ชื่อ / นามสกุล
สุณีวรรณ
ทิมดี
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น อนุบาล  
วิชา ประจำชั้น  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย    
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา ค.บ..  
สาขา ประถมศึกษา  
สถาบัน สถาบันราชภัฏเพชรบุรี  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  12 / ธ.ค../ 2500  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่ 3 ต.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน: มือถือ:06-5317213
e-mail  -