คำขวัญจังหวัดนนทบุรี    ทุเรียนนนท์ลือเลื่อง    เมืองเก่าวัดงาม    ตลาดน้ำน่าชม     รื่นรมย์สวนสมเด็จ     เกาะเกร็ดงามตา     ผลไม้นานาพันธุ์       บ้านจัดสรรงามเลิศ