään positiivista
vaikutusta. Syynä lienee ollut liian pieni tai lyhytaikainen annostus, kreatiinia on otettu ilman
hiilihydraatteja tai on ehkä juotu kahvia yli 2 kupillista päivässä, jolloin kreatiinin vaikutus voi
kumoutua. Joskus arvioinnin kohteena on ollut pitkäkestoinen aerobinen suoritus, jossa kreatiinin
merkitys on vähäisempi kuin rajussa anaerobisessa ponnistuksessa.

Ikääntyminen vähentää lihasten kreatiinin määrää. Niinpä kreatiini lisää yli 50-vuotiailla voimaa
ja kestävyyttä enemmän kuin nuorilla henkilöillä. Mitä alempi lähtötaso, sitä suurempi vaikutus.
Koska kreatiini hidastaa lihasten proteiinien hajoamista se voi ainakin teoriassa hidastaa lihasten ja voiman luonnollista vähenemistä. Normaalisti yli 50-vuotiaiden ihmisen lihasvoima vähenee 15
vuodessa noin 25 %.

Sairauksien ehkäisy ja täydentävä hoito

Kreatiinilisällä on osoitettu koko joukko edullisia vaikutuksia, joilla ei ole mitään tekemistä urheilun
kanssa.

Kreatiini (5 g/vrk, parin kuukauden ajan nautittuna) alentaa veren kohonneita rasva-arvoja. Eräässä
tutkimuksessa kokonaiskolesteroli aleni 6 %, LDL-kolesteroli 22 % sekä triglyseridit 23 %.(10)
Sydämen toiminnanvajavuudessa sydänlihaksen kreatiinipitoisuus on normaalia pienempi. Kreatiinilisä nostaa sydänlihaksen kreatiinipitoisuutta, vahvistaa sydäntä ja parantaa sydänpotilaiden suorituskykyä, kestävyyttä ja elämänlaatua. Eräissä tutkimuksissa kreatiinia on annettu infuusiona, jolloin sen on todettu vahvistavan sydäntä ja ehkäisevän rytmihäiriöitä. Kreatiini ei vaikuta normaaliin verenpaineeseen.

Kreatiinia ja kreatiinikinaasia on runsaasti terveissä aivo- ja hermosoluissa. Lisäravinteena annettu
kreatiini näyttää suojaavan hermostoa, erityisesti liikunnan koordinaation (pikkuaivojen Purkinjen
soluissa) ja oppimista ja kognitiivisia toimintoja säätelevissä soluissa (hippocampuksen
pyramidaalisoluissa).

Multippeliskleroosissa, Parkinsonin, Huntingtonin ja Alzheimerin taudeissa ja ALS-taudissa saattaa
kreatiinilla on hoitavaa vaikutusta. Saksassa on parhaillaan käynnissä 400 ALS-potilaan
kliininen tutkimus. Kreatiini näyttää suojaavan aivoja myös iskemialta. Kreatiini ilmeisesti
kohentaa aivosolujen yleistä energiatilaa. Sveitsiläiset tutkijat suosittelevatkin kreatiinia muun
muassa aivohalvauspotilaille.

Primaarisissa ja sekundaarisissa lihasrappeumataudeissa sekä harvinaisessa perinnöllisessä silmätaudissa, gyraattiatrofiassa, on saatu hyviä kokemuksia kreatiinin käytöstä. Kreatiinin käytöllä
täydentävänä hoitona on hyvä biokemiallinen pohja. Duchennen lihasdystrofiassa lihasten solunsisäinen kalsiumpitoisuus nousee, mikä kuluttaa lihassolujen energiaa, koska kalsium pitää pumpata ulos oluista. Fosfokreatiinin puutteessa vähäenerginen lihas surkastuu, kun kalsiumista riippuvaiset proteaasientsyymit näivettävät lihaskudosta. Kreatiinin avulla lihasten fosfokreatiinipitoisuus ja energian tuotanto saadaan nousemaan. Alustavissa eläinkokeissa asia on jo osoitettu ja myös ihmisten yksittäisissä hoitokokeiluissa potilaan kävelykyky ja kunto ovat
parantuneet merkittävästi. Varhaisessa vaiheessa aloitettu kreatiinihoito saattaa siis parantaa
ennustetta. Saksassa on käynnissä lihasdystofiapotilaiden kliininen tutkimus ja Saksan ja Sveitsin sairauskassat korvaavat jo näiden potilaiden kreatiinihoitoa.

Neuromuskulaarisista oireyhtymistä kärsivät potilaat saavat lisää voimia ja kestävyyttä kreatiinista. Sveitsissä on parhaillaan käynnissä kliinisiä tutkimuksia ylipistoklinikoissa. Tutkimustoiminta on erittäin vilkasta tällä alueella; Wienissä ja Milanossa
järjestettiin viime vuonna kansainväliset kongressit, joiden aiheena oli neuromuskulaaristen tautien
kreatiinihoito.

Soluviljelmissä ja eläinkokeissa kreatiini ja sen analogit estävät syöpäsolujen kasvua (34-35) ja
tehostavat sytostaattien vaikutusta.(36) Toistaiseksi ei kuitenkaan tiedetä miten se tapahtuu. Kreatiinin on osoitettu koe-eläimillä estävän joidenkin syöpätautien etenemistä, muun muassa rintasyövän, sarkooman ja neuroblastooman.

Kreatiinilla saattaa olla merkitystä myös luukadon ehkäisyssä ja luunmurtumien sekä nivelrikon
hoidossa, sillä luun uudismuodostus vaatii runsaasti energiaa, jota vain kreatiinikinaasi kykenee tuottamaan riittävästi soluissa. Koe-eläimillä on todettu huomattavia luutumishäiriöitä, kun niiden guanidino-propionihapon (kreatiinin analogin) synteesi estettiin keinotekoisesti. Sveitsiläisen väitöskirjan mukaan kreatiini saattaa edistää lonkkaproteesin kiinnittymistä luuhun
(I.Gerber, AO-Knochenforschungsinstitut, Davos 1998).

Kreatiinilla on positiivinen vaikutus soluvälitteiseen immuunijärjestelmään: makrofagit tarvitsevat
virusten ja bakteerien eliminoimisessa energiaa, jota solut saavat fosfokreatiinista. Elimistön kreatiinivarastoilla näyttää olevan merkitystä ihmisen kykyyn torjua infektiotauteja. Kreatiinilla on
myös anti-inflammatorisia ominaisuuksia muun muassa artriitissa.

Pitkä vuodelepo ja raajan kipsaus surkastuttaa tunnetusti lihaksia. Kreatiinilisän on todettu
säilyttävän immobilisoidun raajan lihasten kreatiinipitoisuuden normaalina, mikä nopeuttaa
kuntoutumista.

Äskettäin on löydetty uusi inborn error of metabolism -oireyhtymä, guanidinoasetaatti-metyltransferaasin (GAMT) puutos, joka johtaa kreatiinin vajauteen ja henkiseen jälkeenjääneisyyteen ja lihasten surkastumiseen. Hoitona on kreatiinin anto suun kautta.

Onko kreatiinilla haittavaikutuksia?

Kreatiinilla ei ole haittavaikutuksia maksan, munuaisten, sydämen tai muiden elinten toimintaan.
Laboratoriokokeissa ei ole ilmennyt poikkeavuuksia.

Kreatiinin turvallisuuden puolesta puhuu sekin, että miljoonat urheilijat ovat jo vuosia käyttäneet
kreatiinia ilman, että sen olisi todettu aiheuttavan poikkeavia tuloksia laboratoriokokeissa.
Suomessa lasten gyraattiatrofian hoitoon on annettu kreatiinia 1980-luvun alusta ilman
sivuvaikutuksia.

Kalsiumpyruvaatti ja kreatiini

Kreatiini ja kalsiumpyruvaatti voimistavat toinen toistensa tehoa synergistisesti. Tämä osoitettiin
äskettäin tutkimuksessa, jossa 42 amerikkalaisen jalkapallonpelaajaa sai 5 viikon ajan joko
kreatiinia, kalsiumpyruvaattia tai niiden yhdistelmää. Verrattuna pelkkään kreatiiniin tai
kalsiumpyruvaattiin niiden yhdistelmä kasvatti lihaksia ja lisäsi kestävyyttä sekä punnerrus- ja hyppyvoimaa. Kalsiumpyruvaatista on äskettäin julkaistu tässä lehdessä erillinen katsaus.

Taulukko 1 Ravintoaineiden kreatiinipitoisuuksia g/kg

Silakka 6,5-10
Sianliha 5
Naudanliha 4,5
Lohi 4,5
Tonnikala 4
Turska 3
Maito 0,1
Karpalo 0,02
Katkarapu >0,02


1