Private Website
Pol.Lt.Col. Kittichet Kittirattanasombut

Private Website
Pol.Lt.Col. Kittichet Kittirattanasombut

"Welcome to my website"
.
Created & Design by SmilaSuvarnabhumi Group Bkk.Thailand
Copyright 2006 SmilaSuvarnabhumi All rights reserved
ข้อแนะนำสำหรับท่านผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์            ......เว็บไซต์นี้ได้พัฒนาและออกแบบ โดยใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการเลื่อนหน้า และเข้าหน้าเว็บ รวมถึงการเพิ่มข้อมูลเสียงและสัญญานภาพโทรทัศน์บนหน้าเว็บ ทั้งนี้เพื่อให้การอ่านข้อมูล รับชมข้อมูลภาพ ตลอดจนการฟังข้อมูลเสียงผ่านทางหน้าเว็บมีความสมบูรณ์ และสะดวกต่อการใช้งานของผู้เข้าชม ขอแนะนำท่านดังนี้.......         เปิดระบบเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อรับฟังข้อมูลเสียง      .......บางหน้าเว็บไซต์ได้รับการออกแบบให้เลื่อนหน้า และเข้าหน้าถัดไปอัตโนมัติ    ...โปรดรอการดาวน์โหลดข้อมูลให้สมบูรณ์ ....ระบบจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ        .....สำหรับท่านที่ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็ว 56 K อาจใช้เวลาในการดาวน์โหลดข้อมูลมากขึ้นเล็กน้อย ....              ขอให้ท่านได้มีความสุขกับการท่องเว็บและเราจะมุ่งมันพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้มาเยือนต่อไป.... ขอขอบพระคุณท่านผู้มาเยือนทุกท่านอีกครั้ง     ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมเยียนเวบไซต์ของเรา     .... และขอบอกว่า...กิตติเชษฐ์รักทุกคนน๊า...นา....
.
.