Kroatisk kulturförening

" Matija Gubec"-Stockholm

Matica Hrvatskas vänner i Sverige


Tillbakablick

Kroatiska kulturföreningen "Matija Gubec" bildades i januari 1970 med målet att samla kroater i Sverige samt göra den kroatiska kulturen känd i landet. Under föreningens mångåriga arbete har även samarbete mellan svenskar och kroater varit betydelssfullt. Detta har skett genom olika aktiviteter inom sport och kultur. Matija Gubec är medlem i Kroatiska Riksförbundet" riksorganisationen för Kroatiska föreningar i Sverige samt Matica Hrvatska. Föreningens lokaler ligger i Bromma och här finns bl a ett bibliotek med kroatiska böcker som medlemmarna kan låna, kroatiska tidningar och möjlighet att se kroatisk TV. Inom ramen för föreningens arbete finns också undervisning i det kroatiska språket.

Föreningen har en fond för krigsdrabbade barn i Kroatien - "Kroatiska hjälpfonden" postgiro No 618 92 31 -1

Matija Gubec-föreningar finns i Bankeryd och Olofström med egna styrelser. De tre föreningarna håller varje år årsmöte där ordförande och styrelse väljs.

Föreningen har haft besök av en rad eminenta gäster bl a Dr.Mate Granic, Marijan Petrovic,Vladimir Seks,Davorin Stern,Mate Mestrovic,Vlado Gotovac,Bruno Busic.

1989 träffade representanter för föreningen dr Franjo Tudjman när han besökte Stockholm.

Andra gäster som har besökt föreningen är folkdansgruppen "Lindjo" från Dubrovnik, sångaren Djani Marsan, tennisstjärnan Goran Ivanisevic samt Kroatiska damlandslaget i basketboll.

Föreningens arbete:

Föreningen "Matija Gubec" arbetar för:

 • Jämställdhet mellan kroater och svenskar .

 • Erkännande av det kroatiska språket i skolan, i officiella sammanhang samt i media.

 • Opartisk information till allmänheten via press, radio och TV.

 • Samarbete mellan kroater.

  Styrelsen arbetar för att få nya medlemmar till föreningen, organiserar fester, idrottstävlingar (boccia, bordtennis, schack, fotboll). Ett fotbollslag håller på att bildas.

Medlemskap

Som medlem i föreningen godtar man föreningens stadgar, samt betalar en symbolisk avgift på 150 kr för enskild och 300 för familjer. Alla medlemmar har rätt att använda sig av föreningens lokaler, liksom att delta i de aktiviteter som erbjuds och man har rätt att rösta fram en ny styrelse samt att kandidera till styrelsen.

Bästa kroater,
Genom att bli medlem i kulturföreningen Matija Gubec hjälper ni varandra som bor långt från vårt hemland Kroatien och stärker banden mellan kroater.

Besök adress:

KF Matija Gubec         KF Matija Gubec    KF Matija Gubec
Barrstigen 46          Box46         Box119
Bromma             Bankeryd        Olofström
T-Abrahamsberg
tel 08-260669
Öppet: Lordag,Söndag 16.00-22.00

POSTGIRO:980082-2
Kroatiska Hjälp fonden: No 618 92 31 -1

Stranicu uredjuje:Pero Pusic

E-mail

peropusic@hotmail.com

Länkar:

Home

Prevlaka-Konavle najjuzniji kutak Lijepe nase

Hrvatska stranica

1