ชื่อ / นามสกุล
น.ส.วานิดา
มิงสะเมาะ
ตำแหน่ง ครู คศ.2  
สอนในระดับชั้น ม.1-2-3  
วิชา คณิตศาสตร์ , การงาน  
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย งานวิชาการ  
ความสามารถพิเศษ    
วุฒิการศึกษา กศ.บ.  
สาขา คหกรรมศาสตร์  
สถาบัน ม.ศ.ว.บางเขน  
วัน / เดือน /ปี / เกิด  25 / มี.ค./ 2504  
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  23 หมู่8 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
สถานภาพ โสด  
โทรศัพท์ บ้าน:02-9255407 มือถือ:09-5142749
e-mail  -