Amstaffit - vuodesta 2004 lähtien
Mercede's

Start
Urokset
Nartut
Pentulaatikko
Tapahtuu
Tekijänoikeudet
Yhteys
Täältä pääset näkemään kennelimme nartut.
Jos olet kiinnostunut jostain nartustamme
astutus/jalostusmielessä, ota yhteyttä
vieraskirjaan! Kaikki nartut [sekä urokset]
silmä- ja lonkkakuvataan ja käytetään luonne-
testissä ennen astutuksia. Lisäksi ennen
jalostukseen antamista käytän narttua näyttelyissä
pyrkien saamaan vähintään yhden Sertin.
Teetän pentuja nartulla vain kun se on saanut
tarvittavat tulokset ja sillä on ollut neljät
juoksut ennen pennuttamista.

Kennelissä on 1/2 koirasta narttu.

Extace's Milky Way


Layout © Layout Place
Tausta © CopyZone
Kuva © Kesselin