La Turo de Babelo

Esperanto - la internacia lingvo por la tuta mondo

La Turo de Babelo laux Bruegel, 1563 babelfisxo

La Turo de Babelo


Lasta aktualigo: jxauxdon la 22-an de novembro 2001 je 02.16 GMT

Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero. Kaj kiam ili ekiris de la oriento, ili trovis valon en la lando Sxinar kaj tie eklogxis.

Kaj ili diris unu al alia: "Venu, ni faru brikojn kaj ni brulpretigu ilin per fajro". Kaj la brikoj farigxis por ili sxtonoj, kaj la bitumo farigxis por ili kalko. Kaj ili diris: "Venu, ni konstruu al ni urbon, kaj turon, kies supro atingos la cxielon, kaj ni akiru al ni gloron, antaux ol ni disigxos sur la suprajxo de la tuta tero".

Kaj la Eternulo mallevigxis, por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homidoj.

Kaj la Eternulo diris: "Jen estas unu popolo, kaj unu lingvon ili cxiuj havas; kaj jen, kion ili komencis fari, kaj ili ne estos malhelpataj en cxio, kion ili decidis fari. Ni mallevigxu do, kaj Ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia".

Kaj la Eternulo disigis ilin de tie sur la suprajxon de la tuta tero, kaj ili cxesis konstrui la urbon. Tial oni donis al gxi la nomon Babel, cxar tie la Eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero kaj de tie la Eternulo disigis ilin sur la suprajxon de la tuta tero.

- Genezo 11.1-9


Originale verkita de Stefano KALB je aprilo 2001.
revenu al hejmo retposxtu

~stefano@pobox.com/11.481 A 60 02:16:34

T