New Page 1

News & Features

SERVE THE PEOPLE!

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

click picture to zoom

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakantonawel  pigkre-ar asin mga pangirit nina amy, susi & tessie

 

_______________________________________

 

06-06-02

Ang Vacuum Cleaner (Bow!)

 

One day sa harong na wel, sarong vacuum cleaner salesman an nagtoktok sa puertahan ninda.  Bago pa nakataram si wel, basang na lang naglaog sa sala asin nagbukas nin sarong dakulang plastic bag saka nagmamadaling hinuruho gabos na lamang udo nin karabaw sa carpet. 

 

"Mister," habang nakahiling ki wel. "pagdae ngani yan nalinigan ka ining vacuum cleaner ko, kakakanon ko yan saro-saro!", paghahambog pa kan salesman.

 

"Gusto mong ketsup para diyan?"  hapot ni wel.

 

Hapot man kan salesman, "Tano po?"

 

"Pinutulan palang kami nin kuryente.  Sagkod ngaonyan mayo pa."

 

_______________________________________

 

04-22-02

"only in bicol"

Makapapusngak na mga signs, pero may laog. only in bicol.

 

Nakasulat sa pader:

"TATAO KA MAN MAGBATOK? AYAM LANG NAG-IIHI IGDI!"

 

Sa may kanto kan Concepcion & Diversion:

"WE MAKE MODERN ANTIQUE FURNITURE"

 

In a Legaspi grocery:

"FRESH FROZEN CHICKEN SOLD HERE"

 

Pigpaskil sa saro sa mga bungalong pinaguibo kan politico:

"THIS IS WHERE YOUR TAXES GO."

 

On a house beside an auto repair shop:

"NO PARKING AND REPAIR HERE"

 

In Naga City:

"NO CROSSING PEDESTRIANS WILL BE APPREHENDED"

 

Sa may UNC Gate:

"NONE ID NOTHING ENTRY"

 

Airport, Pili, Cam. Sur:

"PUJ, PUB AND OUTSIDE CAR NOT ALLOWED"

 

Bus signs:

"BEFORE PAY, TELL WHERE GET THE ON BEFORE GET THE OFF"

 

Jeepney signs:

"FULL STRING TO STOP!"

 

Sa Flower shop ni Mbot:

"WE SELL ARTIFICIAL FRESH FLOWERS"

 

A grafitti inside the cubicle of a ladies' C.R. in a CSI University

"PLEASE DON'T SIT LIKE A FROG, SIT LIKE A QUEEN."

 

In ADENU men's comfort room, above a urinal:

"KAPOT MO NOY AN PUTORO KANG BAYAN"

 

At a construction site in somewhere Partido:

"BAWAL OMEHI DITO. AN MAHOLI BOG-BOG. NOM"

 

 

Ini an pinakamalupit sa gabos!!

 

on a building somewhere in Daet, Cam Norte.....

"NOTARY PUBLIC TUMATANGGAP DIN NG LABADA KUNG LINGGO"

 

_______________________________________

 

 

03-11-02

"drug free"

Sa may kanto na Wel, nag-agui si Mayor ta may operation dukot-istiker sa mga drug-free residence.  Mayor baya, sarong pulitikong tao, syemps intirong nakangiririt habang sigeng pang-abrasa.

 

Etok: Siguro mayo na ning magkaguirinibo sa City Hall ta sige na lang pangdukot nin istiker.  Robin, ano baya yang pigpapadukot ninda ta ining harong nindo dae pigpapadukutan kayan istiker ni mayor.

 

Robin: Patal. Syemps igdi an drugs "for sale" bakong free.

 

Etok:  (sabay higop nin sopdrinks garo ma lang nadangog)

 

_______________________________________

 

 

03-10-02

"fakintin may namamarong"

 

10am kina Weng, turog pa si Fakintin, dae na naka-uli ta alas 3am na natapos su irinuman. 

 

Weng:  (biglang nagbungkaras maski may kadiit pang hang-ober).  Fakintin mata baya!

 

Fakintin: (nakubanan, nagpirit na binuklat an mga mata) tano?!

 

Weng: May napaparong ka?!

 

Fakintin: (siryusong nagsinghot ta baka baga nagsusungaw su gasul o may nasusulong istaran sa neybor ni Weng... pero biglang nag-iba su lalawgon, nagngurusdot sa naparong. Iyo palan ta...)   BBBAAATTAAAA!!!  NAG-ATOT KA!

 

Weng: hehehe.

 

_______________________________________

 

 

"cheap o chip?"

Si Weng suno si Fakintin sa motor, nag-agui sa may Emily theater...

Pulis: Hoy! (may silbato pero dae ginamit) Gilid!

 

Alan: Chip, tano po?

 

Pulis: 'ma kang kang helmet. Adi ng lisensya mo!

 

Fakintin: (pirit na nagsabalsabal) Chip, pasensya na...(sabay hinghing) agurano po para dae na kami magpa-LTO?

 

Pulis: P43!!!

 

Alan: Sige!!! May pang uli ka sa P50?!

 

Pulis: Igwa!!! May tres ka, para iksaktong P10 an uli.

 

Fakintin: Ngek?!

 

_______________________________________

 

 

"ghost"

Si Robin, Etoks saka si Wel naka-istambay sa kanto kan Igualdad.

Robin:  Etoks, nagka-igwa ka ng sex experience sa ghost.

 

Etoks: Syemps, pirmi…

 

Robin: Oki man? Pano mo guinibo? Kalag baga yan.

 

Etoks: Ay! Kala ko goats. Hehehe.

 

Wel: Ngek.

 

 

 

Sigwa

From Activists viewpoint

Join Kaiba egroup:

Click banner to join

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright © 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: April 12, 2003