New Page 1

News & Features

SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

Kitik sa Buhay ni Jonathan Canchela

 

(Ipadara an feedback sa jbcanchela@yahoo.com)

 

Sarong Udto Kaiba si Mang Larry Alcala

Bistado ko an pangaran nya huli sa saiyang mga kartuns. Alagad, sa tugang nya ko lang naaraman na Bikolano palan ining pamosong paradrawing kan Kalabog en Bosyo.

Enot kong nabisto si Manong Vic Alcala, sarong negosyante sa Bacolod asin nguhod na tugang ni Mang Larry. Si Manong Vic an nakaistorya sako na tubong Daraga, Albay sinda. Pirmi kaming naghihirilingan nina Manong Vic asin iba pang mga Bikolano digdi sa Bacolod, alagad dai ko pa nahiling si Mang Larry sa personal. Hanggang nangyari sarong udto.

Nangyari ini sa sarong restaurant sa Bacolod kan nakaaging Abril. May ka-business meeting ako sa sarong restaurant. Pag-abot kan saro kong ka-meeting kaiba nya si Mang Larry, inalok nya palan na mag-iba ta mapangudto. Pinabisto sya kan kaibahan nya na saro daang National Artist. (Nominado si Mang Larry kan nakaaging taon para maging National Artist, alagad dai nanggana ta sabi kan mga hurado kartunista lang daa sya, sarong bagay na nagsabrit nin protesta--kaipuhan talagang iprotesta). Pag-abot nya palang aram ko na sya si Mang Larry, alagad an iba nabigla ta dai ninda aram na sa Bacolod palan nakaistar an paradrawing kan Asiong Aksaya.

Nagpabisto ako na sarong Bikolano asin sabi ko bistado ko an tugang nya na si Manong Vic. Sabi nya, "o taga-Bikol ka palan, kasuarin ka pa digdi sa Bacolod?" Sabi ko man, "dai pa po haloy." Pakatapos kaini, nagpoon na kaming mag-meeting, nagpoon na kaming magkakan.

Habang nagkakakan may iristoryahan na kadikit. Mahihiling mo an "wisdom" ni Mang Larry sa saiyang pagtaram, talagang yaon pa an tarum kan saiyang pag-iisip. May laman an kada tinataram nya. Sarong parte nasabi nya na poon kaidto hanggang ngunyan sadit pa man giraray an binabayad saiya kan may mga sadiri nin peryodiko sa kada luwas kan saiyang kartuns.

Bilang kartunista natural saiya an humor. Maski seryoso yaon man giraray an mapangirit, yaon man giraray an kitik. Maorag man syang magkakan (suspitsa ko huli ini sa pagigi nyang Bikolano) pero pinipili nya na lang ta inililikay nya an lawas nya. Dai pa naghaloy natapos na an meeting. Nagpaaram na sa kada saro. Urulian na.

Dai ko aram na idto an enot asin huri kong pagkahiling ki Mang Larry--na buhay pa. Nagadan sya kan 24 Hunyo 2002 dahil sa atake sa puso. 75 an edad nya. Bago sya ilupad pa-Manila, nahiling ko pa sya--gadan na.

Maski "nagpaaram" na siya, buhay pa si Mang Larry sa isip ko: dakulang lalaki, malapad an hawak, medyo maputi na buhok, mahibugon na salming sa mata. Dai ko malilingawan an sarong udto na nakaibahan sya. Maski halipot na oras lang dai ko talaga malilingawan. Sarong udto lang yan, pero habang buhay an epekto kaiyan.

Iyo man giraray: yaon an saiyang impluwensya. Yaon an pagkakritiko nya, yaon an pangkitik nya. Parte si Mang Larry kan pagtalubo kan mga taong naadik sa mga kartuns nya. Padagos syang buhay sa isip ta. Padagos syang buhay sa puso ta. Padagos syang magiging parte kan buhay ta. Padagos kitang mangirit dahil saiya.

 

 

end

 

Sigwa

From Activists viewpoint

Join Kaiba egroup:

Click banner to join

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: August 13, 2002