Home | Berita | Quest | Skill | Tips | Mantera | Legend | History | Singkatan | Karma | Event | Clan | S.K | Equipment | Senjata | Items | Monster | Special thanks | Links | Guest book | Lain-lain


Monster

PEMULA | MENENGAH | MAHIR | KUBURAN | HUTAN | MISTIK I | MISTIK II | BUKIT | PADANG

Kelinci | Monyet | Anjing | Ayam | Tikus | Kuda | Lembu | Babi | Ular | Domba | Harimau | Naga

Mistik II
KELINCI
Lvl 25-55 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Kelinci jantan emas 2.700 Kulit kelinci
Daging kelinci segar
Kelinci api 3.500 Daging kelinci
Kelinci pegawal 4.000 Daging kelinci
Kelinci gila 5.500 Kulit kelinci
Daging kelinci segar
Kelinci vorpal 8.000 Daging kelinci
Kelinci jantan pengawal 16.000 Koin keberuntungan
Daging kelinci segar
Kelinci fanatik 22.000 Kunci bumi
Kelinci jantan kutub 37.000 Tombak kekuatan
Daging kelinci segar
Kelinci jantan pengawal 45.000 Tombak kekuatan
Koin keberuntungan
Lvl 56-86 Step II
Kelinci jantan gila 110.000 Batu amber
Kelinci raksasa 180.000 Batu amber
Kelinci peramal 450.000 Azimat koin perak
Batu amber putih
Kelinci penyihir 550.000 Buku pujangga
Batu amber putih
Wali kelinci 250.000 Air suci
Daging kelinci segar
Lvl 87-99 Step III
Lompat 405.000 Daging kelinci segar
Batu amber gelap
Pukulan 590.000 Daging kelinci segar
Batu amber gelap
Rambut halus 630.000 Daging kelinci segar
Batu amber gelap
Roh kelinci 1.900.000 ?
Kelinci pembalas 2.400.000 ?
Kelinci pelindung 1.100.000 ?
MONYET
Lvl 32-62 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Monyet lugu 7.000 Batu amber
Monyet licik 16.000 Batu amber
Monyet rajin 20.000 Batu amber
Monyet jelek 23.000 Batu amber
Monyet pengawal 24.000 Mawar rapuh
Topi perang
Monyet kutub 50.000 Tombak kekuatan
Topi perang
Monyet perusak 55.000 Topi perang
Batu amber putih
Monyet hutan 200.000 Raja cho
Monyet rusuh 200.000 -
Gorilla tua 400.000 Kunci harta karun 1
Raja han
Kera goa 400.000 Kunci harta karun 2
Raja cho
Monyet tajir 250.000 Batu amber
Kera gesit 250.000 -
Monyet pemburu 250.000 -
Congo 400.000 Kunci harta karun 3
Raja han
Orang utan 400.000 Kunci harta karun 4
Raja cho
Kingkong 500.000 Kunci kolam
50.000 batang emas
Pemimpin kera 350.000 Raja han
Lvl 63-93 Step II
Monyet biasa 180.000 Batu amber
Monyet gesit 250.000 Batu amber
Monyet lincah 350.000 Batu amber
Monyet raksasa 370.000 Batu amber gelap
Batu amber putih
Monyet peramal 620.000 Topi bintang
Batu amber putih
Monyet pemalu 800.000 Topi baja bintang
Batu amber putih
Wali monyet 340.000 Sarung tangan buru
Kebajikan gobu
Lvl 94-99 Step III
Monyet pintar 430.000 Batu amber
Batu amber gelap
Monyet cepat 600.000 Batu amber
Batu amber gelap
Monyet pemberani 630.000 Batu amber
Batu amber gelap
Monyet intan 900.000 Batu amber
Batu amber gelap
Roh monyet 2.700.000 ?
Monyet pembalas 3.000.000 ?
Monyet pelindung 1.170.000 ?
ANJING
Lvl 32-69 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Anjing galak 15.000 Batu amber
Anjing petarung 32.000 Batu amber
Anjing petir 40.000 Batu amber
Anjing gila 40.000 Batu amber
Anjing pengawal 57.000 Mawar rapuh
Topi perang
Anjing putih 75.000 Batu amber
Anjing kutub 120.000 Tombak kekuatan
Batu tao
Anjing pembunuh 140.000 Mawar rapuh
Topi perang
Dewa anjing 300.000 -
Lvl 70-99 Step II
Pasukan anjing 250.000 Batu amber
Batu amber merah
Anjing putih gila 320.000 Batu amber
Batu amber merah
Anjing kematian 480.000 Batu amber
Batu amber merah
Anjing pemberani 400.000 Batu amber
Batu amber putih
Anjing peramal 1.000.000 Senjata paku
Senjata darah
Anjing sadis 1.100.000 Senjata pesona
Senjata gelombang
Wali anjing 500.000 Topi bintang
Topi baja bintang
Lvl 99(40k/20k) Step III
Anjing rabies bintik 1.250.000 Batu amber gelap
Anjing rabies tua 1.500.000 Batu amber gelap
Wolf-king 2.000.000 Batu amber gelap
Anjing rabies pembunuh 1.600.000 Batu amber gelap
Roh anjing 3.500.000 ?
Anjing pembalas 4.000.000 ?
Anjing pelindung 400.000 ?
AYAM
Lvl 46-76 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Ayam kecil hitam 30.000 Daging burung
Anak ayam hitam 30.000 Daging burung
Batu amber
Ayam liar 48.000 Daging burung
Batu amber
Pengawal ayam jago 70.000 Batu tao
Daging ayam
Ayam jago liar 71.000 Daging burung
Batu amber
Anak ayam cahaya 80.000 Daging burung
Batu amber
Ayam tempur liar 80.000 Daging burung
Ayam jago kutub 125.000 Tombak kekuatan
Makanan dewa
Ayam keling 150.000 Daging burung
Pedang ayam jago 150.000 Batu tao
Topi perang
Pollo rey 180.000 Kunci petir
100.000 batang emas
Lvl 77-99 Step II
Anak ayam merah 340.000 Daging ayam
Batu amber
Ayam putih 470.000 Daging ayam
Batu amber
Ayam jago putih 550.000 Daging ayam
Batu amber
Anak ayam pedas 460.000 Daging ayam
Batu amber
Ayam jago peramal 1.350.000 Ramuan limun
Mata kristal
Ayam jago biadab 1.600.000 Tombak chitin
Mata kristal
Wali ayam jago 660.000 Batu api
Esen api
Lvl 99(70k/35k) Step III
Anak ayam liar 1.800.000 Daging burung
Batu amber
Ayam hitam 2.000.000 Daging burung
Batu amber
Ayam jago hebat 2.500.000 Mata kristal
Batu amber
Ayam bulu 3.900.000 Mata kristal
Batu amber
Roh ayam jagom 6.100.000 ?
Ayam jago pembalas 5.800.000 ?
Ayam jago pelindung 4.400.000 ?
TIKUS
Lvl 53-83 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Tikus merah 1.600 Daging tikus
Tikus besar hitam 2.600 Daging tikus
Tikus besar api 3.200 Daging tikus
Tikus pembunuh tua 3.500 Daging tikus
Raja tikus 10.000 Kunci surga
Tikus busuk 100.000 Daging tikus
Batu amber
Darah tikus 145.000 Daging tikus
Batu amber
Tikus pembunuh 190.000 Daging tikus
Batu amber
Tikus pengawal 200.000 Makanan dewa
Batu tao
Tikus got kutub 330.000 Pedang baja
Azimat mutiara
Tikus kutub 350.000 Batu amber
Tikus sakti 450.000 Makanan dewa
Mawar rapuh
Lvl 84-99 Step II
Tikus peramal 550.000 Batu amber
Tikus lumpur 600.000 Daging tikus
Batu amber
Tikus lahar 740.000 Daging tikus
Batu amber
Tikus pemburu 650.000 Daging tikus
Batu amber
Tikus got peramal 1.800.000 ?
Dewa tikus 2.200.000 ?
Wali tikus 1.000.000 ?
Lvl 99(100k/50k) Step III
Roh tikus 1.550.000 Daging tikus
Batu amber putih
Tikus bumi 1.800.000 Daging tikus
Batu amber putih
Tikus api 2.200.000 Daging tikus
Batu amber putih
Tikus coklat 2.700.000 Daging tikus
Batu amber putih
Roh tikus got 5.000.000 ?
Tikus pembalas 6.000.000 ?
Tikus pelindung 3.000.000 ?
KUDA
Lvl 60-91 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Eguus ah 300.000 -
Eguus pa 400.000 -
Eguus tae 400.000 -
Eguus 800.000 50.000 Batang emas
Kuda liar 170.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda terlatih 215.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda elit 280.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda penjaga 320.000 Pedang baja
Batu amber
Kuda pengawal 340.000 Batu amber putih
Pena pujangga
Kuda kutub 570.000 ?
Kuda do 750.000 ?
Lvl 92-99 Step II
Kuda roh 610.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda intan 880.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda emas 900.000 Daging kuda
Batu amber
Kuda pedang 760.000 Pedang baja
Batu amber
Kuda peramal 1.600.000 ?
Kuda chongun 2.200.000 ?
Wali kuda 1.200.000 Pedang baja
Golok tapak kuda
Lvl 99(130k/65k) Step III
Kuda kayu 2.800.000 Daging kuda
Batu amber gelap
Kuda pony 2.900.000 Daging kuda
Batu amber gelap
Kuda api 3.300.000 Daging kuda
Batu amber gelap
Kuda kuku 3.600.000 Pedang baja
Batu amber gelap
Roh kuda 5.000.000 ?
Kuda pembalas 6.700.000 ?
Kuda pelindung 3.400.000 Tameng air
Golok tapak kuda
LEMBU
Lvl 67-99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Banteng hitam 420.000 Daging sapi
Banteng 350.000 Daging sapi
Rhino 500.000 Daging sapi
Raja banteng 400.000 Kunci awan
100.000 Batang emas
Banteng besar 205.000 Daging sapi
Daging tipis
Banteng jelek 320.000 Daging sapi
Daging tipis
Lembu mengamuk 440.000 Daging sapi
Daging tipis
Lembu pengawal 450.000 Debu sihir
Pedang baja
Lembu kutub 650.000 ?
Darah lembu 850.000 ?
Lvl 99(20k/10k) Step II
Banteng raksasa 1.250.000 Daging tipis
Batu amber
Banteng mengamuk 1.400.000 Daging tipis
Batu amber
Lembu pemarah 2.000.000 Daging tipis
Batu amber
Lembu peramal 3.000.000 ?
Lembu perwira 3.500.000 ?
Wali lembu 2.700.000 Pisau ilbon
Tusukan giasomo
Lvl 99(160k/80k) Step III
Lembu hebat 2.400.000 Daging tipis
Batu amber
Lembu lapar 3.950.000 Daging tipis
Batu amber
Lembu petarung 4.800.000 Daging tipis
Batu amber
Roh lembu 7.000.000 ?
Lembu pembalas 8.200.000 ?
Lembu pelindung 3.800.000 Topi bulan
Topi baja bulan
BABI
Lvl 74-99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Babi cilik 100.000 Babi mentah
Babi uban 120.000 Babi mentah
Babi hitam 140.000 Babi mentah
Babi tua cahaya 150.000 Babi mentah
Sebok 550.000 Garpu prajurit
Napoleon 500.000 Kunci api
50.000 Batang emas
Anak babi bengal 240.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi bengal 290.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi gemuk 480.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Warthog bengal 530.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi pengawal 580.000 Buku pujangga
Batu amber putih
Babi kutub 1.100.000 ?
Jagoan babi 1.300.000 ?
Lvl 99(50k/25k) Step II
Anak babi gagah 1.250.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi gagah 1.400.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi besar gemuk 2.000.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Warthog gagah 2.300.000 Babi mentah
Batu amber gelap
Babi peramal 4.200.000 ?
Babi juara 4.200.000 ?
Wali babi 2.500.000 Pisau ilbon
Tusukan giasomo
Lvl 99(190k/95k) Step III
Anak babi gendut 2.800.000 Babi mentah
Batu amber putih
Babi gendut 3.100.000 Babi mentah
Batu amber putih
Babi jantan gendut 3.500.000 Babi mentah
Batu amber putih
Celeng gendut 4.100.000 Babi mentah
Batu amber putih
Roh babi 7.000.000 ?
Babi pembalasan 7.000.000 ?
Babi pelindung 5.000.000 Pisau ilbon
Tusukan giasomo
ULAR
Lvl 81-99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Ular pasir 90.000 Daging ular
Ular berbisa 90.000 Daging ular
Ular bunga 100.000 Daging ular
Boa hitam 130.000 Daging ular segar
Boa api 130.000 Daging ular segar
Ular sadis 150.000 Daging ular segar
Raja ular 300.000 Kunci air
100.000 Batang emas
Ular biasa 400.000 Daging ular
Daging ular segar
Ular cahaya 600.000 Daging ular
Daging ular segar
Ular api 710.000 Daging ular
Daging ular segar
Ular darah 580.000 Daging ular
Daging ular segar
Ular pengawal 800.000 Sarung tangan gobu
Kebajikan gobu
Ular kutub 1.500.000 ?
Ular dukun 1.700.000 ?
Lvl 99(90k/45k) Step II
Ular sederhana 1.350.000 Daging ular segar
Batu amber
Ular cahaya 1.550.000 Daging ular segar
Batu amber
Ular lahar 1.700.000 Daging ular segar
Batu amber
Ular hitam 2.500.000 Batu amber merah
Kulit ular keras
Ular peramal 4.000.000 ?
Ular penyihir 4.000.000 ?
Wali ular 3.300.000 Batu amber merah
Lvl 99(220k/110k) Step III
Cacing meter 3.000.000 Daging ular segar
Batu amber gelap
Ular panjang 3.400.000 Daging ular segar
Batu amber gelap
Ular coklat 4.100.000 Daging ular segar
Batu amber gelap
Cacing petir 4.500.000 Batu amber merah
Cahaya kulit ular
Roh ular 7.100.000 ?
Ular pembalasan 7.500.000 ?
Ular pelindung 4.900.000 Pisau ilbon
Tusukan giasomo
DOMBA
Lvl 88-99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Domba pertama 400.000 Wol
Domba kedua 350.000 Wol
Domba ketiga 300.000 Wol
Raja domba 800.000 50.000 Batang emas
Domba galak 590.000 Batu amber
Wol
Domba jelek 840.000 Batu amber
Wol
Domba pengawal 1.080.000 Batu amber merah
Batu amber putih
Domba kutub 2.000.000 ?
Domba veteran 2.600.000 ?
Lvl 99(120k/60k) Step II
Domba merah 3.300.000 Batu amber
Wol
Domba hitam 3.900.000 Batu amber
Wol
Domba peramal 6.000.000 Kunci jujak
Domba gembala 6.500.000 Kunci jujak
Wali domba 3.200.000 Batu amber merah
Lvl 99(250k/125k) Step III
Kambing api 2.300.000 Batu amber putih
Wol
Kambing hitam 3.000.000 Batu amber putih
Wol
Roh domba 9.000.000 ?
Domba pembalasan 9.400.000 ?
Domba pelindung 3.200.000 Batu amber merah
HARIMAU
Lvl 95-99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Harimau gelisah 675.000 Senjata paku
Batu amber
Kulit harimau special
Harimau gelap 900.000 Senjata darah
Batu amber
Kulit harimau special
Harimau raksasa 1.170.000 Senjata gelombang
Batu amber
Kulit harimau special
Harimau emas 810.000 Senjata pesona
Batu amber
Kulit harimau special
Harimau kutub 1.800.000 Kunci jujak
Kunci baekho
Prajurit harimau 2.400.000 Kunci chung ryong
Kunci hyunmoo
Harimau pengawal 1.250.000 Batu amber merah
Batu amber putih
Lvl 99(150k/75k) Step II
Harimau jelek 3.400.000 Batu amber
Kulit harimau special
Harimau jinak 4.200.000 Batu amber
Kulit harimau special
Harimau hitam 4.200.000 Kulit harimau special
Harimau gede 5.000.000 Kulit harimau special
Harimau peramal 6.000.000 Batu amber merah
Harimau pencakar 8.000.000 Batu amber putih
Harimau penjaga 4.600.000 Sihir gelombang
Pesona sihir
Lvl 99(280k/140k) Step III
Harimau jeruk 5.650.000 Kulit harimau special
Harimau kurus 5.900.000 Kulit harimau special
Harimau cakar 5.900.000 Batu amber merah
Kulit harimau special
Roh harimau 9.000.000 ?
Harimau pembalas 9.000.000 ?
Harimau pengawal sadis 4.700.000 Golok paku
Golok darah
Lvl 99 Tiger Palace
Harimau malam 3.000.000 ?
Dewa topan 3.500.000 ?
Harimau coklat 4.500.000 ?
Harimau topan 14.000.000 Kunci gunung
Harimau ji 3.600.000 ?
Harimau nok 4.200.000 ?
Harimau mok 4.800.000 ?
Raja harimau merah 9.000.000 ?
Raja harimau jin 9.900.000 ?
NAGA
Lvl 99 Step I
Nama Exp Drop Gambar
Naga kecil 1.350.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Bayi naga 1.450.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga muda 2.150.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga kutub 4.400.000 ?
Naga penyihir 4.800.000 ?
Naga pengawal 2.150.000 Hati amarah naga
Kompas emas
Lvl 99(180k/90k) Step II
Naga remaja 6.200.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga dewasa 6.600.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Ular naga 7.800.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga peramal 11.600.000 ?
Naga pembunuh 12.000.000 ?
Wali naga 7.100.000 Hati amarah naga
Kompas emas
Lvl 99(310k/155k) Step III
Naga sakti 7.000.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga hebat 7.900.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Naga tua 8.000.000 Batu amber kusam
Ezen zibong
Roh naga 22.000.000 ?
Naga pembalas 22.000.000 ?
Naga pelindung 8.100.000 Hati amarah naga
Kompas emas

Home | Berita | Quest | Skill | Tips | Mantera | Legend | History | Singkatan | Karma | Event | Clan | S.K | Equipment | Senjata | Items | Monster | Special thanks | Links | Guest book | Lain-lain

2001-2002 © UbAn
Nexia Nexus Baram Kaze Legende

1