ชื่อ / นามสกุล
นางสุจิรา
เนตรวิจิตร
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น อนุบาล  
วิชา ประจำำชั้น  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานอนุบาล ดูแลเว็ปไซด์  
ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์  
วุฒิการศึกษา ค.บ..  
สาขา การศึกษาปฐมวัย  
สถาบัน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  4 / ก.พ./ 2519  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 100/94 ม.พฤกษาริมคลอง3 ซ.3 ม.5 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน:02-9270140 มือถือ:083-3012504
e-mail  -