บทเรียนโปรแกรมแบบสาขา


วัตถุประสงค์

1. บอกความหมายของคำว่า " สงกรานต์ "ได้

2. บอกประวัติความเป็นมาของประเพณี " สงกรานต์ "ได้
เนื้อหา
สงกรานต์แปลว่า "ผ่าน" หมายถึง เวลที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเข้าสู่จักราศีใหม่ มีขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนานยกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2483 ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ของไทยจากเดิมวันที่ 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม เพื่อให้สอดคล้องกับสากล และให้ตรงกัยวันปีใหม่ของไทยโบราณตามคติพุทธศาสนา วันสงกรานต์เป็นความเชื่อของแขกฮินดู ไม่ใช่โดยพุทธ นอกจากนั้นยังส่งผลให้ พ.ศ.2482 มีเพียงเก้าเดือนเท่านั้น เพราะเริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนและไปสิ้นสุดปีที่เดือนธันวาคม
คำชี้แจง
เริ่มที่ข้อ 1. เลือกคำตอบแล้วข้ามไปข้อที่คำตอบของคุณระบุไว้ ท้ายคำตอบจะระบุข้อคำถามต่อไปให้คุณข้ามไปทำโดยไม่ต้องทำเรียงข้อ เดินตามคำสั่งในคำถามไปเรื่อยๆ แล้วคุณก็จะเรียนจบโดยไม่รู้ตัว ลองให้คะแนนกับตัวคุณเองขณะทำด้วยจะยิ่งดี

บทเรียน

กรอบที่ 1

คำว่า "สงกรานต์" แปลว่าอะไร ให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องข้างล่าง

ก. "รับสาดน้ำ" เป็นคำไทยโบราณมาจากคำว่า "สรง" หมายถึงอาบน้ำ ผนวกกับคำว่า "กราน" หมายถึงหมอบหรือก้ม รวมความแล้วหมายถึงอาการนบนอบเพื่อรับน้ำที่มีผู้หลั่งอวยพร Click ที่นี่ เมื่อท่านตอบข้อนี้

ข. "ผ่าน" มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง เวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนผ่านเข้าสู่จักราศีใหม่ Click ที่นี่ เมื่อท่านตอบข้อนี้


[ HOME ]
1