ยินดีต้อนรับสู่
                                   นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ (คบ.)
                                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                                            มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


                                     133  ถ.เทศบาล3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
GESTBOOK(สมุดเยี่ยม)