LAWİKA CIRÊ VACİ    by    Memê Koêkorta 
                                                                   poems  ZAZAKI
LAWİKA CIRÊ VACİ
XERİBİYE
REQASA
ARAQÊ PALA
TEWLO
BİYÊNE DEWE DE
WAXT VERİ
MEKE TELEFON
MA NO ÇIKO
BÊVENGÊ
 
 
so pela seri
 
 lawika_1

  LAWİKA CIR VACİ
koêbingoli koê ma o 
çê ma o 
  koê ma koê mıradan o 
    koê ziyar u ewliyan o 
       koê bav u khalkan o 
          warê ma o 

estê hezar goli 
 estê hezar gul u sosıni 
 bina gul u sosuna 
    dano koêbingoli 

 boya gul u sosınanê koêbingoli 
    ez se xo vêra kena 
 merga diyari 
    gola keske 

        andalê kafıri 
           ez se xo vêra kena 
 seyidê diyari 
    seyide boveri 
       goşgar babayi 
          ez se xo vêra kena 

awxa serdına ke vecina 
    çavkaniya ra 
           awxa serdına ke cor de şeqetina 
              êna dewa 
 awxa serdına ke isani kena mest 
   zê reqi 
awxa koêbingoliya serdıne 
   ez se ez xo vêra kena 

mı şenık astori u heri vaznayi 
    koêbingoli sera 
 mı şenık werdi sungê u tırşıka 
    koêbingoli, 
 mı şenık werdi hêluge u soyê 
    koêbingoli 

koê mıno delal 
 ma se jüvin ra vısnayime 
 mı xebere nêdêcı 
 mı cıra nêgurete xebere 
 nêverda ez şori 
 koêbingoli ser 
 selamê mı kerd yasax 
 selamê mı vacê 
    koêbingoli rê 
 na nama mı buwanê 
    koêbingoli  rê 

vınde bıra vınde 
 ez xorê zerê xo rehet keri 
 bıwani cırê zê bılbıl 
 lawika cırê vaci 
 ez vaci derd u qulanê xo 
 kılama berzi ser 

koêbingoli zano halê mıletê ma 
 ma teze niyo hazar sere ra zêdo 
 o naskeno khalkanê u pirkanê ma 
 ê hevaltine kerde khalkanê made 
 ê dêne rıskê pirkanê ma 
 o ma de zê bıra bi 
 
xorta çênê remnêne berdê 
           koêbingoli 
 xort u azeba vatêne eşqê xo 
    koêbingol rê 
 jüvin ra heskerdêne kılami 
          eştê jüvin ser 
 koêbingoli aşq u zerewêşayina 

 koêbingoli caê eşqı bi 
     caê firar bi 
         caê mal bi 
           caê dawar bi 
  o dostê firara bi 
 firari şiyêne 
    koêbingoli ser 
 ê dêne we 
 nêdêne devlete dest 

 
 

 
 

 
 
 koêbingoli ez zaf rınd zan 
 handê bırrê xo çinê 
 wertê kemeranê xo de 
    wertê zindananê xo de 
       wertê kıngorê xo de 
          isani danê we 
 o nêdano şarê ma zalıma dest 
 o isanê mara heskeno 
 seke jü maê domananê xo ra 
    heskena u seveknena 
       koê ma ki hini isanê xo ra 
          heskeno u sevekneno 

 wayirê koêbingoli pilo 
 koêbingoli sera ziyar u dar zafê 
 ê her dewe koêbingoli sera ziyarê 
          de xo esta 
 goşgar baba ziyarê de pila 
 ziyara xormeçıkana 
    ziyara lolana 
       ziyara avdelana 
          ziyara kurmancana... 
 
 goşgar baba koê de berz o 
 wayirê koêbingoli o 
 biyêne şen 
    amnani serê goşgar babayi 
 şiyêne goşgar babayi ser 
    khal u piri 
       xort u azebi 
          tenê asbariye 
             tenê piyatine 
 kerdêne vıla miyaji 
 kerdêne qurbani 
 cıra mıradê xo waştêne 
 serê xo nêne mexpere ser 
    hewn diyêne 
 dêne goşgar babayi mıradê dina 
 ma ez koğe ra vaci çı 
    rındekbina koğe 
       gılorbina u berzbina koğe 
       koğe sera roc zê caanê bina 
          nêvecino 
       uja halê roji zobino 
       ez se vacine 
                   tı ke mıra inam nêkena 
           tı bı xo şo koğe bıvêne 
 
 ma golê koêbingoli 
 dina de abo hayat esto 
 golê xo merda kena weş 
 hona kesi na gole nediya 

koêbingoli umıdê mılati o 
 koêbingoli şarê ma ra 
 şarê ma koêbingoli ra heskeno 
 koêbingoli isananê xorê comert o 
 o rıskê her kesi dano 
 çïğa mïlet êno wa bêro 
    tewr ğemê dê niyo 

germê amnani de umıdê feqıra o 
 dêne riske zımıstani 
 dêne riskê serê 
 aşmê yaki çewres roce de 
 koêbingoli comert bi 
    şitê xo zaf bi 
       ronê xo zaf bi 
          qatïxe xo rind bi 
 
 vınde bıra vınde 
 ez xorê zerê xo rehet keri 
 bıwani cırê zê bılbıl 
 lawika cırê vaci 
 ez vaci derd u qulanê xo 
 kılama berzi ser 
 

 

 
 
 koêbingoli sera zaf piya kılami vatê 
 zaf piyayi amê, zaf piyayi şi 
 zafinê zaf çi va 
 govenda de kılami eştê 
    koêbingoli ser 
 "bingol o hezar gol o tarına nayi..." 
 govendjiya ze jü piyayi 
    lınga xuya çepe verde ardêne 
 linga raşte çepe dıme ardêne 
 cendekê xo ver u pêda ardêne 
    berdêne 
 hetê çepi ser xo ardêne 
          berdêne 
 hetê raşti ser xo ardêne 
          berdêne 
 dengbeja çımê xo guretêne 
    fekê xo kerdêne ya 
 to vatêne belki xora verdênera 

 amnani 
    serê koêbingol ra 
       çiğa rındek asênê na çala 
          gımgımi 
 to vatêne belki ceneto 
 nê dewê xuyê rındeki 
 segıre 
       reqasa 
       sofiya 
          tata 
              uskura... 

 germê amnani zê adır vêşene çala 
    gımgımi 
 helmê germi  dêne serê koêbingoli 
 bıyêne sura honıke serê koêbingoli 
 bıyêne boya gul u çiçeka 
    serê koêbingoli 

 waxtê wara 
  koêbingoli pırê isan u heywan bi 
 koêbingoli amnani biyêne şên 
 vartoy ra 
    xınıs ra 
       qarlıova ra 
                 şuşar ra 
              şiyêne waranê 
                  koêbingoli 
 
 palo ra 
       diyarbaqır ra 
         bertija celebê xo ardêne 
          koêbingoli 
 

 amnani biyêne şen. 
 çinê bi merg u hegayi 
 serbest bi mal u dawar 
 gavan u şuana 
    nêqêrêne nêvêrêne 
 kılami vatêne bılura xo dêne pıro 

 astora heskerdêne serbestiye ra 
 qelfe qelfe çêrêne serbest 
 boğa manga gaê fetelenêne 
 golıka u mozıka moze kerdêne 

 amnani biyêne şen 
 biyêne rındek 
 biyêne pırê mileti 
    koêbingoli 
 verê çhema de 
     verê gola de 
       verê gavganiya de 
          verê awxe de 
              quyêne xeymi 
                 quyêne çadıri 
                    vıraştêne holiki

 kaykerdêne domana wertê wele de 
 domana heri vaznêne 
 domani şiyêne selxi ver 
 domana do berdêne dewe 
 domana çêkeki  kaykerdêne 
 xo vêra kerdêne mıleti derdê xo 
 jüvinde leqi kerdêne 

 amnani biyêne zê suke 
    koêbingoli 
 verê holıka de 
    verê çadıra de 
       verê xêyma de 
          adır vêşêne 
             zere de çılê vêşêne 
                 bereqiyêne warê 
                     koêbingoli 
      zê astaranê azmêni 
 
 

 to vatê veyvo amnani 
 amêne vengê davul u zurna 
 govende kaykerdêne xort u azeba 
 xuşe xuşa awxa amêne çavganiya ra 
 amêne khalina mal u dawari 
 zırêne heri orêne dawar 

 cirit kaykerdêne xorta 
 vengê xorta ra biyêne 
    gıme gıma koêbingoli 

 azeba fistanê xuyê 
 rengêni denê xo ra 
 destê jüvini guretêne 
    şiyêne so 
       şiyêne tïrşïke 
          şiyêne zeleka 
             şiyêne tezeka 
 kefê her kesi cade bi 

 vınde bıra vınde 
 ez xorê zerê xo rehet keri 
 bıwani cırê zê bılbıl 
 lawika cırê vaci 
 ez vaci derd u qulanê xo 
 kılama berzi ser 

 koê mınê delali ra vacê 
 ez rocê êna meymantina dê 
 ancia boyê kena gulan u 
    sosunane dê 
       oncena zer u pïşkanê xo 
          hewayê dê 
             zê reqi şımena 
                awxa dê 
                    bena serxoş 
      zê xêxa 
        na heti ser 
            hati ser remena 
 
 
 
 

 koê mıno delal 
    ez to rocê vênena 
 qe mereq meke 
 nafake ama 
    qêrena to sera 
 qêrena u xo gılêr kena 
    to sera 
 wena sunganê to 
    wena soyê to 
       wena hêluga to 
 serê xo kena awxa tuya serdıne 
    şımena mırdi 
 ez ke biya mırd 
    mı vırana xo ke ze derguşe 
 mı vırana xo de hewn ke 
 ez xorê bêqısawet raku 

 so sere

lawika_2

 XERİBİYE
 xeribiye zora 
 bêkesiye zora 
 xeribiye de 
    cirani düri yê 
       hevali  düri yê 
         dewe düri ya 
             welat düri o 
                 welat xerib o 
xeribiye de 
    isan nêhün o 
 teyna ro 
    xo keno vindi 
       ebe xo cere no 
          xo nêvêneno 
dayike qêrena 
 hevali 
    waayi 
       cirani qêrenê: 
          memê maa 
             memê maa! 
                lilika çımê maa 
                 vereka ma 
                 bê lewê ma 
                 mevınde teyna 
                 mevınde bêma 
 so  sere
 
lawika_3

  REQASA
 reqasa 
   dewa mı 
      domantina mı 
         xortina mı 
            yara mı 
reqasa 
    da mı can 
        kerda pil ez 
           kerda wayirê çê 
               kerda sermiyan 
 reqasa 
   her çiyê mına 
      hesreta mına 
         ahxa mina 
reqasa 
   ana mı vêri domatina mı 
      ana mı vêri xortbina mı 
         ana mı vêri dayika mı 
             ana mı vêri hevalanê mı 

reqasa 
   her waxt her dem 
      mı vêrde ra 
zerê mı de ra 
   qelbê mı de ra 
      nıvistena mı de ra 
 

vezena ra 
   her roc 
      ebe namê reqasa 
kuna ra 
   her roc 
      ebe namê reqasa 
mı vêri de ra 
   phonc waxtı 
      reqasa 
phonc waxtı 
   nıvisnen computer de 
      reqasa 
 
 
 so sere

lawika_4
 
 ARAQÊ PALA
çinıtêne mergi 
kerdêne şımêli 
kerdêne dırmıxe 
kerdêne gırze 
kerdêne lodi 

araqê pala 
qeweta pala 
emegê pala 
   bi dina de 

vaşi biyêne çeqer 
veciyêne ancia gewetine 
gewetine xo kerdêne çeqer 
hegayi reştêne biyêne çeqer 

amnan xelesiyne 
çeqerbine xebera 
   payizi biye 
çeqerbine xebera 
   veyvanê payiz biye 
çeqerbine çêverê 
   zımıstani biye 

şuvade bi rıskê zımıstani 
şuvi umudê zımıstani bi 
asêne şuvi rındek 
vatêne belki şuvi niyê xaliyê 
  nêro wertê merga u 
     dormê merga de 

araqê pala 
qeweta pala 
emegê pala 
   bi dina de 
 

 so sere

lawika_5

   TEWLO

zaf bi derdê mıletê ma 
ma va 
   şenık keme derdê mıletê ma 
bıvênime cı rê derman 
derman nêdi ma 
derd daina kerd zêde 
 so sere

lawika_6

 BİYÊNE DEWE DE
ma sebiyêne 
   ez nıka dalasure de 
      gaanê cuna verde biyêne 
bıvraştêne wela sure ra cuni 
    kaykerdêne 
 zê domananê qıjkeka 
    kaykerdêne çêke ki 

yaki kaykerdêne 
   çamure de 
 bıvraştêne boni 

 ma sebiyêne 
    ez nıka merganê koyi de 
 mali verdê biyêne 

 yaki selxi verde biyêne 
 mı destê xo qerıka xo ser nêne  
    bıvatêne kılamê koyi 

 yaki kolıkvan biyêne 
    bı kerdêne golıka moze 
 bıremêne ez dıme 
 bıqefeliyêne 
 xeberdêne wayiranê dina ra 

ma sebiyêne 
    ez nıka cerdane koêkorta de 
       biyêne 
 mı corde xo cerda ra war kerdêne 
    biyamêne korta 
 mı buwerdêne 
   serê şıtı dızdêniya maa xo 

 yaki seri kemerê qertali 
   sera biyêne 
ez bıqêrêne 
    hetan ke vengê mı amêne 
 destê xo fekê xo ra dêne 
    bıbiyêne lore lora mı 
 
 ma sebiyêne 
    ez nıka merga diyar de biyêne 
kaykerdêne ma asparki 
 bıvaznêne astori 

 yaki nıka pêbonade biyêne 
 bıvaznêne ma xorê heri 
 wara gınêne here sera 

ma sebiyêne 
    ez nıka dewa made 
       dormê mı de bıyêne ciranê ma 
          qesê bıkerdêne ma xorê 
 
 bıkerdêne haşi leqi 
 xeberdêne cêniyanê dewa mara 
 
 mucul biyêne marê 
   ap hasenê xalıti 
marê xalıka xo bırnêne 

 yaki meselê de bine 
   hüyêne ap hesen 
 biyêne çize çiza ap heseni 
 çıma ra hesiri amêne 
 ma fam nêkerdêne 
belki çiyê 
   qaytê dê kerdê 
mırdi hüyine ma xorê 

 aaaxh! 
 ez dewa made biyêne nıka 
 çığa kewto mı vêri welat 
 

  so sere

lawika_7

 WAXTÊ VERİ
xezulbe waxtê veri 
 verde feqır bi mılet 
    derdê xo bi 
       ancia leqi bi 
           ancia hüyayiş bi 

 maa kotime 
   hüyayiş kotiyo 
 çımanê made 
 nêmedê hesiri 
 xelesiyê hesirê ma 
 

ma nıka ... 
 

 

 verd ra waxtê hüyayişi 
 verd ra waxtê veri 

 xezulbe waxtê veri 
 waxtê veri de 
   bext bi 
waxtê veri de 
   isantine biye 
 waxtê veri de 
dostine biye 
 pir bi 
    rayber bi 
        cem bi 
           cemat bi 
               ziyar u diyar bi 
 

heqa merdi biye 
    heqa  cêniye biye 
       heqa ciran biye 
          heqa maa u pi biye 

 ma nıka .... 

 verd ra waxtê hüyayişi 
 verd ra waxtê veri. 
 

  so sere

lawika_8

 MEKE TELEFON
tı ancia bena hers mıra 
tı mı ra vana: 
qey tı niya muruzuna 
   ma ez mebi muruzun 
kam beno muruzun 

tı ancia telefon de vana: 
   qey niya vengê to bığo 
      qey vengê to rınd niyo 
to nêdê mı 
   ancia xebara rınde 

vanê eskeri eşto 
   dewa ma ser 
zaf heqaret kerd o 
   mıletê dewe rê 
eştê xepıs piê mıno maa mı 
vanê zêde kuyo apê mı 
mı  perskerd va qey 
   ê khalê feqır ra vanê çı 
mı ra va: 
   seba to pers kenê 
o ki vano ez nêzan 
eskerê tırka ki kuno vano: 
se tı nêzana bırazayê to kotiro? 
 
 

vanê amo kıştene lacê xalê mı 
biyo vindi derezayê mı 
tewr kes nêzano sebiyo 
tewr wayirê xo çino ki 
şoro estenbol de roca şemi de 
   resmê de bıcêro vındo 
      wertê wayirê vınbiyanade 

ancia mı kerd ewro telefon 
wa laceke tata 
   estenbol de xo xeneqıto. 
roca bine kerd ya mı telefon 
va: 
   cenıka vartoy estenbol de 
xo eşto tırêne ver 
mı pers kerd  va qey 
ebe vengê de şenïk u bığ 
   va: 
      feqıriye dest 

to va lacê 
   cıranê tuyo dêrsimi 
      layik nêweş bi 
         perê xo çinê bi 
            nêberd doxtor 
               sebi derê? 
 
 

ancia mı di emşo hewnê de xırab 
ancia çımanê mı verde ra waa mı 
şıma waa mı berde doxtor 
va: 
   zêde nêweşa 
doxtori va çı? 

ancia mı di emşo hewnê de xırab 
ancia mı di hewn de ciranê ma 
   layik bi bi sê u vıle çewt 
      veyveke berbêne, dêne xo ra 
         pirıke dest kerdi bi xo ver 
 
 telefon de 
    va ciran merd 
       va dereza  merd 
          va heval merd 
 hes merd 
    us merd 
       al merd 
          amê kıştene ciran 
              merd 
 xepis te heval 
      meeerd, 
       meeeerd... 

indi beso 
meke mırê telefon! 
 xeberê de rınde bıde mı 
 
 

 so sere
 
lawika_9

  MA NO ÇIKO
qey marê bi niya 
qey ma feqırme niya 
qey ma xeribiyê derime 
qey ma niya bıme vıla 
 ma no çıko bao bao no çıko 
 bepug marê buwano 
qey marê niya bi 
qey ma niya feqır me 
qey kuli derd marê 
qey pêro xeribiyê marê 
ma no çıko bao bao no çıko 
 bepug marê buwano 
 
 so sere
 
lawika_10

  BÊVENGÊ
welatê ma zê itayi niyo 
 kemeri estê 
    dari estê 
       teli estê 
 teli şonê bêçika ra 
    şonê linga ra 
 goni êna linga ra 
    jandanê lingi 
 kesi ra veng nêvecino 
 ze lalanê, zê geranê 

 isanê ma zê isani itayi niyo 
 lingi qılaşiyê ya 
    lewi qılaşiyê ya 
 desti qılêrınê 
    paskınê 
 vılê çêwtê 
    qesê nêkene 
 kesi ra veng nêvecino 
  zê lalanê, zê geranê 

rojê ma zê rojê itayi niyo 
 zêde dana şewle 
 ina roj nêdi 
    çarna pêxo roji 
 hewrê siyayi kewti verê roji 
 zê piyayê xayini nêverda 
    şewlê bıdo roj 
 kesi vengê xo nêkerd 
 zê lalanê, zê geranê 
 

 
 
 non u awxa ma zê itayi niya 
  koso 
    genımo 
       lazuto 
          korego 
 weşanê 
    nêwazenê non 
 têşanê 
    nêwazenê awxe 
 kesi vengê xo nekerd 
 zê lalanê, zê geranê 

nêweşê ma zê nêweşanê itayi niyê 
    dejeno sere 
       dejeno zere 
          waneno suzi  lingade 
 nêwazenê 
    doxtor 
 nêwazenê 
    derman 
 doxtor 
 nêdano qesê kerdene 
 zê lalanê, zê geranê 
 

 
 cêniyê ma zê cêniyanê itayi niyê 
 cuanıkê 
    sermiyanê 
       qesê nêkenê 
 kenê çewt sere 
    oncenê we herme 
 merde 
 nêdano qesê kerdene 
 zê lalanê, zê geranê 
 
 domanê ma zê domananê itayi niyê 
 qêrenê 
    zibenê 
       berbenê 
          non wazenê 
             şıt wazenê 
 kes non nêdanocı 
    kes şıt nedanocı 
       pêro qayt kene 
 kesi ra veng nêvecino 
 zê lalanê, zê geranê 
 
 
 
 
 so sere
 

 so pela seri