Týke wazena  resmê pil ke; þo resmi ser u býtýkne.
GARANE
rojê ma zê rojê itayi niyo
 zêde dana shewle
 ina roj nêdi
    çarna pêxo roji
 hewrê siyayi kewti verê roji
 zê piyayê xayini nêverda
    shewlê bîdo roj
 kesi vengê xo nêkerd
 zê lalanê, zê geranê
 
so pela seri