Týke wazena  resmê pil ke; þo resmi ser u býtýkne.
BÜLENT U SEZE
                                                                 resm:Aydin
kaykerdêne domana wertê wele de
 domana heri vaznêne
 domani shiyêne selxi ver
 domana do berdêne dewe
 domana çêkeki  kaykerdêne
 xo vêra kerdêne mîleti derdê xo
 jüvinde leqi kerdêne
 
so pela seri