The London Metal Exchange

원자재 거래단위 그래프
copperUS dollar/tonne lme 구리
nickelUS dollar/tonne lme 니켈
tinUS dollar/tonne lme 주석
zincUS dollar/tonne lme 아연
leadUS dollar/tonne lme
alnuminumUS dollar/tonne lme 알류미눔
nasaacUS dollar/tonne lme 알류미늄합금 nas
al.aloyUS dollar/tonne lme 알류미늄합금
pound/euro파운드 대 유로비 lme
yen/euro엔 대 유로 비 lme