STATUT HKD "MATIJA GUBEC" - STOCKHOLM
Hrvatsko kulturno drustvo
    "Matija Gubec"
       Stockholm

STATUT HKD "MATIJA GUBEC" - STOCKHOLM

Clanak 1.

Drustvo Matija Gubec je drustvo prijatelja Matice Hrvatske u Svedskoj sa sjedistem u Stockholmu.Cilj drustva je da kulturno i prosvijetno uzdize Hrvate u Svedskoj,jaca veze izmedju svedskih i hrvatskih kulturnih i javnih radnika i potpomaze rad Matice Hrvatske.

Clanak 2.

Drustvo ima dvije vrste clanova:

a) redovni clan
b)pocasni clan

Svatko tko prihvaca drustveni program ima pravo na redovno clanstvo,bez obzira na narodnost,drzavljanstvo,jezik,vjeru i rasu.Pocasno clanstvo dodjeljuje Sabor na prijedlog Upravnog odbora osobama za posebne zasluge u smislu ovog Statuta.

Clanak 3.

Najvisi organ Drustva je Sabor,kojeg sacinjavaju svi prisutni clanovi Drustva,a kojeg saziva Upravni odbor najmanje jednom godisnje.Upravni odbor je neposredno odgovoran Saboru i podnosi mu godisnji izvjestaj i zavrsni racun.Poziv na Sabor,kao i godisnji izvjestaj i zavrsni racun moraju biti poslani clanovima najmanje osam dana prije sastanka.

Na svom godisnjem sazivu koji se odrzava najkasnije 15.veljace Sabor bira predsjednika te izmedju 4 do 8 ostalih clanova Upravnog odbora.Sabor bira istom prilikom i nadzorni odbor od 3 clana,koji na godisnjem sazivu podnosi izvjestaj o kontroli materijalnog poslovanja.

Clanak4.

Najmanje jedna petina clanstva moze zahtijevati izvanredni saziv Sabora,koji se mora sastati najkasnije u roku od 14 dana,nakon sto je taj zahtijev predan Upravnom odboru.

Clanak 5.

Drustvo zastupaju prema trecim licima clanovi predsjednistva i osobe,koje Upravni odbor za to posebno odredi.

Clanak 6.

Obavezno je redovno vodjenje knjigovodstva.Za vodjenje financijskog poslovanja odgovoran je Upravni odbor skupno.

Clanak 7.

Clanovi drustva zajednicki preuzimaju sve obveze i uzivaju sve povlastice,koje za takvo pravno lice slijede iz svedskih zakona.

Clanak 8.

Redovni clanovi obvezuju se na redovito placanje clanarine u iznosu ,koji za svaku godinu unaprijed utvrdjuje Sabor godisnjeg saziva.Clanovi drustva su istovremeno i clanovi Matice Hrvatske. Upravni odbor moze za razdoblje od najvise dvije godine osloboditi od placanja clanarine na molbu osobe u narocito teskim materijalnim prilikama.

Clanak 9.

Clanovi se mogu u skladu Statuta sluziti cjelokupnim inventarom Drustva,a pri tom se pridrzavaju propisa o redu,koje donosi Upravni odbor.Svaka steta nadoknadjuje se osobno.

Clanak 10.

Kaznjiva je zlouporaba Drustva u drugu,ovom Statutu protivnu svrhu.Prijestup se kaznjava opomenom,a tezi prijestup iskljucenjem,o kojem odlucuje Upravni odbor.

Zalba se najkasnije u roku mjesec dana moze podnijeti Upravnom odboru koji je proslijedjuje na odluku slijedecem Saboru.Iskljucena osoba ima pravo prisustvovati i sudjelovati u diskusiji u vezi s raspravom Sabora o zalbi.

Clanak 11.

Zakljucak o prestanku postojanja Drustva donosi Sabor ili cetiripetinskom vecinom na jednom zasijedanju ili dvotrecinskom vecinom na dva uzastopna zasijedanja u vremenskom razmaku od najmanje mjesec dana.

Clanak 12.

Statut stupa na snagu konstituiranjem Drustva na osnivackoj skupstini.Samo Sabor moze izvrsiti izmjenu ili nadopunu Statuta i to na isti nacin kao pod clanom 11.

Clanak 13.

Statut je izradjen na hrvatskom i svedskom jeziku.Obadva teksta su jednakopravna.

1