ข้อมูลแบบทดสอบบนเว็บ WebQuest (ห้ามลบ) by TR Soft 46
TRUE FALSE 1
วิชา.คอมพิวเตอร์.. (รหัส...) ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
เรื่องส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ... จำนวน .10.. ข้อ
โดย อ.อนิรุทธ์ เนตรวิจิตร .. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาๆ
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
0 5 6 7 8
การคลิกเมาส์ 2 ครั้ง เรียกว่าอะไร
o.gif
คลิก
ดับเบิ้ลคลิก
กด
-
2
-
สมองคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
p.gif
 ซีพียู
 ลำโพง
 เครื่องพิมพ์
-
1
-
คอมพิวเตอร์รับข้อมูลคำสั่งจากอะไร
p.gif
 จอภาพ
 เมาส์
 เครื่องพิมพ์
-
2
-
เมื่อประมวลผลสำเร็จจะแสดงข้อมูลที่ส่วนใด
u.gif
แป้นพิมพ์
 ลำโพง
 จอภาพ
-
3
-
. เราสามารถฟังเสียงได้จากอุปกรณ์ใด
u.gif
 ลำโพง
จอภาพ
แป้นพิมพ์
-
1
-
อุปกรณ์ใดเป็นอุปกรณ์ส่งออกของคอมพิวเตอร์
r.gif
ลำโพง
จอภาพ
 แป้นพิมพ์
-
2
-
เครื่องพิมพ์แบบใดเป็นเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก
e.gif
เรเซอร์
 อิงค์เจด
. แบบดอท
-
2
-
อุปกรณ์ใดไม่อยู่ในตัวเครื่อง
-
 เมาส์
 ซีพียู
 เมนบอร์ด
-
1
-
อุปกรณ์ใดหมายถึงแผงวงจร
-
 เมาส์
 ลำโพง
 เมนบอร์ด
-
3
-
ส่วนใหญ่นิยมเรียกชื่อคอมพิวเตอร์ตามอุปกรณ์ใด
-
 ซีพียู
 จอภาพ
 ลำโพง
-
1
-

    Source: geocities.com/masong_school