New Page 1

News & Features

Your Active Bicolnews Online!!! SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

We want to know what you think of this article

 

Batang Bicolanang Guerilla
BY MARIA IRENE OLIVA MARTIRES,
irenemart2000@yahoo.com


Sa edad na 17, si Pilar R. Abila ay naging guerilla sa hukbong
lumalaban sa mananakop na Hapon. Sumama siya sa grupo ng mga
guerillang pinamumunuhan ni Capt. Llanaresas ng Albay noong 1941.

Ayon sa kuwento ni Lola Pilar, Ang mga kababaihan noon ay tumulong
sa paggagamot ng mga sugatan, nagluluto ng makakain ng mandirigma, at
nagdadala ng mga bala para sa kanilang unit. Nangangalap din sila ng
mga intelligence information sa mga nangyayari sa kanilang lugar na
kinikilusan.

Ang mga bikolanang guerilla ay may mga sukbit ding mga baril para
gamitin kung sakaling makasagupa nila sa bundok ang mga Hapon.

kasama ni Lola Pilar sa kilusang guerilla ang kanyang dalawang
kapatid na sina Celzo at Julio.

Si Lola Pilar ay isang buhay na halimbawa na kasama ang kababaihan sa
pagpapalaya ng bayan mula sa mga dayuhang mananakop.

Sa edad na 78, aktibo pa rin si Lola Pilar sa simbahan ng Libon
Albay.
__________
Kung mayroon man kayong mga kwento ng kabayanihan ng mga bicolano
para ipagtanggol ang kalayaan ng bayan, puwede ninyong ipadala ito sa
Kaiba News and Features sa pcalara@edsamail.com.ph.
__________
Imbitado ang mga Atenista na sumali sa AteneDNaga egroup. Magpadala lang ng
blangkong email sa AteneoDNaga-subscribe@yahoogroups.com.
__________
Abangan ang December print issue ng KNF. Libre lang itong
ipinamimigay.
 

 

Sigwa

From Activists viewpoint

Keep Naga Clean

Jay-ar (Dayangdang)

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: December 14, 2002