ชื่อ / นามสกุล
นางสุดา
พวงจำปา
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น ป.1  
วิชา ประจำชํ้น  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานสหกรณ์,วิชาการ  
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา ค.บ.  
สาขา คหกรรมศาสตร์  
สถาบัน ว.ค.สุราษฎร์ธานี  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  24 / พ.ค./ 2502  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  77/85 นันธิชา 2หมู่ 3 อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
สถานภาพ สมรส  
โทรศัพท์ บ้าน:02-9239649 มือถือ:05-1149753
e-mail  -