<BGSOUND src="//www.freewebs.com/hobsala/musik/man.mid">

Sammanfattning av Max

Why God created Max

Även Gud kan ha en dålig dag