สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

 

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

110 Rustic Road Centereach, NY 11720-4070 Tel. (631) 471-8006 Fax. (631) 588-2482

ไทย ไทย   English English
คณะกรรมการอำนวยการ
งานสมัชชาสงฆ์ไทย ฯ
วัดพระพุทธศาสนา
พระธรรมทูต
ข่าวประชาสัมพันธ์
สารสงฆ์ไทย
พระพุทธศาสนา
ธรรมะจากสมัชชาสงฆ์
ภาพกิจกรรม
วิทยุ - โทรทัศน์ออนไลน์
รวมลิงค์สำคัญ ๆ
ติดต่อสมัชชาสงฆ์ไทย
Organization
Board of Directors
CTB Information
Buddhist Temples
Missionary
Public Retation
Publications
Buddhism
Dhamma
Gallery
Radio - TV Online
Links
Contact Us

   
     
   
   

 

สำนักงานเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
Wat Thaiwashington D.C. 13440 Layhill Road Silver Spring, MD 20906-3201
Tel. (301) 871-8660 Fax. (301) 871-5007
www.thaitemple.org  www.thanat.iirt.net
E-Mail : smuch08@live.com