Pelancaran Laman Web Persatuan 
PERSATUAN SISWAZAH SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN UKM melangkah setapak lagi dengan pelancaran laman webnya pada JUN 2003. Tujuan utama web ini dibangunkan adalah sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan maklumat dan informasi persatuan kepada semua pelajar dan bekas pelajar MBA UKM. Ia menyediakan beberapa ruangan yang boleh dimanafaatkan oleh pengunjung laman ini, antaranya seperti hal ehwal persatuan, aktiviti, kuliah, alumni dan lain-lain lagi. Semoga kehadiran laman ini memberi satu dimensi baru kepada pelajar dalam berinteraksi dan mendapatkan maklumat. 

Kemasukan Pelajar Semester 1 Sesi 2003/2004
Selamat Datang Pelajar Baru dan Selamat Kembali Pelajar Lama...sebagai warga kampus kita harus menggunakan kesempatan yang tersedia di depan mata untuk merebut segala peluang bagi menggali telaga ilmu di institusi ternama ini.  

Kata Aluan Naib Canselor UKM
...peranan universiti turut mengalami perubahan ke arah penjanaan bidang penyelidikan. Sebagai universiti penyelidikan, penglibatan pelajar-pelajar siswazah dalam aktiviti penyelidikan amatlah digalakkan supaya dapat bersama-sama membantu UKM menghasilkan penyelidikan yang berkualiti serta bertaraf antarabangsa.(petikan dari Buku Panduan Siswazah FPP 2003-2004)   

Panduan Pemilihan Bidang dan Subjek
Dalam proses memilih bidang tumpuan, seseorang calon seharusnya menimbangkan minatnya dan memikirkan cara-cara yang baik untuk membina pengetahuan asas di bidang tumpuan supaya sesuai dengan kehendak-kehendak jawatan yang akan disandang setelah tamat pengajian. Seseorang calon mungkin sudah mempunyai rancangan yang tertentu dari segi bidang tumpuan yang akan dipilihnya. Kemungkinan untuk memilih sesuatu bidang tumpuan akan bergantung kepada kursus-kursus elektif yang ditawarkan pada setiap semester mengikut jabatan-jabatan tertentu seperti Pengurusan, Kewangan, Pemasaran dan Perakaunan..maklumat lanjut sila rujuk Buku Panduan Siswazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan UKM 

PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

SEMESTER 1 SESI 2003/2004

CA6143

PERAKAUNAN KEWANGAN DAN PELAPORAN

PM WAN MADZNAH WAN IBRAHIM

CA6213

PERAKAUNAN PENGURUSAN

Y.M. DR TENGKU AKBAR TENGKU ABDULLAH

CB6123

STATISTIK DAN ANALISIS KEPUTUSAN

PM DR ARAWATI AGUS

CB6313

PENGURUSAN ORGANISASI

DR. KHAIRUL AKMALIAH

CB6333

EKONOMI UNTUK PENGURUSAN

DR. NIK MUTASIM NIK ABD RAHMAN

CB6343

SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN

EN. HALIMI ZAKARIA

CB6413

PENGURUSAN STRATEGIK

EN. ABDUL AZIZ ABDUL KADIR

CB6423

KELAKUAN ORGANISASI

PM DR. JUNE POON MEAW

CB6433

PENGURUSAN OPERASI

PM DR. EZANI MAT HASSAN

CB6443

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

EN. MOHD ADNAN ALIAS

CB6463

PERHUBUNGAN INDUSTRI

E.N. MOHD ADNAN ALIAS

CB6513

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

PM HAMDAN ARIFFIN

CB6733

ETIKA & UNDANG-UNDANG PERNIAGAAN

PUAN RAJA NOORAINI RAJA SHAMSUDDIN

CC6613

PENGURUSAN KEWANGAN

DR. SAIFUL BAHRI SUFAR

CC6623

PENGURUSAN PELABURAN

DR. LOW SOO WAH

CC6643

PASARAN WANG DAN MODAL

DR. SHAMSHUBARIDAH RAMLEE

CD6013

KAEDAH PENYELIDIKAN & STATISTIK GUNAAN

PM DR. DARINAH AHMAD

CD6813

PENGURUSAN PEMASARAN

EN. ABDUL AZIZ ABDUL KADIR

CD6853

KOMUNIKASI PEMASARAN

AN. AHMAD FARID HJ. OMAR

CD6903

PEMASARAN ANTARABANGSA

DR. BAHARUDIN KADIR

CF6113

PERNIAGAAN DALAM ISLAM

PM SYED MOHD GHAZALI WAFA

 

JADUAL KULIAH PROGRAM SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN

SEMESTER 1 SESI 2003/2004

HARI

8.30-11.30PG

12.00-3.00PTG

3.30-6.30PTG

ISNIN

PERHUBUNGAN INDUSTRI

SIS.  MAKLUMAT PENGURUSAN

PERAKAUNAN PENGURUSAN

PENGURUSAN OPERASI

SELASA

ETIKA & UNDG2 PERNIAGAAN

PEMASARAN ANTARABANGSA

EKONOMI PENGURUSAN

 

KOMUNIKASI PEMASARAN

 

RABU

STAT & ANALISIS KEPUTUSAN

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

PENGURUSAN KEWANGAN

PERAKAUNAN KEWANGAN

PENGURUSAN PELABURAN

PENGURUSAN STRATEGIK 

KHAMIS

PENG.  SUMBER MANUSIA

KAEDAH PENYELIDIKAN

PASARAN WANG & MODAL

 

KELAKUAN ORGANISASI

PENGURUSAN PEMASARAN

 

JUMAAT

PERNIAGAAN DALAM ISLAM

 

PENGURUSAN ORGANISASI

 

 

ARTIKEL PILIHAN

Gold dinar and the currency crisis

RM7.3b jana ekonomi :  Pakej Strategi Baru

Penurunan Kadar Campurtangan Bank  

AFTA:  Malaysian car industries

 

 

1