เรือนไทย 4

 

Home Up payment guestbook

 

ข้อมูลเรือนไทย
สินค้างานไม้ไผ่
งานสั่งทำ
How To

เรือนไทยย่อส่วนแบบเรือนคฤหบดีใหญ่
Thai House Model D type : Big Mansion Type

 
 

bulletProduct contains : "Twin Bed room","Main house", "2 extended houses" ," 2 Kitchen Rooms" , "Terrace", "Front Step"
bulletMaterial : Made by Bamboo and protecting with funcus and humidity coated
bulletOther contains : Wooden basement wrap up wtih velvet. glass covering. (to protect the dispatch box by using wooden packaging)
bulletThai house scale 1 : 100
bulletDimension W-D-H : 26x30x16 cm.
bulletWeight : 1.0 kg.

Price

Description Unit Production Lead-Time Price (Excld. Delivery Cost)
Purchasing Order 1 Avaliable 13,000 Baht
Tailor Made by Order 2 - 5 4 weeks each 12,000 Baht
Tailor Made by Order >5 4 weeks each 11,000 Baht

more pictures ... 1
more pictures ... 2

 

email to : manukv@truemail.co.th If you have any enquiries or suggestion please contact us at email above
Copyright © 2003 - 2009 JIGSAW THAI HOUSE GROUP
Last Updated :5 Jan 2009
1