::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
( DKey Manta 1.0                          )
( Ejecutandose en Host: (cab17xp) con IP: (192.168.1.33)      )
( Es tu turno Parce Atrevete a Mas (Viva Colombia y Juanes)     )
 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fecha: 04/13/06 22:28:09
[ MU ]
 edu[NUMERO 0][NUMERO 0][TABULACION]edwion[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [RETROCESO]edwin[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 vvvvm[ESC][ENTRAR]
 vvvvvvvvccggvvvvvvvvvvvvvvvvvvvqqccvvvvccvvvvcc13vvccvvccccccggcccccccc13vvvvqqqvvvvvvccqvvqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqvvvvccmmvvvvv[ESC][ENTRAR]
 vvvvººm67ccccccmmvvvv6ccccmmmm[ENTRAR]
 /move atlans[ENTRAR]
 nmmnnmmnmnmnnmmnmnmnmnmnmnmnmn[ENTRAR]
 /move kalima[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [ENTRAR]
 vcvcmm[ENTRAR]
 /move icrus[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 +[ENTRAR]
 vvcc[ENTRAR]
 /move [BLOQ MAYUS]I[BLOQ MAYUS]carus[ENTRAR]
 qvcvc[ENTRAR]
 /move [BLOQ MAYUS]I[BLOQ MAYUS]carus[ENTRAR]
 123114344446657 66664564655666666666666666666666666666666666666666[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [ENTRAR]
pollo gay[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 soy gayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [ENTRAR]
 453356333636363636363[ESC]6363636363636666666336336[ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:00:33
[ Softnyx Game Launcher ]
jorgel[NUMERO 1][NUMERO 5][NUMERO 0][TABULACION]marlene[ENTRAR]
 w[TABULACION][TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwdssssssssssssssssssdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwddwwwwwwwwwwwwwwwwwwssssswwwad s  wwwsswwwwwwdddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsa wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwawwwwwwwwdwaaaaaaaaaadwdawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww aawdssaw dddssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwdsssssssssssssawwwwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdswssssssssssssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaawwwwdwwwwwwwwwwwwwwawaddwwwwwwwwwwwwwwwwwwdsssssssssssssssssssssswwwawwwwwwwwwwww w  a s  dw      swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdddddddddddssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssd    wwwaawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]dsssssssssdddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  wdwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]  [TABULACION]wwwwwwwwwwwww[TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwqwqwwwwwwwwwa dddwww ds    daaaaaaaaw  sawssasssssssssswaaaaaaaaawwsdwdsdwsw[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]wqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsawww    wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsssssssswdaadwassasas   dwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaawss wwwwwwwwwwwwwwwwwwwdddddddssssssssssss[ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:04:46
[ Rakion ]
 ganee[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [MAYUSCULAS DERECHA]=[BLOQ MAYUS]D[BLOQ MAYUS][ENTRAR]
 w[TABULACION][TABULACION]w[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]d  w  s q w       [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] wws aswwwd sdawqwwddsssssssss a w    wwwwwwwwwwwwdddddddddddddddddwasqdddddddddddddddddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsdds wddddwwaaaaaaaasdwwwswwwwwwwwwwwwwawdddddddddddddwadswadsdwswaaaaaaaaaw  s w  qsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssd sdddddddddddddddddddddws[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]WWW[MAYUSCULAS]Wq[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] [ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:06:45
[ Rakion ]
 bien pupilos[ENTRAR]
 wwwwwwwd wdqwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaw wwwwawqqdswwwwwwwwwwww addddwdawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]w [MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]wwwwwwwwwwwwwwswwwwwddwwwwawadddddddddwdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadw[ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:07:42
[ Rakion ]
 ouch[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 matennnn[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [MAYUSCULAS DERECHA]=[BLOQ MAYUS]D[BLOQ MAYUS][ENTRAR]
 [ENTRAR]
 bien retengalon[ENTRAR]
 ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwdqd wwwqqqqw wa dq    wwwwwwwwwwwwwwqqwqwqwws  ddddssdssd wdwdddddssdssssssssssssssssssswwwwwwwwwwwwwsdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwqwwwwaaaaaaaaaaaaaaaa wwwwwwwwwwqqsddddddddddww[TABULACION][ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:09:04
[ Rakion ]
 mierda[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 [BLOQ MAYUS]AMOR[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 AMORA[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 AMOR[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 AMOR[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 AMOR[ENTRAR]
 [ENTRAR]
 AMOR[ENTRAR]
 [BLOQ MAYUS]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ww[TABULACION]ddddqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww aaaawddddwdwqw[ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:09:39
[ Rakion ]
 ya fduer n[ENTRAR]
 wa   d s  awwwaqasssswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION] ds awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]a wwwwwwwwwwwwwwwwwww   da wwwwwwwwwqaaaaaaaaaawdw   aaaaaas d wwsssssssssqdddddd a sssdwawswwwwwwaaaaadddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdwwwwwwd www    [TABULACION]  [TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] wwqwqqqw[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] dwqwwwwwwwwwwwwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwdsqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwsaw  a s w ddddddddddddddddddddddddddddddddwssadaaaaaaaaaawsddddddddwdawwwwd saaaaasa dwdwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaawdddddwawdwdddddddddddddsawwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ssqqsssswwwaaaaaaaasqdwwwwaswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaawsddddwdwwawwsaaads   dwdwwaswswwwwwwwwwwwwwwwwwaaaaaaaaaaaaaaaaaa  w[TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION]wwwwwwwwwwwww

Fecha: 04/13/06 23:13:37
[ Rakion ]


Fecha: 04/13/06 23:14:23
[ Rakion ]
 ws[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] ewdsqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwd waaaaqwwwa swd dsssssssssssssssswdsssssaaaaaaaaadwww[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]qw[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]ssssssww[MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS][MAYUSCULAS]sss [ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:15:39
[ Rakion ]
[BLOQ MAYUS]AMOR[ENTRAR]
 [BLOQ MAYUS] wwwwwwwwwwwwwwww[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwadwssssssss wsddw s a wwwwwwwwwwwwwwwwsssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaqw[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] a  sdwasdwwdwssssds dsssssssssssssssssssswqwaaaaawwwwwwwwaaaaaaaaawd[ENTRAR]
 

Fecha: 04/13/06 23:17:03
[ Rakion ]
[BLOQ MAYUS]AMOR[ENTRAR]
 [BLOQ MAYUS]w[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION]wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w qd[TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION][TABULACION] wwwwwwwwwwwwwwwww   ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddwwwwwwwwwwwwwwwaawdawwwwwwwwwwqs  w  wwdswawdswwww  w dwwssswwwdwwddwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwaa wsssd ssssssssssssssssssssssssssawwwwwwwwwwwwwww d wwddwwwwwwwwww swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww  wdsssssssssssssssssssssssssssawwwwwwwwwwwwwwdw ds w[TABULACION][ESC]

Fecha: 04/13/06 23:19:17
[ Google - Microsoft Internet Explorer ]
 huaytara[ENTRAR]
 trwww.bolsasde trabajo en el peru[ENTRAR]
 

    Source: geocities.com/mx/antrax_suizo

               ( geocities.com/mx)