Magataman nin Gamgam Ni Evelyn Calara

News & Features

Your Active Bicolnews Online!!! SERVE THE PEOPLE!

We need sponsors and donations for our Bicolano Heroes Project.  Please contact pcalara@edsamail.com.ph

 

Home

About Us

Previous Issues

Suggestions

Guestbook

 

 

 

Magataman nin Gamgam
Ni Nanay

Kan nakaaging Pebrero nagbareta sako si Agom. Sabi niya "Ni, may bird show baga diyan sa Plaza Rizal". Dakulang kaogmahan sako. Sadit pa ko gamgam na an pangitorogan kong maataman nin haloy. Kadto nililitag ko lang yan na gamit pulot nin gumihan o langka.Tukdo yan ni tatay ko. Pero dignos man lang an nadadakop kayan.Yan lang pagkaaga o perang aldao gadan na.

Sa Plaza ako nakaheling manlaenlaen na gamgam. Duman ko nasabatan si Jun Benavides, presidente kan bird breeder association can Camarines Sur. Sa gamagama ko, nagbakal tulos ako nin haula ki Boy Sicam saka duwang padis nin parakeet. Sunod na aldao, saro pang padis nin Zebra finch ki Ody Beltran, padis nin African lovebird asin diamond dove (pinakasadit na salampati sato) ki Polly Moll. Dinagdagan o pang tolong padis nin Java
Finch (mayang costa o dignos an apod kan iba) na hali pa ki Polly asin Topher Alberto. An society finches hali ki Bing Rosales. May hali man akong lovebird asin parakeet ki Oca Candia. An gabos na hinalian kan gamgam ko miyembro nin breeder association. Sinda an nagtatabang sako kun pano magpoon magataman kani.

Naogma ako ta gabos sa harong naulakitan ko sa ginibo ko. Kaya tarabang kami sa pagataman kaning mga gamgam ko. Ngonian ngani na nasa Manila ako si Agom an nagaatamn kayan. Su sunod kong ginibo siempre nagpagibo ako nin 3mx1.5 m aviary. Diyan ko inilaog si mga haula kong pinagibo ki Bing asin Oca. Makaluwas man an gamgam pasil dakopon.

Nagpahapothapot ako, nagresearch sa Library ta asin sa internet manongod kan kakanon kani, pagsugok, pagaram nin lalaki/babae, asin iba pa. Pasil man lang an pagataman kaini.

Hinapot ko si Boy Sicam, saro kan mga miyembros nin bird breeders association digdi sa probinsiya kun ano man an magugunong karahayan sa pagataman nin gamgam. Sabi niya dai na madodotdot an mga pawara ng gamgam sa kabukiran ta asin iba pang gamgam na ipinagbabawal kan gobiyerno ta an inintiendihon na lang si dati ng dakop na napadakul asin itinutugot atamanon nin gobierno; asin si mga bakal sa luwas kan satong nasiyon na dai man bawal darahon sato.

Sa pagmati ko man, ini magtataong kaogmahan sa ki isay man na magaataman. May nakasabi na na sarong therapy ini sa maeedad na nganing maaling asin marayo sa kalipungawan sinda lalo na kun sinda nagsosolosolo na lang sa harong. Kaogmahan man an maitatao kani sa kaakian. Magiging kunsiyus sinda asin mararani sa natural na palibot ninda. Saka baka sa pagataman kani marayo an iba sa daindatang mga gawi.

Anong sabi nindo kayan. Madya na! Magataman kita nin gamgam.
_____________________________________________________

 

If you have articles, press releases and bicol news that you would want to contribute to KAIBA, we appreciate if you'd put the text in a diskette and send it to our P.O. Box. Or you may send it to our email add below.  Articles must be pasted or typed directly into the email. Please no attachments.
 

Sigwa

From Activists viewpoint

No to War!

Jay-ar (Dayangdang)

KAKI-LAW

The right libraryonline for law students

KAIBA News & Features, P.O. Box 6126, Naga City 4400.  email: alcalara@edsamail.com.ph  Tel No. 0917 8122107 Copyright 1999  KAIBA News & Features. All rights reserved.  Revised: June 01, 2004