New Page 1

News & Features

Your Active Bicolnews Online!!! SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

We want to know what you think of this article

 

An Pulitika nin Camarines Sur

Analysis

Ni Noe Caceres Kaiba News & Features Bicol

English Translation

 

Limang mayor na kampo an nagkokontrol kan pulitika kan Camarines Sur. Lambang kampo igwa nin kanya-kanyang teritoryo asin kahadian. An 1st distrtict kapot ni Andaya, an 2nd district ki Roco asin Robredo, ki Fuentebella an 3rd district, sa mga Alfelor man an 4th district. Pero sa kapitolyo probinsyal, si Villafuerte man an naghahadi. Haloy nang arog kaini an barangaan  kan poder sa pulitika sa Camarines Sur, ano daw an posibleng maging korte kaini sa maarabot na mga aldaw lalo na ta nagrarani na an 2004 elections?

 

Sa limang kampo, si Villafuerte ngonian an grabe kaproblemado. Tapos na an tolong beses niyang termino. Pero mayo siyang makosog na tagapagmana kan poder sa pulitika. Si Bong Villafuerte pirang beses na kuta niyang pigpadalagan sa pagka-congressman kan 2nd district, pinagibohan pa niya nin pelikula kapartner si Judy Ann Santos, pero dai talaga nanggagana. Dai minalusot si Bong huli sa mga negatibong bare-bareta saiya. Kaya lang dahil padabaon ni padiris niya, sige sana man an pulitikong gurangan.  Si LRey kuta, an saro pa niyang aki na pinadalagan niyang mayor kan Naga kan 1998, an medyo maray maray man, pero dai man giraray nanggana. Dai man talaga magana an manok ni Villafuerte sa Naga. Makosogon na marhay an kapot ni Robredo sa Naga na masakit ining basta-basta matumba.

 

An ibang kampo, daing problemang gayo sa kontrol kan pulitika sa saindang mga teritoryo. Mayo na sa Konggreso sinda Rolando Andaya Sr. asin  Noli Fuentebella pero an sainda man giraray na mga aki ngonian an nag-ookupar kan pwesto nindang dating pigkakapotan (si Noynoy Andaya sa 1st district, si  Wempee Fuentebella man sa 3rd dist.). Sa 4th district,  maski dai na si dating Congressman Ciriaco "Boboy" Alfelor, an tugang niya man giraray na si Nansing an presenteng congressman. Sa 2nd district man, si Cholo Roco, tugang ni dating Senador Raul Roco, an nagtutukaw na congressman sa ngonian. Digdi ta mahihiling kun gurano katotoo asin katindi an political dynasty  sa Pilipinas asin sa Camarines Sur sa partikular. Paghale kan mga gurang, an sainda man giraray na mga aki, tugang, o siisay man na kapamilya an nagriribay.

 

Ngonian na nagrarani na an 2004 elections, ano daw an posibleng kaluluwasan kan daralagan sa pulitika sa probinsya?

 

An dakulang banabana na naglalakop ngonian iyo na si Jesse Robredo daa  madalagan nin gobernador kan probinsya. Haloy na ining istorya. Inda kun magkatotoo ngonian. Pero kun totoo ini, matetesting digdi kun an charisma ni Robredo sa Naga na nakakaabot man sa iba pang banwaan kan 2nd district, mag-aser man sa bilog na probinsya. Maitumba na daw an paghahadi ni Villafuerte o kan manok niya sa kapitolyo probinsyal?

 

Kun iisipon, makokosog kuta an mga kalaban ni Villafuerte sa pulitika. Apat na gayong darakulang pulitiko an kalaban niya. Pigsosororog-sorogan siya kan mga ini. Pero tano ta dai siya maturutumba sa pagkagobernador kan probinsya? Si "Boboy" Alfelor nilampaso niya kaidto. Ining huri, sinawsawan niya man si Nora. Daog an mga manok niya sa pagka-congressman kan manlaen-laen na mga distrito, pero  

siya man giraray an nanggaganang gobernador.

 

An problema pano sa mga kalaban ni Villafuerte, gabos sinda anggot digdi pero habo man ninda na saro sa sainda iyo an magkapot kan poder sa bilog na probinsya. Halimbawa, makosog si Boboy Alfelor sa 4th district. Ito man an saiyang balwarte kan magkandidato siyang gobernador laban ki Villafuerte. Dapat kuta, dinara man siya ni Andaya sa 1st district, ni Fuentenbella sa 3rd district, saka ni Roco-Robredo sa 2nd district tanganing makaluwas siya asin madaog si Villafuerte. Pero dai. Dai man siya seryosong dinara kan mga ini. An rason: pag si Alfelor naging gobernador, daog na sinda kaini. Iyo na ini an bibistohon na poderosong lider sa pulitika kan probinsya. An gusto ninda, kanya-kanya sindang teritoryo. Pantay-pantay an poder.

 

Iyo ini ngonian an problema ni Robredo kun malaban siyang gobernador. Suportahan daw siya nin seryoso ninda Andaya, Fuentebella, asin Alfelor kun aram nindang baka daogon na sinda kaini pag-abot nin panahon? Si Roco puwedeng ibanan siya ta magkapartido sinda asin pareho pang atenista asin "aki" kan mga Heswita, pero ibang orolay sa iba pang pulitiko kan probinsya.

 

Pero arog kan enot nang nabanggit, maluya kuta ngonian si Villafuerte kumpara kan dati. Bako siyang kalinya sa presidente (Macapagal-Arroyo) ta ki Estrada baga an partido niyang LDP. Gustong sabihon, mayo siyang gayong aasahan na bubo nin kwarta hali sa itaas ta bako siyang kaadministrasyon. Mayo pa siyang makosog na mamanokon na   mapadagos kan apelyido niya mismo. An yaon si Imelda Papin, an saiyang bise gobernador. Pero bako niya man ining kapamilya. An sabi, ilalaban giraray si LRey pero sa pagkagobernador na. Kaya lang baka dai pa kaini kaya. May sabisabi na  baka mas an kaluwasan  daa: Papin sa gobernador, LRey Villafuerte sa bise gobernador. Sa sunod na sana ma-gobernador si Lrey. Garo mas posible ini.

 

Ano daw an kaluluwasan kan laban kun arog kaini? Masakit magtaram nin tapos. Pero sarong bagay an sigurado: hanggang baranga-banga asin kanya-kanya an mga kalaban ni Villafuerte, mantinido an poder kaini.

 

 

end

 

Sigwa

From Activists viewpoint

Stop Corruption in Bicol

Jay-ar (Dayangdang)

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: August 15, 2002