Copyright © 2005,Soukpaseuth BANCHONG ,Email: mankon2003@yahoo.com


ຂຽນໂປຼແກຼມ
Zone Hot!
ເທັກໂນໂລຢີ
ທ່ອງທ່ຽວ
ລະບົບປະຕິບັດງານ
ຂ່າວສານປະເທດລາວ
mankon2003@yahoo.com
ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ທ້າວ ສຸກປະເສີດ ບັນຈົງ (ຊື່ຫຼີ້ນຕູ່) ບ້ານເກີດ ສີເມືອງ ເມືອງ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ
ປະຈຸບັນເປັນນັກສຶກສາຂອງ ມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ຮຽນຢູ່ຄະນະວິທະສາດທຳມະຊາດ ພາກວິຊາຄະ
ນິດສາດແລະຄອມພີວເຕີ ປີ 4 ລຸ້ນທີ່ 6 ແລະ ຍັງເປັນນັກສຶກສາຂອງສະຖາບັນສຸດສະກະ ຮຽນຢູ່
ຄະນະວິທະສາດ ຄອມພີວເຕີ ປີ 2 ລຸ້ນທຳອິດ  ສົກຮຽນ 2004-2005.
ໝູ່ເພື່ອນຮ່ວມສະຖາບັນສຸດສະກະແລະເລກ-ຄອມ
ທີ່ມາ:www.SIMT.edu.la
SIMT
FOS
click
PHP
ASP
JAVA
HTML
Visual Basic (VB)
Visual C  /C++
dHTML
Visual Basic .NET
Flash
Photoshop
Java Script
E-cards
ອິນເຕີເນັດ
ເພງລາວ
ເກມອອນໄລ
ເຄັດລັບຄວາມງາມ
ເລື້ອງຜູ້ຊາຍຜູ້ຍິງບໍ່ຮູ້
ເລື້ອງຜູ້ຍິງຊາຍຢາກຮູ້
ຄວາມຮັກ
ດູດວງ
ທ່ອງທ່ຽວລາວ
ວັງວຽງ
Microsoft Windows
LiNux
ວຽງຈັນທາມ
ລາວອັບເດດ
ມະຫາສານ
ອິນລາວ
Lao PDR
ຫຼວງພະບາງ
ວຽງຈັນໃໝ່
Home
ແຫຼ່ງມືຖື
ກ້ອງດີຈີຕໍ
1