ชื่อ / นามสกุล
นายณรงค์
แสงสวรรณ์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน  
สอนในระดับชั้น -  
วิชา -  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย -  
ความสามารถพิเศษ -  
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  
สาขา การบริหารการศึกษา  
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  12 สิงหาคม 2507  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  21/2 ม.5 ต.ทวีวัฒนา  
  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150  
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน: 02-9224763 มือถือ:01-3277865
e-mail