MÂTURÎDÎ MEZHEBİ الماتريدية الماتريدي

 


Mesajlarınız için e-mail:
maturidimezhebi@yahoo.com

Mâtüridî
(İslam Ansiklopedisi- DİA)
Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd
el-Mâtüridî es-Semerkandî (ö. 333/944)
Mâtürîdiyye mezhebinin kurucusu, müfessir ve fakih
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi_dia.htm MÂTURİDÎ MEZHEBİ  ( Şamil Ansiklopedisi)

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi.htm


EBÛ HANİFE VE MÂTURİDÎ MEZHEBİ

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi_hanefi.htm


EBÛ HANİFE’NİN FIKH-I EKBERi

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/fikhi.htmالماتريدية
محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من كبار العلماء , كان يقال له إمام الهدى, له كتب شتى, كتاب التوحيد وكتاب تأويلات القرآن ... مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة, وقبره بسمرقند رحمه الله تعالى.

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidiyye_arabiyye.htm

 


ابو منصور الماتريدي: حياته واراؤه العقديه PDF
http://users1.jabry.com/maturidi/Maturidi_Bel_Gasim.pdf
http://users.domaindlx.com/maturidimezhebi/Maturidi_Bel_Gasim.pdf
http://al-mostafa.com/data/arabic/depot2/pdf/018798.pdf


كتاب التوحيد للماتردي
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi_kitab_tevhid.htm
http://www.nourschool.com/modules.php?name=library&file=book&bkid=441&catid=3

ابو المعين النّسفى ـ كتاب التمهيد لقواعد التوحيد PDF
http://www.4shared.com/file/9334866/410cb6d6/AbulmuinNasafi_Temhid.html

Tevhidin Esasları
Ebu'l-Muin en-Nesefi
Çeviren: Hülya Alper
Yayın Yılı: 2007
İZ YAYINCILIK

İslâm düşünce geleneği içinde Mâtürîdî kelâm ekolünün gelişip yayılmasında önemli bir yeri olan, hatta bu ekolün ikinci kurucusu konumunda bulunan Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin "Kitâbü’t-Temhîd li Kavâidi’t-Tevhîd" adlı eseri.
Bu eser, Mâtürîdiyye mezhebinin temel inanç esaslarını, aklî ve naklî delillerle birlikte ortaya koyan bir düşünce klasiğidir. Eser içinde "Bilgi edinme yolları nelerdir? İslâm’a göre nasıl bir Allah inancına sahip olmalıyız? Peygamberlik kurumu neden gereklidir? Kadere imanın anlamı nedir?" gibi önemli sorular Mâtürîdî düşünce sisteminden hareketle özlü bir şekilde cevaplanmıştır. Dolayısıyla kitap sadece sahanın uzmanlarına değil bu mezhebi tanımak isteyen tüm okuyuculara tavsiye edilebilir niteliktedir.

Orjinal Adı: Kitâbü’t-Temhîd li Kavâidi’t-Tevhîd
İthal Kağıt
160 sayfa
13,5x21 cm


كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/fikhi_arabi.htm


رسالة أبي حنيفة

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/ebu_hanife_risale.htm


وصية أبي حنيفة

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/ebu_hanife_vasiyye.htmİmam- ı A'zamın Beş Eseri  Prof. Dr. Mustafa Öz
 
Yayın Yılı: 2002
160 sayfa
M.Ü. İLAHİYAT FAK. VAKFI
http://www.kitapyurdu.com/kitap/default.asp?id=69256&sa=36842723

Kitāb al-Wasiyya

Book of the Testament Imām Abū Hanīfa

http://www.marifah.net/articles/wasiyya-abuhanifa.pdf


شرح الفقه الاكبر ابو حنيفة النعمان PDF
شرح الفقه الاكبر لابى منصور الماتريدى (؟) , شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى احمد بن محمدالمغنيساوى , الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الامام الاعظم لملا حسين بن اسكندر الحنفى
http://users1.jabry.com/maturidi/Serh_Fikh_Ekber.pdf
http://www.archive.org/download/sharhelfiqhelhakbar/sharh.pdf
Collection of Five Rasa'il on al-Aqidah:Published by Da'iratul Ma'arif al-Uthmania Hyderabad Deccan (India) in 1367 A.H. [1948 C.E]
http://alashrafia.com/arabic.html
الجوهرة المنيفة فى شرح وصية الامام الاعظم لملا حسين بن اسكندر الحنفى in two parts on pdf files: 1 2 شرح الفقه الاكبر لابى المنتهى احمد بن محمدالمغنيساوى in four parts on pdf files: 1 2 3 4شرح الفقه الاكبر لابى منصور الماتريدى in four parts on pdf files: 1 2 3 4

Al-Fiqh Al-Akbar by Imam Al-Azam Abu Hanifa
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/fiqh_akbar.htm


نخبة اللآلي شرح بدء الأمالي -
محمد سليمان الحلبي الريحاويهذا شرح على نظم الشيخ سراج الدين علي الأوشي في عقيدة اهل السنة و الجماعة الماتريدية و هو نظما من سبع و ستين بيتا و يعرف كذلك بنظم قال العبد

http://www.archive.org/details/NokhbatAl-laaly


شـرح العقــائـدِ النسـفِيـة - سعد الدين التفتازاني

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/nesefiyye_arabiyye.htm


The Nasafī Creed

Imām Najmuddīn Abū Hafs al-Nasafī

http://www.marifah.net/articles/matnalnasafiyya.pdf‏المسائل العشر العياضية PDF
قال الشيخ القاضي الإمام الأجل عين القضاة صفي الأئمة أبو المحامد محمود ابن إبراهيم ابن آنوش الحصيري البخاري في الفصل ´´الأول في بيان اعتقاد السلف الصالح وحسن سيرتيهم وبيان شيع البدع وكيفية المعاملة معهم´´ من القسم الأخير من كتابه المسمى بالحاري في الفتا وى`:
‏هذا فصل يشتمل على عشر مسائل من أصل الدين كتبها الشيخ أبو بكر العياضي في مرضه وأنفذها إلى أسواق سمرقند ليعرفها أهلها فيكونوا عليها ولا يزولوا عنها وهي بيان أصل مذهب أهل السنة والجماعة
Şükrü Özen, "IV. (X.) Yüzyılda Mâverâünnehir'de Ehl-i Sünnet - Mu'tezile Mücadelesi ve Bir Ehl-i Sünnet Beyannamesi", İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, İstanbul 2003 , (s. 49-85) http://www.isam.org.tr/yayinlar/sureli_yayinlar/islam_arastirmalari_dergisi/sayi09/049_085.pdf
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi_mutezili.pdfرسالة في  الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية : لابن كمال باشا

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/ibn_kemal.htm

Maturidi'nin Kelam Sisteminde İman, Allah ve Peygamberlik Anlayışı
http://www.4shared.com/file/16461275/6e42d124/MaturidininKelamSistemindeimanAllahvePeygamberlikAnlayisi.htmlMaturidism
by A.K.M Ayyub Ali, M.A, Ph.D, Principl Government Rajshahi Madrasah, Rajshahi (Pakistan)
http://www.muslimphilosophy.com/hmp/16.htm
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidism.htm

Shamsud-Din al Afghani, His Tadlees and how he was exposed by one of His own!
In the present era, a so-called “graduate” of the Islamic University of Madinah, namely Shamsuddeen Afghani, in his two books “
عداء الماتريدية للعقيدة السلفية” and “جهود العلماء الحنفية في ابطال العقائد القبورية”, deceivingly and deceitfully , when the fuqaha (experts of religion) , especially Imam Abu Hanifah(Rahimahullah), his fiqh and expertise were made a target of negative criticism, Allah’s Qud’rah came into motion, such that not only was Shamsuddin mortified and humiliated, also that he died suffering from the fatal
http://www.sunniforum.com/forum/archive/index.php?t-7222.html
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/selefi.htmİmam Maturidi və Məzhəbi
İmam Maturidi, İslam ənənəsi, xüsusilə İslam əqidəsi Kəlamı üzərində daha çox əqli düşüncəni təmsil edən "Maturidiyyə" adlanan böyük bir teolojik məktəbin qurucusudur.
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi_azeri.htm


International Symposium

Uluslararası Sempozyum

الندوة العالمية

 

Büyük Türk Bilgini Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik

 


International Symposium

on Imam Maturidi and Maturidism

 

 

الندوة العالمية حول الامام  الماتريدي و الماتريدية

 

22 - 24 Mayıs | May 2009

Bağlarbaşı Kültür Merkezi Büyük Salon | Bağlarbaşı Culture Center Grand Hall

M. Ü. İlâhiyat Fakültesi Konferans Salonu | M. U. Faculty of Theology Conference Hall

http://www.isavvakfi.org/resimler/haberler/PROGRAM-MATURIDI-30-4-09.pdf

 


İSLAM MEZHEPLERİNİN "ÖTEKİNİ ALGILAYIŞI" BAĞLAMINDA TÜRK DÎN BİLGİNLERİNİN EVRENSEL KÜLTÜRE KATKISI
Dr.Mehmet DALKILIÇ*
Tebliğimizde üzerinde durmak istediğimiz husus, İslam'ın özelikle de Türlerin itikadî mezhebi olan Matüridilikten hareketle İslam'ın öteki algısını ve Müslüman olmayan toplumlarla ilişkisini belirleyen bazı temel öğreti ve yaklaşımların tespiti ve saptanmasıyla sınırlı olacaktır. devamı

http://www.yargitay.gov.tr/basin/faaliyetler/diger_faaliyetler/kongre/islammezheplerinin.doc
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/dalkilic.htmMÂTÜRİDİYYE İLE EŞ’ARÎYYE MEZHEPLERİ ARASINDA
İHTİLAF MI ? SUNİ DALGALANMA MI?
Halil TAŞPINAR*
ÖZET
Ehl-i Sünnet kelâmının iki büyük mezhebi olan Mâtürîdiyye ile Eş’arîyye mezhepleri arasında kelâm ilminin ittifak ettikleri ana konular ve yine aralarında ihtilaf ettikleri meseleler hususunda bu çalışma kısa bir araştırmadır. Bu iki mezhep arasındaki problemlerin gerçekten ihtilaflı konular mı yoksa suni mi olduğu noktasında bu güne kadar yazılı bulunan eserlerin bir tablosunu ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca bu iki mezheple ilgili ihtilaflı konuların işlendiği bir bibliyografya da eklemeyi ihmal etmedik. Nihayet bir değerlendirme ile yazımızı sonuçlandırmaya gayret ettik.
http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_ilahiyat/dergi101/010halil.htm

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidi_esari.htm


MATURİDî TEOLOJİ ve CUMHURİYETİN ÖZGÜR BİREYİ
DR.RAMAZAN YILDIRIM
Cumhuriyete geçiş sürecinde yeni Türkiye için Maturidî-Hanefî ekseninde bir dini yorum öngörülmüş olacak ki M. Kemal, kendi tahsisatından pay ayırarak Hamdi Yazır’a sipariş ettiği Kur’an tefsirinin sözleşme şartları arasına “bu tefsir, Hanefi fıkhı ve Maturidi itikadı üzerine kaleme alınacaktır” hususunun yer almasını istemiştir... Cumhuriyet dönemi din eğitiminde de Hanefilik ve Maturidilik çizgisi hakim unsur olmaya devam etmiş ve hatta bu çizginin kaynak eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesiyle beraber Osmanlı döneminden daha fazla yaygınlaşması sağlanmıştır. Dolayısıyla toplumun kahir ekseriyeti fıkıhta Hanefi, itikadda Maturididir yani Cumhuriyetin özgür bireyinin teolojisi Maturidiliktir.
http://www.fikriyat.net/modules.php?name=News&file=print&sid=47
http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidilik_cumhuriyet.htm
İmam Mâturîdî ve Maturidilik, Haz: Sönmez Kutlu,* Kitâbiyât Yay., Ankara 2003, 463 s. (ISBN:975-6666-40-4).

Maturidilik, İslam düşünce tarihinde derin izler bırakan ve Türklerin müslüman olmasına büyük katkı sağlayan önemli bir mezheptir. Çok sayıda taraftarı olmasına rağmen, Maturidilik, ve bu mezhebin kurucusu olan Mâturîdî’nin hayatı, eserleri, fikirleri, kendisinden sonrakilere etkisi şimdiye kadar hak ettiği ölçüde araştırılıp incelenmemiştir. Editörlüğünü Sönmez Kutlu’nun yaptığı, İmam Mâturîdî ve Maturidilik isimli kitap, söz konusu eksikliğin giderilmesi amacıyla yapılmış önemli çalışmalardan birisidir. Yerli ve yabancı yazarların makalelerinden oluşan bu eser, 463 sayfadır.
http://www.sonmezkutlu.com/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=32

http://users1.jabry.com/maturidi/maturidi/maturidilik_kutlu.htmMezheplerin Birbirlerine Bakışı; Gazzâlî'nin Görüşü, Mezheb Kavramı, Eş`ariyye, Selefiyye, Haricilik, Mu’tezile, Mürcie, Şia, Ca’feriyye- İmamiyye-İsna Aseriyye, Zeydiyye, Batıniyye, İsmailiyye, Nusayrilik, Dürzilik, Alevilik, Yezidiyye, Bahailik, Babilik, Kadıyanilik, Vehhabilik, Müşebbihe, Hurüfilik... gibi konular için TıklayınMaturidi Mâturîdî Mâturidî Mâturidiye Mâturidiyye Matüridi Mâtürîdî Mâtüridî Mâtüridiye Mâtüridiyye
Ehl-i Sünnet Mezhebi

 

http://www.blogcu.com/maturidimezhebi

http://www.oocities.org/maturidimezhebi

http://maturidimezhebi.blogspot.com

http://maturidi.azbuz.com

http://users1.jabry.com/maturidi