AA
(Alkoholuloj Anonimaj)

English AA Page
"Mi nomiĝas Li, kaj mi estas alkoholulo." Mi estas membro de Alkoholuloj Anonimaj (AA), kaj dum pluraj jaroj estis fakdelegito de UEA pri AA. Inter la celoj de La Lilandejo estas disvastigi informojn pri AA en Esperanto kaj aliaj lingvoj, kaj helpi al Esperante-parolantaj AA-membroj agadi per la Internacia Lingvo. Mi ne parolas (kaj verdire neniu fakte parolas!) aŭtoritate en la nomo de AA.

Se vi trovas, ke la drinkemo kaj drinkado kaŭzas al vi problemojn, kaj vi ne povas sobriĝi kaj resti kontente sobra per propravola decido, eventuale AA povos utili al vi. Por kontroli tion, mi konsilas ke vi vin turnu al vialoka grupo de AA, ĉar la rimedoj por utiligi Esperanton en AA restas tre malmultaj kaj la Esperanton scipovantaj membroj ankoraŭ tre disaj. Se vi ne povas trovi AA en via loko, vin turnu, en lingvo angla, hispana aŭ franca, al la Ĝenerala Serva Oficejo de AA en Novjorko. Se en tio vi ne sukcesas, aŭ se vi ne disponas pri tiuj lingvoj, aliĝu al la Jahugrupo Virtuala Sobrulejosendu al mi retpoŝtan mesaĝon pri viaj situacio kaj bezonoj, kaj mi provos peri ĝin al la plej utila helponto.

Se vi estas kompetenta Esperantisto kaj stabile sobra membro de AA, mi esperas, ke vi aliĝos al la grupo "Virtuala Sobreco" kaj helpos konstrui la Informejon pri AA kaj krei kondiĉojn por estonteco en kiu eblos sobriĝi kaj sobradi per la Internacia Lingvo, kaj en kiu la naciaj kaj nacilingvaj funkciuloj de AA konscios kaj subtenos nian laboron.

Ekrigarde al AA(oficiala AA-informileto en Esperanton tradukita)
Informejo pri AA(Kie mi konstruas iam kompletigotan informaron pri AA en Esperanto)


La fonmuziko estas la melodio
Samideana Trinkkanto
(MIDI)

Rev. 2005.06.25
Tiu ĉi paĝo estas parto de

La Lilandejo