ציורים אלה הם פרי קריאה יצירתית-פרשנית של יוצר יהודי-חילוני בספר "בראשית", בנסותו לקרב עצמו אל מסורת אבותיו ואל מקורות היהדות.

נושאי הציורים הם ביטוי לדרמות האנושיות המתרחשות בספר "בראשית".

העבודות בגודל 25x32 ס"מ, מצוירות בעפרונות צבעוניים וצבעי מים על ניר.

הציורים הוצגו בתערוכה במוזיאון חיפה ויוצגו במרץ 2004 בבית גבריאל לשפת הכינרת.

קיימים עוד 20 ציורים המתארים פרשיות נוספות מספרים אחרים בתנ"ך.

The pictures in this site are the fruit of a intensive reading of Genesis by the artist, a non-orthodox jew.
They serve as an expression of his effort to come closer to the early roots of Judaism and to Jewish tradition.

The pictures (25x32 cm) have been done using colored pencils and water colors on paper.

These  pictures  were
exhibited In Haifa Museum.

לרשימת הציורים

To the Pictures List