New Page 1

News & Features

SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

KAIBAprofile

 

Alexander Belone:

Nakilaban sa Diktadura

ni Perry M. Calara, KNF-bicol

 

Kadakol na mga magurang ang natatakot na padumanon sa Manila ang saindang mga aki para mag-adal, Lalu na kan mga panahon kan Martial Law. Baka daa maging aktibista, lumaban sa diktadura, asin magbali sa mga demonstrasyong na garo kinukutakte ang Manila. Maiintindihan ta ang pagkatakot huli ta malupit man talaga ang diktador, garo si Hitler. Pirang kaakiang aktibista man daw ang nagadan kan diktadura, dai ta na siguro mabibilang. Saro siguro sa mga natakot na magurang ang ina asin ama ni Alexander Belone II. Naghali kaya si Alex kan ma High school pa lang.

 

Matatakot man siguro kita kung padudumadon ta ang 13 anyos tang aki pa Manila. Pagkagraduate kaya ni Alex sa Naga Parochial School (NPS) nagi siyang iskolar sa Philippines Science High School (PSHS), pinaka-pamosong science high school sa Pilipinas. Pagkagraduate niya man sa PSHS pinadagos niya ang saiyang pag-aadal sa University of the Philippines (UP). Sa UP na inabutan si Alex kan unang sigwa (first quarter storm): kan mga darakulang demonstrasyon. Kan panahon na ini nagi siyang todo-todong aktibista. Kinaatubang na nina Alex ang diktadura asin mga alipuris kaini sa labanan bako lang sa mga syudad kundi pati sa mga bukid.

 

Sa mga demonstrasyon sa Manila, duwang beses na kutang napahamak si Alex. Sabi ngani sa istorya kan kaklase ni Alex, na si Sol

Santos, "katabi niya ang martir na si Francis Sontillano nang bagsakan ito ng pillbox...at katabi niya ang martir na si Pastor Mesina nang tamaan ito ng bala mula sa baril ng isang loko-lokong propesor sa UP. Natakot man siguro ang mga magurang ni Alex sa mga pangyayaring ini ta pinapuli ninda sa Naga City an aki saka pina klase sa University of Nueva Caceres (UNC).

 

Nagkakalayo pa man ang anggot ni Alex sa "raot" na sistema maski yaon na siya sa UNC. Mahihiling ini sa pirang tinao niyang tula sa The Nueva Caceres, opisyal na dyaryo kan mga estudyante. Surat ni Alex sa sarong tula: ...Come now literary laureates/turn your scripts and your books/into mass bases of the revolution/and your pens and typewriters/into automatic rifles of the revolutionaries/ that will write the great epic/of the Filipino race.

 

Nikipaglaban si Alex sa Diktadura bako lang sa Naga kundi pati na sa Camarines Norte Asin gabos na-kabikulan hanggan ideneklara ang Martial Law kan 1972. Natakot man siguro ang mga magurang ni Alex pero dai na ninda pigpogol ang "pamumundok" kan aki. Sabi pa kan ama, "kan dineklara ang Martial Law, nangutang kami ng PhP700 para makaalis si Alex patungo sa mga kasamahan niya sa pakikibaka. "Walong Taon naging Ka Tandis si Alex. Sa walong taon, nagtao ning pag-aadal sa mga para-uma, nagpropaganda laban sa "raot" na sistema, nag-armas. Naikot niya ang kabukidan kan Bikol sagkod timog katagalugan. Natapos ang hinangos kan sarong Bikolanong nakikilaba sa diktadura kan Oktubre 1980 sa Balatan, Camarines Sur. Nakubkob si Ka Tandis.

 

Sa mga nakakubkob ki Ka Tandis dai pa naogma, ginapos pa ang gadan na hawak, binugkos ang liog sa pisi asin isinabit sa trimobile saka ginuyod. Kaya man nagkarungas-rungas ang lalawgon ni Ka Tandis na dai na mabibisto pagkatapos kan goroyudan. Natakot man siguro ang magurang ni Alex na magbali ang aki sa demonstrasyon sa Manila. Natakot man siguro ang magurang ni Ka Tandis na magbali ang aki sa armadong pakikipaglaban. Natakot man siguro ang mga magurang pero orgolyo man ninda ang aking nakilaban sa diktadura asin "raot" na sistema. Sabi ngani kan saiyang ama, "My son joined the revolutionary struggle for 8 years, aside from his years of school activism. Hindi man lang ako nagalit. Hindi kami nagalit ng mamatay siya, a tree dies but the forest lives forever. At least, we have done our share as parents in raising a son who loved his country more than himself. You know, in times of peace, you pay revenues in terms of cash, but in times of crisis, you pay in terms of life."

 

(Kadaklan kan datus sa artikulong ini hali sa sinurat ni Soliman Santos, Jr., Pulang Hamtik, ed. Reynaldo T. Jamorallin, Kabikolan: Banhi, Inc., #190 T. Dino Highway, Balago, Sorsogon, Sorsogon, 1997.

Nagluwas naman sa Hard Copy kan KAIBA News and

Features (KNF) an artikulong ini. Libreng naipapanao an Hard Copy kan KNF sa mga Bikolano huli sa mga donations sagkod sponsorships. Kun siisay man an gustong magdonate o magsponsor sa Hard Copy paki-contact lang tabi an Moderator.

 

Naitao an artikulong ini satuya sa kagayunan kan boot kan Gladius

Philippines sagkod ANMA Agrivet Supply, stall#4 CBDII, Triangulo,

Naga City, tel. 811-1463, mobile 0917 538-3763).

 

end

 

 

Sigwa

From Activists viewpoint

Save the Bicol Forest!

jay-ar (Dayangdang)

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: August 17, 2002