::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
( DKey Manta 1.0                          )
( Ejecutandose en Host: (cab17xp) con IP: (192.168.1.33)      )
( Es tu turno Parce Atrevete a Mas (Viva Colombia y Juanes)     )
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fecha: 04/11/06 14:19:55
[ MSN Messenger ]
 [RETROCESO]eduardomostrolalazo[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:20:25
[ Softnyx Game Launcher ]
 pavelsotaa

Fecha: 04/11/06 14:20:29
[ MSN Hoy ]
 driana[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:20:33
[ Softnyx Game Launcher ]
 [RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO]adrian

Fecha: 04/11/06 14:20:36
[ Conectar a t.msn.com ]
 a[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:20:39
[ MSN Hoy ]
 [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:20:47
[ Softnyx Game Launcher ]
 [ENTRAR]
 adriana[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:22:01
[ Rakion ]
 wwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]waaaaaaaaaada[TABULACION]dddddddddddddddddddddddddddddddddddddwwwwwwddwwwwwwwww dsdddddwwwwaswqsa ssssssssssssssssssssssssssqdwwwwwwwwwwwwdsssssssssssssssssssssssqwsssssssssssss  [TABULACION][BLOQ MAYUS][CTRL]AWASSS QDDDDDDDDDDDSWWWWADDDDDSDDDDDA[MAYUSCULAS]SAWAAAAAAAAAAAASDDWSDWSSSSWWWWWWWWWWW S  DWWASDWWASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWSW  SSSDDDDDDDDDWWWWWWW[MAYUSCULAS]d[MAYUSCULAS]SAWWWWWA[MAYUSCULAS][CTRL][CTRL]AWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWWAS DWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWS DWWWW[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]ASAWDSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWW[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]WDDDS  AAAAAAAAAAWSWWWWWWWAAWDDDDWAWDWWWWWWWWDWWWWWWWDS AWWWWWWWWWAWWWWWWDASDWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDDW DASSSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWADA[CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL]AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA W AWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWW   ADDWWWWWWWWWSSDDDDWAW   QDSAWSSSSSDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDS ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSA   A[TABULACION][ESC]

Fecha: 04/11/06 14:25:53
[ Rakion ]
 GHGWWWWDD WA SDW DWWW W W W  SWWW   WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWASWWWWWWWWWWW SSSSSSDWDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDSWWW    W   D       W W AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDD WDD SW   SSW     WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDW   W W  DSW    W  WSW    SSSSSSSSDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAADWWWWWWWWSSSSSSSSSSSAWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWDDWDAA AWDSDDDDDDDSWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDSSW     W SWW SWWW  W W WSAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW AAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDWWWWWWWWWWWDDDDDDDA[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 14:29:00
[ Rakion ]
 [ENTRAR]
 [TABULACION] [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] [TABULACION] [TABULACION] [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WWWWWWWAAAAAAAASSSSSADWWWWWWWWWWWWAAAAD[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]D     DW   SDWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWSWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWSDWSSSS11[F1]Q12WA   QQQQ111WWW1D223ADDWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDW3S AWDWAAAAAAAAAAAAS WWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWD[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WA[TABULACION]WWWWWWWWWWAAAD    W SSSSSS111DWSSSSSSSSSWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWSSSSSSSSDWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWWASW1║[CTRL]WWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS11║AWWWWWWWWWWWWASDWSWWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDASSSSSSSASWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSAWWDDDDDDD[TABULACION]ADQ[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADQWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAADWDWWDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAAWDDDDDDDDDDDDWWWDSQWDDDDDDDDDDDDDDDDD11SAAAAASWSDWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWSSAWWWWWWWW11AAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAA     1A  SDQWWWWWSSSAWWWWWWWWWWWWSASA WWWWWWAAAAAAAAAAASASAASSSSSSSSSSSSSSSAWWWDSWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW QQQQA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]SEEEEEEEEWWWWWWAD1AW  W W DSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSQWWDDDDDDDDSSSSSSDS WWWWWAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWDDDDDDDDDDDDDDDDDDDWWWWWWWWWWWWQWWWWWWWW [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WAAAAAAAAAAAAAAAADQQQQAWWWWWWWWWWWWAS 11WAWASA  SSSSSSSSAS AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSW QASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAASSSSSSSWWWSAWSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWA S AAAAAWWSAAAAAWSSSSSSSSSSSSWWWS WSSSSSSSSSSSAS1A SSS[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WAAAAAAAAAAAAAA   DQSSSSSSSSSSSSS AWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSQAWSWAWWWSSSSSSSSSSSSSSSS WADDDSSSSSSSSSS DWAAAAAAAASSSAWAWWDDDDDDDDDDDDDDDDDWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWAS AWSSSAAAAAAAWWSAAASA1WA AWSDWAAAAAAAAAADDDDQASWWAAWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSDW DSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDWWWWDADWSSDWWSSSSSSSSSSSDDDDDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][CTRL]AA[TABULACION]AA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]      DSQAWWWSSSSWW AS1AASSSSSSSSSSSSSSSSSSSA SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWDDDDDDQDDDDDDDDDDDDDDDDSSSSSSSSSWWWSDSSSAWDASSSSSSSSSWAW[CTRL]SSSSSSSSSSWWWWWWAAAAAAAAAAW[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAADADAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD     AAAAASSSSSSSS1WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSS  WWWWWW ASSDWSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSS ASSSSSSSSSSSSSSAAAAAAAA WDDDDDDSAAWWWWWWWWWWWWWWWW 111 WSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDSAAAAAAAASA WWWWWWWWWWWWWSWWWWWDW  AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADADDAAAAAAAAAAAAAAAAADAD[CTRL] WWDAAQAWWWDAWWWWWWWWWAW WWWWWWWWDSSWAADDDDDDDDDDAAAAAWDSWWWWWWWADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW1ASSSSSSSSSSAAAWWSSSDW DDDDDDDDDDDA QQQQQWWWWWWW[TABULACION]WAAAAAAAAA      AAAAACWWWWWWWWWWWWWWSA WSSSSSSSSSSSSSSSSAAAAS ASSSSSSSSSSSSWS AWASAW ASSSSSSSSSSSSSSSSSASSSSSSASSSSSSSSSSSSSSSSWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS AAAAASAWADSSSSSSSSSAWS ASWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW AAWWWWWWAAAAWAAAA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]DADDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWADDWQAWWWWWWWWWWWWWDAW ASWAWWWSS1AWWSADWAWWWWWWWWWWWWSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWQASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWAWSSSSSDWWA[TABULACION]WAAAAAAAAAAAAA      DSSQDDDDDSSSSSSSSSSSDDWWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSAWWWWWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWAADDDDDDDDDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSDDDDDDDDDS1A WQASSSSS DWWWWWWWWSSSSW [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WAAADQAAAAAAAAAAA WWWWWSSSSSSSSSQA  WWWWWWWWSAWDSAAAAAWASAWQ1DSSSSAWQSSSSSSSSSSSSA WWWWWWWWWWWWWWWW1DSAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDDDWWWSSSSSSSSSSSSWDDDDSSSSSSSSSSSSSSDDAAAAAAAAAAAAAAASDWAWWAAWAWSSSS[ESC]

Fecha: 04/11/06 14:47:32
[ Rakion ]
 WAWWW [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]W[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WWQWAADDD WAW WWQDSSSSSSSSSSDDWAA W  A DDDSSSSSSSSSSSSSSSDAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAAAAAWWWWWWS AWQASASSSSDWWWWWWDDSWWAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWSAAAAWWWSSSSSAAQDSSSSSSSSSSSWSSSSSSSSDSDDASAAAAAAAAWSSSSAWSASAAAWWWWWWWWWWWW AAAAASWSSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASWSAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDSDWDSAWWWWWWWWWWWWW1ASDDDDWWWWWWWWWWWWWDSSSSSAWSAASQAWSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSS11SSSSSSSSSSSDDDDAWWWAWWWWWWWWWSSAWSSSSSAWWS1A[TABULACION]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAD1  AAAAAAAAAAAAQSAWWWWWWWWWWAAAAAAAAAWSWSAAAAAAW1ASAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAWWWWSADSDDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDSWSSSSSSSSSSSSDWW 

Fecha: 04/11/06 14:51:57
[ Rakion ]
 W[TABULACION]

Fecha: 04/11/06 14:53:55
[ Rakion ]
 AWWWWWWWWWWADDDDDDDWAASSSS DWWWWWAAAAAAAAASSSSS AWD1WDWWWWWWWWWAASA WWWWWWW WDWW[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AWWW[TABULACION]AAAAAD1   DSSSSSSSSSSSSSSSA1WDDDSWQDWDSD AQ   W   AAWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAA1AAAAAD1DD AAAAADWDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWDDWWS DW AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWA[TABULACION][TABULACION][TABULACION]   ASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WDDDDDDDDDD[ESC]

Fecha: 04/11/06 14:56:20
[ Rakion ]
 WWWWDDDDDDDD[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]DDDADQAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWASWDAW[CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][CTRL][MAYUSCULAS][CTRL]AAAAAAAAWDSSAAAAAAAAAASDWWWWAAAAAAAADDDDDDS[BLOQ MAYUS]aw awdddddddddswssawwwwwwwwwwwwwwsawadsssssssssssssw[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]waaaaaaaaaaa[TABULACION][TABULACION][TABULACION]ddasswwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]qaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawas  saaaaaaaaaawdsawawwaddaaaaaaaaaaaaaaa[ESC]

Fecha: 04/11/06 14:58:06
[ Rakion ]
 [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][ESC]gggaw[TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION]aa w1[CTRL]s1dsaaaaaasddddwwwwwwwwaawddddddddwsssswwwsdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww awswwqsqwasssssssssssqaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwww1dasswwwssssssssssssssssssssssswwwwsssssssssssssssssssssssssssssssswwwwwwawwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaw1sdwwwdsawawwwsdsssww1saw1sssssssssssssssssssssssssssswwwsaaaaaaaaaaawwaswwqaaaa qds  dwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssswaaaaaa  wwwwsssssssssssssssssssqsawwwwwwwww1assssssssdwwwwawwwwwwwwwwwwwwwad[CTRL]aaaaaaaaaawa1as11aaasa awwwwwwwwww1aaaaasqaaaaaaawas   awwwwwwwwwwwwwaaaswawwwwwwwwwsssssssssssssssssws aw1aaaawwwwwassssssssswa ws1aw[CTRL]assssssswaaaaaaaasqaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas1asaw1asssssssssssssssswsa  wsssssssssssssaw1awwwwwwwwwwasqwwwwsaaswsawwwwwdssswwwswwwswsdwwwwwwwwwwwwwwwwddaw1s111aqwwwwwwwwwaassssssssawwwwwwwwa wwwwwwwwwwww1asssssswwwwsssssssssssssssssssssswwwaswwwwwawdddddddddd11ddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsa wwwdwwwwwwwwwwwwww a sdw1dwwwasaaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww as1aw1aswwwadwwwwwwd dsaaaaaaaaaaaaaaaawwswwwwwwwwawwwwww a dwdwa1a dsdwwwwww[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 15:03:26
[ Rakion ]
 [ENTRAR]
 ttttwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w w    w    swwwww  w    wwssswwwwwwwwwwwwww      aaaaawawaaaaaawaaaaaaaaass wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaswwww   w awaw    wwww   w    w    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww1aaawwwwssssaaaaaassawdddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaswwwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww1dddddwwsa wdssawwwwwwwwwdaaw     w    ww   sdwwww  aw  awwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaa w           w wwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww              wwa w     d[ESC]

Fecha: 04/11/06 15:06:43
[ Rakion ]
 frffwdd w        ww  wwwwwwwwww 1adwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww    w     w   w   w  w  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww     w  w  w w   w  dssssssdwwwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ww ddddddddddsww     wwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww d1awdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wdaa11wddsssaaaaaaaaadadwwwwdwaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaadw   w    w    w    w  w  swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 1ddsawwdwwwwwww a [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 15:10:04
[ Rakion ]
 [ENTRAR]
 [TABULACION]dwwwwwwaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wssssssssssssssssssswwwsssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaawwwa  aws awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwassssswwwwwwwwwwwasssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwasssaww[CTRL]sa  wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaddddddsssssswwaaaswddad ddwwddddddddsaaaaasswwwwwwwwwddsssaaaaaaaaaawwwwws  awwwwwwwwwwwwaaaa addddddddddddddwwws awwws awwwwwwwwwwwwwwwwasssssssssssssssssssssssssssssssaw asws awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwassswwqsaaaaaaaasa  [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wawwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassssssssswwwwswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaqswwwwwa asssaws asa[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wwwwwwaadwsdwawwwssssdwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]www[TABULACION]wwawwwwwaaaaaaawwwwwwwwqwds awwwwwwwwwwwddddddddddddddddddddddsssaqdw  aaaaaaaasdaddssa  awwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssawwwwwwwwwwdswwwwwwwwwwwwwwwwwddddwwwwdssssssssssssssssssssssssswwwsa wwwwwwa a aaaaad1w wawwwwwwwwwwwwwwwdsdwwwawswwwwwwww asdsw dwwdwwsa awwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wdddwww aswwdw da sdwaawas awwwsa  swwsssssssssssssasawww aaaaassssssssssssawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wqawqwawa dddddddddwsawsswwssssssssssssssswwwwws awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssswwwaawwwwwsss  awwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwwww swwwssssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwww[CTRL]wsa w aswwwwwwwwaaaaaaaaaaaaawwwwww aaaaassssssssssssssssawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaasdwwwwwwwwwwwaaasawaaasssssssswsssswwwasssssswwwwsssssssssssssss awaswws a[ESC]

Fecha: 04/11/06 15:20:12
[ Rakion ]
 aw[TABULACION]aaaaaaaaaaaaaaaaaaasaqawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaw qqqaaaaswaaaaaaasawwwwwwwwwwwwwwwwwdwdsssssssssswwwsa sssssssswas1awwwwwwwwwwwwwwwwasssswwwwwww[TABULACION]      asawsssssssssqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawdwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwwwwwwssssssssssssssssssssssssssssssqwaaaaasdwdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][CTRL] [BLOQ MAYUS][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]QWDDQA  DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWSAWWWWDWWAWWWWWWWWWWWWA  DA AAAAAAAAAASSDDDDDSAAAAAAAAAAAAADSAADAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWS WWWS AWWS WWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWS  AWWSSSSSWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWWWWWWWWQAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDDA WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAADSSSSSSSSSSSSSSSQDDSWWWSSSSS WWWSSSSSSS WWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWSSS  AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWSSSSSSSSDWWDDDDDDDWWWWWWDSSWWWSSSSSSSSSSSS AWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWWWWWWWWWASA WWWWWWWAAAAAAAA SWA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]

Fecha: 04/11/06 15:24:40
[ Rakion ]
 WA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]TTT[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AWWWWWWWWWWWWWWWWWWSWAADSSSAWWWWWWWWWWW[CTRL]WWWWWWWWAASSSSSSSSSSSSAWWWSDWASSSSSSSSSSSSSWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAWDDSAWWWWWWWWWWWWWWWS  DWWWWWAWSAAAAAAAAAWWWWWWWW  ASSSSSSSSSSSSSWWAAAAAWWWWWWWWAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAWW1AWWWWWWWWWWWWWWWWS DAWWWWWWWWWWWWDSSSWWWS WWWWWWWWWWDAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11D11DSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWS  AWWWDDDSSSSDWAWWWW[CTRL]SSA WWWWWAWDWWWSWDWDDA       [TABULACION]1D1WWWWWWWWAASAWWWWWW  QASSSS AWWWWWWWWWWWWSSAWWWWWWWWWWWWWWA111AS11DWSSSSS   AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWDAAAWSSSSSSSSWAWWWWWWWWWWWDQWDADAAAAAAA      WWW                AWDAWAWWWWWWW     DDDAAW[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]  

Fecha: 04/11/06 15:31:29
[ Rakion ]
 [TABULACION]WAAAAAAQAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] Q11AAWQA[TABULACION]WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDQAW[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]DA        WS AW1ASSSWWWWWSS WWWSSSSWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW1WSSSWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSS[TABULACION][TABULACION]WAAAAAAAAAAAAAAAAAAA      ASS1WAWWSSSWWAWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSAWWWSASSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWSWWWWWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1AWWWWWSWWWWWWWWWDD  W ASDEWWWWWDDDDDDDDDDDDDADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDAD ADSSSSSSDWA AADAAWWSSSSSSSSSAAWSA1AWWWWWWSSSWWA WDDDDDDSSSS AAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW WWWS A SSSSAAAAAASSSSSSSDW1WWAAWWSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWASWSSSSSSSSSSSSSWAWWAAAAAADDDDDDDDDAADAASSSSSSSSWWAWWWWWWWWWWWWWWW1D1C AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADSWWWWD11SSSSSSDWWAW AWWWWWWWWWWWWWWW [TABULACION]WWWWWWWWWWDWW3 SAW W  AA[TABULACION]AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDAAAAWWWWWAW1WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDAAAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWW111DSDWW   DSSSSSSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWW1  WAWSDWDDDDDDDDDSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW1WWAS AAAAAAAAAAAAAAWWWWWWAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAAQAADWAAAAAAAA[TABULACION][TABULACION]WA[TABULACION]SSSSWSSSSSSDAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWAA        ASSSSSSSSSSSSSSSSSSQWWW1WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWSWWWWWW[TABULACION]WAAAAAAAAAAAAAAWWWWWWWWAA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]A   W  DSDDDDDDDDDDDDWQW111AWDDDDDDDDDDDDDDDDSS QQQQAWDDDDDDDWWSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSWWWW1111W1AAAAAWQWAA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AADA       DS1SAQWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW QQQQQAWWWWADDDDQAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAWQWWWWWAAAAAAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWAAASWDSDWWWWWWWWWWDDAS[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]WAAAA     ASSSSSSSSSSSSSSSSSS1DDDDDDWQSSSAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWW DA QQQQQWWWWWWWWWWD WEWWWWWWWWWWWW[TABULACION][ESC]

Fecha: 04/11/06 15:43:05
[ Rakion ]
 WA[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAD     AAAAAAAAAAAAAASWWWWWWWWQSSSSSSSSSSSSSSSS AWDW AWWWWWWWWWWWWWWWWAAAAAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWD ASSSSSSSSSAW   [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]AWW[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][BLOQ MAYUS][BLOQ MAYUS][ESC]

Fecha: 04/11/06 15:45:43
[ Rakion ]
 eeeewwwaa wwwwwwwwwwwsdwwwwa awaa aswwa  sssswaaaaaaaaa[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]a[TABULACION]a[TABULACION]dawswwws   www swas  aaaaaaaadwasdddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwa[TABULACION]122asawwwwwwwwwwwwwwwwwwwssssdswdwwsssssaaaaaaaaawwwwwwwwwwwawas  assssssssaawwsssssssssssssssssswwwwwaawsawsawwwwwwwwwwwwwwwww12wwsdwaa[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwws   aaw1sd23dwwwwwswwwssssssssssssssssssdddddssssssswwd dwwwaaaaaaaaaaasddwwawwwwwwwwwwwwwdddddddddddddwwwwdddddddddddddddaaaaaaa  aaaaaa1swwwwwwww        asdddddddddwaw        a w        waaawswwawwwwwwwwwwwwwddsaw   aaaaaawa1da121d1awa aws asssssaqawwawaaaaawwwwwwwwwwwwwwawwwsaaaaaaaaaaaaaaaaaawa  aaaawwwwwwwwwwwwwwwwwwaaawa  wwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaawwadw  qssww   wddwww[ESC]

Fecha: 04/11/06 15:51:02
[ MU ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 vvcciccvv     cvcv[ESC][ENTRAR]
 m mmmm[ESC]mv[NUMERO 1][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][ENTRAR]
 vv[NUMERO 1][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][ENTRAR]
 [NUMERO 1][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][ENTRAR]
 [NUMERO 1][NUMERO 0][NUMERO 0]vvmm[ESC][ENTRAR]
 [NUMERO 2][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 0][ENTRAR]
 [ESC][ESC][ENTRAR]
 g[ENTRAR]
 [ESC][ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:04:54
[ MU ]
 [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:05:22
[ about:blank - Microsoft Internet Explorer ]
 [RETROCESO]www.mukax.com[ENTRAR]
 [NUMERO 4][NUMERO 4][NUMERO 4][NUMERO 4][RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO]ugrox[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:06:48
[ TESTEV2.6.0 ]
 mu-kax[ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:07:31
[ Google - Microsoft Internet Explorer ]
 [NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 8][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 8][TECLA DECIMAL][RETROCESO][ENTRAR]
 [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:08:20
[ Google - Microsoft Internet Explorer ]
 [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:08:51
[ MU ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 vccv[ESC]

Fecha: 04/11/06 16:10:28
[ TESTEV2.6.0 ]
 [ENTRAR]
 [ESC]

Fecha: 04/11/06 16:11:54
[ MuMx1.36 ]
 [CTRL][ALT]

Fecha: 04/11/06 16:12:55
[ .:Mu San Juan:. :: Repartir Puntos - Microsoft Internet Explorer ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0]edu[NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 7]edwinedwin[NUMERO 8][NUMERO 2][NUMERO 2][NUMERO 8][ENTRAR]
 [RETROCESO][RETROCESO][RETROCESO]

Fecha: 04/11/06 16:14:15
[ No se puede encontrar el servidor - Microsoft Internet Explorer ]
 [ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:16:00
[ .:Mu San Juan:. :: Repartir Puntos - Microsoft Internet Explorer ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edu[NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 7][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 edwin[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][NUMERO 0][TABULACION][NUMERO 4][NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION][NUMERO 0][TABULACION][NUMERO 0][ENTRAR]
 

Fecha: 04/11/06 16:16:45
[ MU ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 cv124354656768769901231341432134[CTRL][CTRL]cv14 45353 vvcc121ccccccccvccvcfcfdvvcc12312czc v v v2ccvvcvvc[ESC]

Fecha: 04/11/06 16:30:35
[ .:Mu San Juan:. :: Repartir Puntos - Microsoft Internet Explorer ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edu[NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 7][BLOQ MAYUS][BLOQ MAYUS][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 edwin[TABULACION][NUMERO 4][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 4][NUMERO 0][NUMERO 0][NUMERO 8][NUMERO 0][NUMERO 0]

Fecha: 04/11/06 16:31:22
[ MU ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edwin[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [ENTRAR]
 ccvvvvccmmmvvccvvvvvccccvvvv123                       [ENTRAR]
 ol[ENTRAR]
 ccccccccvv[ENTRAR]
 yjh[NUMERO 0][TECLA DECIMAL][ENTRAR]
 1   v1vvvvccvvvvvcc           vv                              vv v v        vv              v                                                 ccvcvc vvvv [ESC][ESC]m[ESC][ENTRAR]
 mvvvvvvv[ENTRAR]
 v[TECLA DECIMAL][ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [ENTRAR]
 

    Source: geocities.com/mx/antrax_suizo

               ( geocities.com/mx)