งานคาราวานเสริมสร้างเด็กไทย ครั้งที่ 2
วันที่ 3 สิงหาคม 2551